aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--lib/Makefile14
-rw-r--r--lib/libc/Makefile51
-rw-r--r--lib/libc/amd64/SYS.h57
-rw-r--r--lib/libc/amd64/gen/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/amd64/gen/frexp.c65
-rw-r--r--lib/libc/amd64/gen/isinf.c64
-rw-r--r--lib/libc/amd64/gen/ldexp.c62
-rw-r--r--lib/libc/amd64/net/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/Makefile.inc13
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/creat.260
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/creat.c49
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/gethostid.375
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/gethostid.c59
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/getwd.c54
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/killpg.295
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/killpg.c58
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sethostid.c57
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setpgrp.c49
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setregid.293
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setregid.c62
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setreuid.291
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setreuid.c62
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setrgid.c50
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setruid.379
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/setruid.c50
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sigblock.284
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sigcompat.c81
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sigpause.274
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sigsetmask.282
-rw-r--r--lib/libc/compat-43/sigvec.2325
-rw-r--r--lib/libc/db/Makefile.inc10
-rw-r--r--lib/libc/db/VERSION97
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/Makefile.inc7
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_close.c204
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_conv.c221
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_debug.c331
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_delete.c324
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_get.c238
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_open.c440
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_overflow.c224
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_page.c93
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_put.c318
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_search.c235
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_seq.c380
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_split.c825
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_stack.c92
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/bt_utils.c247
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/btree.h353
-rw-r--r--lib/libc/db/btree/extern.h70
-rw-r--r--lib/libc/db/db/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/db/db/db.c99
-rw-r--r--lib/libc/db/doc/hash.usenix.ps12209
-rw-r--r--lib/libc/db/doc/libtp.usenix.ps12340
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/Makefile.inc6
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/README72
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/extern.h65
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash.c994
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash.h284
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash_bigkey.c667
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash_buf.c347
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash_func.c212
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash_log2.c52
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hash_page.c944
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/hsearch.c107
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/ndbm.c202
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/page.h92
-rw-r--r--lib/libc/db/hash/search.h51
-rw-r--r--lib/libc/db/man/Makefile.inc7
-rw-r--r--lib/libc/db/man/btree.3226
-rw-r--r--lib/libc/db/man/dbopen.3476
-rw-r--r--lib/libc/db/man/hash.3152
-rw-r--r--lib/libc/db/man/mpool.3219
-rw-r--r--lib/libc/db/man/recno.3196
-rw-r--r--lib/libc/db/mpool/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/db/mpool/README7
-rw-r--r--lib/libc/db/mpool/mpool.c534
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/Makefile.inc6
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/extern.h54
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_close.c163
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_delete.c197
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_get.c298
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_open.c230
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_put.c253
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_search.c127
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_seq.c131
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/rec_utils.c114
-rw-r--r--lib/libc/db/recno/recno.h39
-rw-r--r--lib/libc/db/test/Makefile17
-rw-r--r--lib/libc/db/test/README55
-rw-r--r--lib/libc/db/test/btree.tests/main.c765
-rw-r--r--lib/libc/db/test/dbtest.c666
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/driver2.c114
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/makedb.sh13
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/tcreat3.c105
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/tdel.c122
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/testit147
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/thash4.c132
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/tread2.c105
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/tseq.c88
-rw-r--r--lib/libc/db/test/hash.tests/tverify.c107
-rw-r--r--lib/libc/db/test/run.test699
-rw-r--r--lib/libc/gen/Makefile.inc92
-rw-r--r--lib/libc/gen/__xuname.c90
-rw-r--r--lib/libc/gen/alarm.386
-rw-r--r--lib/libc/gen/alarm.c59
-rw-r--r--lib/libc/gen/assert.c53
-rw-r--r--lib/libc/gen/clock.366
-rw-r--r--lib/libc/gen/clock.c56
-rw-r--r--lib/libc/gen/closedir.c59
-rw-r--r--lib/libc/gen/confstr.3123
-rw-r--r--lib/libc/gen/confstr.c85
-rw-r--r--lib/libc/gen/crypt.3280
-rw-r--r--lib/libc/gen/crypt.c83
-rw-r--r--lib/libc/gen/ctermid.393
-rw-r--r--lib/libc/gen/ctermid.c53
-rw-r--r--lib/libc/gen/ctime.3258
-rw-r--r--lib/libc/gen/ctime.c1381
-rw-r--r--lib/libc/gen/daemon.374
-rw-r--r--lib/libc/gen/daemon.c71
-rw-r--r--lib/libc/gen/devname.366
-rw-r--r--lib/libc/gen/devname.c80
-rw-r--r--lib/libc/gen/difftime.c45
-rw-r--r--lib/libc/gen/directory.3183
-rw-r--r--lib/libc/gen/disklabel.c183
-rw-r--r--lib/libc/gen/err.3128
-rw-r--r--lib/libc/gen/err.c186
-rw-r--r--lib/libc/gen/errlst.c141
-rw-r--r--lib/libc/gen/exec.3258
-rw-r--r--lib/libc/gen/exec.c271
-rw-r--r--lib/libc/gen/fnmatch.3127
-rw-r--r--lib/libc/gen/fnmatch.c171
-rw-r--r--lib/libc/gen/frexp.385
-rw-r--r--lib/libc/gen/fstab.c202
-rw-r--r--lib/libc/gen/fts-compat.c971
-rw-r--r--lib/libc/gen/fts.3748
-rw-r--r--lib/libc/gen/fts.c971
-rw-r--r--lib/libc/gen/getbsize.379
-rw-r--r--lib/libc/gen/getbsize.c106
-rw-r--r--lib/libc/gen/getcap.3511
-rw-r--r--lib/libc/gen/getcap.c1048
-rw-r--r--lib/libc/gen/getcwd.3154
-rw-r--r--lib/libc/gen/getcwd.c230
-rw-r--r--lib/libc/gen/getdiskbyname.364
-rw-r--r--lib/libc/gen/getfsent.3148
-rw-r--r--lib/libc/gen/getgrent.3192
-rw-r--r--lib/libc/gen/getgrent.c181
-rw-r--r--lib/libc/gen/getgrouplist.392
-rw-r--r--lib/libc/gen/getgrouplist.c89
-rw-r--r--lib/libc/gen/gethostname.397
-rw-r--r--lib/libc/gen/gethostname.c55
-rw-r--r--lib/libc/gen/getloadavg.364
-rw-r--r--lib/libc/gen/getloadavg.c71
-rw-r--r--lib/libc/gen/getlogin.c58
-rw-r--r--lib/libc/gen/getmntinfo.3108
-rw-r--r--lib/libc/gen/getmntinfo.c70
-rw-r--r--lib/libc/gen/getnetgrent.3128
-rw-r--r--lib/libc/gen/getnetgrent.c339
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpagesize.361
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpagesize.c53
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpass.388
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpass.c91
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpwent.3207
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpwent.c201
-rw-r--r--lib/libc/gen/getttyent.3177
-rw-r--r--lib/libc/gen/getttyent.c199
-rw-r--r--lib/libc/gen/getusershell.397
-rw-r--r--lib/libc/gen/getusershell.c137
-rw-r--r--lib/libc/gen/glob.3444
-rw-r--r--lib/libc/gen/glob.c846
-rw-r--r--lib/libc/gen/initgroups.383
-rw-r--r--lib/libc/gen/initgroups.c58
-rw-r--r--lib/libc/gen/isatty.c48
-rw-r--r--lib/libc/gen/isinf.372
-rw-r--r--lib/libc/gen/ldexp.377
-rw-r--r--lib/libc/gen/modf.372
-rw-r--r--lib/libc/gen/nice.367
-rw-r--r--lib/libc/gen/nice.c58
-rw-r--r--lib/libc/gen/nlist.378
-rw-r--r--lib/libc/gen/nlist.c149
-rw-r--r--lib/libc/gen/opendir.c87
-rw-r--r--lib/libc/gen/pause.384
-rw-r--r--lib/libc/gen/pause.c49
-rw-r--r--lib/libc/gen/popen.3182
-rw-r--r--lib/libc/gen/popen.c160
-rw-r--r--lib/libc/gen/psignal.392
-rw-r--r--lib/libc/gen/psignal.c65
-rw-r--r--lib/libc/gen/pwcache.390
-rw-r--r--lib/libc/gen/pwcache.c112
-rw-r--r--lib/libc/gen/raise.377
-rw-r--r--lib/libc/gen/raise.c45
-rw-r--r--lib/libc/gen/readdir.c72
-rw-r--r--lib/libc/gen/rewinddir.c48
-rw-r--r--lib/libc/gen/scandir.3106
-rw-r--r--lib/libc/gen/scandir.c135
-rw-r--r--lib/libc/gen/seekdir.c52
-rw-r--r--lib/libc/gen/sethostname.c58
-rw-r--r--lib/libc/gen/setjmp.3172
-rw-r--r--lib/libc/gen/setjmperr.c53
-rw-r--r--lib/libc/gen/setmode.3104
-rw-r--r--lib/libc/gen/setmode.c453
-rw-r--r--lib/libc/gen/siginterrupt.3106
-rw-r--r--lib/libc/gen/siginterrupt.c61
-rw-r--r--lib/libc/gen/siglist.c109
-rw-r--r--lib/libc/gen/signal.3221
-rw-r--r--lib/libc/gen/signal.c60
-rw-r--r--lib/libc/gen/sigsetjmp.c61
-rw-r--r--lib/libc/gen/sigsetops.3108
-rw-r--r--lib/libc/gen/sigsetops.c83
-rw-r--r--lib/libc/gen/sleep.383
-rw-r--r--lib/libc/gen/sleep.c97
-rw-r--r--lib/libc/gen/sysconf.3184
-rw-r--r--lib/libc/gen/sysconf.c188
-rw-r--r--lib/libc/gen/sysctl.3650
-rw-r--r--lib/libc/gen/sysctl.c177
-rw-r--r--lib/libc/gen/syslog.3263
-rw-r--r--lib/libc/gen/syslog.c235
-rw-r--r--lib/libc/gen/tcgetpgrp.379
-rw-r--r--lib/libc/gen/tcsendbreak.3154
-rw-r--r--lib/libc/gen/tcsetattr.3330
-rw-r--r--lib/libc/gen/tcsetpgrp.3100
-rw-r--r--lib/libc/gen/telldir.c128
-rw-r--r--lib/libc/gen/termios.c242
-rw-r--r--lib/libc/gen/time.385
-rw-r--r--lib/libc/gen/time.c52
-rw-r--r--lib/libc/gen/times.3136
-rw-r--r--lib/libc/gen/times.c67
-rw-r--r--lib/libc/gen/timezone.367
-rw-r--r--lib/libc/gen/timezone.c134
-rw-r--r--lib/libc/gen/ttyname.3126
-rw-r--r--lib/libc/gen/ttyname.c112
-rw-r--r--lib/libc/gen/ttyslot.c68
-rw-r--r--lib/libc/gen/tzset.3324
-rw-r--r--lib/libc/gen/ualarm.390
-rw-r--r--lib/libc/gen/ualarm.c65
-rw-r--r--lib/libc/gen/uname.392
-rw-r--r--lib/libc/gen/uname.c90
-rw-r--r--lib/libc/gen/unvis.3162
-rw-r--r--lib/libc/gen/unvis.c248
-rw-r--r--lib/libc/gen/usleep.385
-rw-r--r--lib/libc/gen/usleep.c99
-rw-r--r--lib/libc/gen/utime.387
-rw-r--r--lib/libc/gen/utime.c57
-rw-r--r--lib/libc/gen/valloc.375
-rw-r--r--lib/libc/gen/valloc.c50
-rw-r--r--lib/libc/gen/vis.3263
-rw-r--r--lib/libc/gen/vis.c186
-rw-r--r--lib/libc/gen/wait.c48
-rw-r--r--lib/libc/gen/wait3.c50
-rw-r--r--lib/libc/gen/waitpid.c54
-rw-r--r--lib/libc/gmon/Makefile.inc11
-rw-r--r--lib/libc/gmon/gmon.c254
-rw-r--r--lib/libc/gmon/mcount.c178
-rw-r--r--lib/libc/gmon/moncontrol.3101
-rw-r--r--lib/libc/i386/DEFS.h47
-rw-r--r--lib/libc/i386/SYS.h57
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/_setjmp.s78
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/alloca.s57
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/divsi3.s46
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/fabs.s46
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/fixdfsi.s46
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/fixunsdfsi.s60
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/frexp.c65
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/isinf.c64
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/ldexp.c62
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/modf.s75
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/setjmp.s86
-rw-r--r--lib/libc/i386/gen/udivsi3.s46
-rw-r--r--lib/libc/i386/net/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/i386/net/htonl.s50
-rw-r--r--lib/libc/i386/net/htons.s48
-rw-r--r--lib/libc/i386/net/ntohl.s50
-rw-r--r--lib/libc/i386/net/ntohs.s48
-rw-r--r--lib/libc/i386/stdlib/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/i386/stdlib/abs.s48
-rw-r--r--lib/libc/i386/string/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/i386/string/bzero.s53
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/Ovfork.s70
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/brk.s65
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/cerror.s47
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/exect.s52
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/fork.s48
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/mount.s45
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/pipe.s48
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/ptrace.s51
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/reboot.s44
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/sbrk.s65
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/setlogin.s47
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/sigpending.s47
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/sigprocmask.s64
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/sigreturn.s54
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/sigsuspend.s54
-rw-r--r--lib/libc/i386/sys/syscall.s51
-rw-r--r--lib/libc/locale/Makefile.inc13
-rw-r--r--lib/libc/locale/ansi.c148
-rw-r--r--lib/libc/locale/ctype.3107
-rw-r--r--lib/libc/locale/ctype.c72
-rw-r--r--lib/libc/locale/euc.4231
-rw-r--r--lib/libc/locale/euc.5231
-rw-r--r--lib/libc/locale/euc.c220
-rw-r--r--lib/libc/locale/frune.c103
-rw-r--r--lib/libc/locale/isalnum.385
-rw-r--r--lib/libc/locale/isalpha.383
-rw-r--r--lib/libc/locale/isascii.358
-rw-r--r--lib/libc/locale/isblank.355
-rw-r--r--lib/libc/locale/iscntrl.375
-rw-r--r--lib/libc/locale/isctype.c175
-rw-r--r--lib/libc/locale/isdigit.370
-rw-r--r--lib/libc/locale/isgraph.387
-rw-r--r--lib/libc/locale/islower.374
-rw-r--r--lib/libc/locale/isprint.387
-rw-r--r--lib/libc/locale/ispunct.378
-rw-r--r--lib/libc/locale/isspace.370
-rw-r--r--lib/libc/locale/isupper.374
-rw-r--r--lib/libc/locale/isxdigit.373
-rw-r--r--lib/libc/locale/lconv.c70
-rw-r--r--lib/libc/locale/localeconv.c49
-rw-r--r--lib/libc/locale/mbrune.3157
-rw-r--r--lib/libc/locale/mbrune.c112
-rw-r--r--lib/libc/locale/multibyte.3241
-rw-r--r--lib/libc/locale/none.c93
-rw-r--r--lib/libc/locale/rune.3269
-rw-r--r--lib/libc/locale/rune.c334
-rw-r--r--lib/libc/locale/setlocale.3321
-rw-r--r--lib/libc/locale/setlocale.c234
-rw-r--r--lib/libc/locale/table.c160
-rw-r--r--lib/libc/locale/toascii.369
-rw-r--r--lib/libc/locale/tolower.388
-rw-r--r--lib/libc/locale/toupper.388
-rw-r--r--lib/libc/locale/utf2.486
-rw-r--r--lib/libc/locale/utf2.586
-rw-r--r--lib/libc/locale/utf2.c148
-rw-r--r--lib/libc/net/Makefile.inc39
-rw-r--r--lib/libc/net/byteorder.376
-rw-r--r--lib/libc/net/gethostbyname.3249
-rw-r--r--lib/libc/net/gethostnamadr.c452
-rw-r--r--lib/libc/net/getnetbyaddr.c56
-rw-r--r--lib/libc/net/getnetbyname.c62
-rw-r--r--lib/libc/net/getnetent.3151
-rw-r--r--lib/libc/net/getnetent.c121
-rw-r--r--lib/libc/net/getproto.c55
-rw-r--r--lib/libc/net/getprotoent.3144
-rw-r--r--lib/libc/net/getprotoent.c119
-rw-r--r--lib/libc/net/getprotoname.c62
-rw-r--r--lib/libc/net/getservbyname.c65
-rw-r--r--lib/libc/net/getservbyport.c60
-rw-r--r--lib/libc/net/getservent.3155
-rw-r--r--lib/libc/net/getservent.c121
-rw-r--r--lib/libc/net/herror.c109
-rw-r--r--lib/libc/net/inet.3195
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_addr.c152
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_lnaof.c59
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_makeaddr.c62
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_netof.c58
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_network.c93
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_ntoa.c59
-rw-r--r--lib/libc/net/iso_addr.3110
-rw-r--r--lib/libc/net/iso_addr.c119
-rw-r--r--lib/libc/net/linkaddr.3131
-rw-r--r--lib/libc/net/linkaddr.c158
-rw-r--r--lib/libc/net/ns.3130
-rw-r--r--lib/libc/net/ns_addr.c227
-rw-r--r--lib/libc/net/ns_ntoa.c100
-rw-r--r--lib/libc/net/rcmd.3202
-rw-r--r--lib/libc/net/rcmd.c408
-rw-r--r--lib/libc/net/recv.c50
-rw-r--r--lib/libc/net/res_comp.c355
-rw-r--r--lib/libc/net/res_debug.c739
-rw-r--r--lib/libc/net/res_init.c223
-rw-r--r--lib/libc/net/res_mkquery.c230
-rw-r--r--lib/libc/net/res_query.c303
-rw-r--r--lib/libc/net/res_send.c468
-rw-r--r--lib/libc/net/resolver.3323
-rw-r--r--lib/libc/net/send.c50
-rw-r--r--lib/libc/net/sethostent.c56
-rw-r--r--lib/libc/quad/Makefile.inc10
-rw-r--r--lib/libc/quad/TESTS/Makefile11
-rw-r--r--lib/libc/quad/TESTS/divrem.c78
-rw-r--r--lib/libc/quad/TESTS/mul.c74
-rw-r--r--lib/libc/quad/adddi3.c60
-rw-r--r--lib/libc/quad/anddi3.c58
-rw-r--r--lib/libc/quad/ashldi3.c66
-rw-r--r--lib/libc/quad/ashrdi3.c75
-rw-r--r--lib/libc/quad/cmpdi2.c59
-rw-r--r--lib/libc/quad/divdi3.c65
-rw-r--r--lib/libc/quad/fixdfdi.c62
-rw-r--r--lib/libc/quad/fixsfdi.c63
-rw-r--r--lib/libc/quad/fixunsdfdi.c96
-rw-r--r--lib/libc/quad/fixunssfdi.c100
-rw-r--r--lib/libc/quad/floatdidf.c74
-rw-r--r--lib/libc/quad/floatdisf.c76
-rw-r--r--lib/libc/quad/floatunsdidf.c59
-rw-r--r--lib/libc/quad/iordi3.c58
-rw-r--r--lib/libc/quad/lshldi3.c66
-rw-r--r--lib/libc/quad/lshrdi3.c65
-rw-r--r--lib/libc/quad/moddi3.c67
-rw-r--r--lib/libc/quad/muldi3.c246
-rw-r--r--lib/libc/quad/negdi2.c57
-rw-r--r--lib/libc/quad/notdi2.c58
-rw-r--r--lib/libc/quad/qdivrem.c279
-rw-r--r--lib/libc/quad/quad.h110
-rw-r--r--lib/libc/quad/subdi3.c59
-rw-r--r--lib/libc/quad/ucmpdi2.c58
-rw-r--r--lib/libc/quad/udivdi3.c53
-rw-r--r--lib/libc/quad/umoddi3.c55
-rw-r--r--lib/libc/quad/xordi3.c58
-rw-r--r--lib/libc/regex/COPYRIGHT56
-rw-r--r--lib/libc/regex/Makefile.inc14
-rw-r--r--lib/libc/regex/WHATSNEW94
-rw-r--r--lib/libc/regex/cclass.h70
-rw-r--r--lib/libc/regex/cname.h141
-rw-r--r--lib/libc/regex/engine.c1091
-rw-r--r--lib/libc/regex/re_format.7269
-rw-r--r--lib/libc/regex/regcomp.c1698
-rw-r--r--lib/libc/regex/regerror.c180
-rw-r--r--lib/libc/regex/regex.3538
-rw-r--r--lib/libc/regex/regex2.h173
-rw-r--r--lib/libc/regex/regexec.c181
-rw-r--r--lib/libc/regex/regfree.c80
-rw-r--r--lib/libc/regex/utils.h57
-rw-r--r--lib/libc/stdio/Makefile.inc38
-rw-r--r--lib/libc/stdio/clrerr.c49
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fclose.393
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fclose.c67
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fdopen.c89
-rw-r--r--lib/libc/stdio/feof.c52
-rw-r--r--lib/libc/stdio/ferror.3100
-rw-r--r--lib/libc/stdio/ferror.c52
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fflush.3110
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fflush.c89
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgetc.c47
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgetln.3123
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgetln.c160
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgetpos.c48
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgets.3151
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fgets.c104
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fileno.c52
-rw-r--r--lib/libc/stdio/findfp.c165
-rw-r--r--lib/libc/stdio/flags.c89
-rw-r--r--lib/libc/stdio/floatio.h46
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fopen.3237
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fopen.c84
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fprintf.c68
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fpurge.c65
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fputc.c48
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fputs.3107
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fputs.c60
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fread.3106
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fread.c81
-rw-r--r--lib/libc/stdio/freopen.c155
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fscanf.c68
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fseek.3188
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fseek.c245
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fsetpos.c51
-rw-r--r--lib/libc/stdio/ftell.c88
-rw-r--r--lib/libc/stdio/funopen.3168
-rw-r--r--lib/libc/stdio/funopen.c81
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fvwrite.c189
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fvwrite.h56
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fwalk.c59
-rw-r--r--lib/libc/stdio/fwrite.c72
-rw-r--r--lib/libc/stdio/getc.3136
-rw-r--r--lib/libc/stdio/getc.c52
-rw-r--r--lib/libc/stdio/getchar.c51
-rw-r--r--lib/libc/stdio/gets.c68
-rw-r--r--lib/libc/stdio/getw.c49
-rw-r--r--lib/libc/stdio/glue.h47
-rw-r--r--lib/libc/stdio/local.h87
-rw-r--r--lib/libc/stdio/makebuf.c118
-rw-r--r--lib/libc/stdio/mktemp.3136
-rw-r--r--lib/libc/stdio/mktemp.c126
-rw-r--r--lib/libc/stdio/perror.c67
-rw-r--r--lib/libc/stdio/printf.3638
-rw-r--r--lib/libc/stdio/printf.c67
-rw-r--r--lib/libc/stdio/putc.3129
-rw-r--r--lib/libc/stdio/putc.c53
-rw-r--r--lib/libc/stdio/putchar.c54
-rw-r--r--lib/libc/stdio/puts.c63
-rw-r--r--lib/libc/stdio/putw.c56
-rw-r--r--lib/libc/stdio/refill.c128
-rw-r--r--lib/libc/stdio/remove.378
-rw-r--r--lib/libc/stdio/remove.c48
-rw-r--r--lib/libc/stdio/rewind.c51
-rw-r--r--lib/libc/stdio/rget.c56
-rw-r--r--lib/libc/stdio/scanf.3430
-rw-r--r--lib/libc/stdio/scanf.c67
-rw-r--r--lib/libc/stdio/setbuf.3202
-rw-r--r--lib/libc/stdio/setbuf.c50
-rw-r--r--lib/libc/stdio/setbuffer.c62
-rw-r--r--lib/libc/stdio/setvbuf.c160
-rw-r--r--lib/libc/stdio/snprintf.c76
-rw-r--r--lib/libc/stdio/sprintf.c75
-rw-r--r--lib/libc/stdio/sscanf.c88
-rw-r--r--lib/libc/stdio/stdio.3287
-rw-r--r--lib/libc/stdio/stdio.c104
-rw-r--r--lib/libc/stdio/tempnam.c86
-rw-r--r--lib/libc/stdio/tmpfile.c79
-rw-r--r--lib/libc/stdio/tmpnam.3219
-rw-r--r--lib/libc/stdio/tmpnam.c58
-rw-r--r--lib/libc/stdio/ungetc.395
-rw-r--r--lib/libc/stdio/ungetc.c148
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vfprintf.c859
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vfscanf.c748
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vprintf.c48
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vscanf.c49
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vsnprintf.c60
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vsprintf.c58
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vsscanf.c70
-rw-r--r--lib/libc/stdio/wbuf.c88
-rw-r--r--lib/libc/stdio/wsetup.c90
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/Makefile.inc25
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/abort.370
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/abort.c65
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/abs.373
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/abs.c45
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/alloca.378
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atexit.377
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atexit.c66
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atexit.h45
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atof.387
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atof.c46
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atoi.373
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atoi.c45
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atol.374
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/atol.c46
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/bsearch.390
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/bsearch.c81
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/calloc.370
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/calloc.c52
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/div.367
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/div.c79
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/exit.383
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/exit.c60
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/free.381
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getenv.3151
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getenv.c87
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getopt.3252
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getopt.c117
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getsubopt.3145
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getsubopt.c98
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/heapsort.c184
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/labs.366
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/labs.c45
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/ldiv.370
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/ldiv.c58
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/malloc.390
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/malloc.c420
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/memory.370
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/merge.c347
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/putenv.c58
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/qsort.3233
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/qsort.c174
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/radixsort.3160
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/radixsort.c318
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/rand.384
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/rand.c54
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/random.3166
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/random.c363
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/realloc.399
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/realpath.3125
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/realpath.c158
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/setenv.c116
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtod.3132
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtod.c2447
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtol.3168
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtol.c129
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtoll.c136
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtoq.c136
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtoul.3163
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtoul.c107
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtoull.c114
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/strtouq.c114
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/system.393
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/system.c76
-rw-r--r--lib/libc/string/Makefile.inc92
-rw-r--r--lib/libc/string/bcmp.372
-rw-r--r--lib/libc/string/bcmp.c59
-rw-r--r--lib/libc/string/bcopy.371
-rw-r--r--lib/libc/string/bcopy.c139
-rw-r--r--lib/libc/string/bstring.3109
-rw-r--r--lib/libc/string/bzero.368
-rw-r--r--lib/libc/string/ffs.361
-rw-r--r--lib/libc/string/ffs.c54
-rw-r--r--lib/libc/string/index.380
-rw-r--r--lib/libc/string/index.c57
-rw-r--r--lib/libc/string/memccpy.372
-rw-r--r--lib/libc/string/memccpy.c58
-rw-r--r--lib/libc/string/memchr.381
-rw-r--r--lib/libc/string/memchr.c59
-rw-r--r--lib/libc/string/memcmp.382
-rw-r--r--lib/libc/string/memcmp.c61
-rw-r--r--lib/libc/string/memcpy.383
-rw-r--r--lib/libc/string/memmove.375
-rw-r--r--lib/libc/string/memset.370
-rw-r--r--lib/libc/string/memset.c130
-rw-r--r--lib/libc/string/rindex.382
-rw-r--r--lib/libc/string/rindex.c59
-rw-r--r--lib/libc/string/strcasecmp.386
-rw-r--r--lib/libc/string/strcasecmp.c115
-rw-r--r--lib/libc/string/strcat.393
-rw-r--r--lib/libc/string/strcat.c50
-rw-r--r--lib/libc/string/strchr.387
-rw-r--r--lib/libc/string/strcmp.393
-rw-r--r--lib/libc/string/strcmp.c55
-rw-r--r--lib/libc/string/strcoll.374
-rw-r--r--lib/libc/string/strcoll.c53
-rw-r--r--lib/libc/string/strcpy.3121
-rw-r--r--lib/libc/string/strcpy.c50
-rw-r--r--lib/libc/string/strcspn.384
-rw-r--r--lib/libc/string/strcspn.c68
-rw-r--r--lib/libc/string/strdup.363
-rw-r--r--lib/libc/string/strdup.c56
-rw-r--r--lib/libc/string/strerror.3124
-rw-r--r--lib/libc/string/strerror.c67
-rw-r--r--lib/libc/string/strftime.3186
-rw-r--r--lib/libc/string/strftime.c292
-rw-r--r--lib/libc/string/string.3155
-rw-r--r--lib/libc/string/strlen.370
-rw-r--r--lib/libc/string/strlen.c50
-rw-r--r--lib/libc/string/strmode.3147
-rw-r--r--lib/libc/string/strmode.c147
-rw-r--r--lib/libc/string/strncat.c68
-rw-r--r--lib/libc/string/strncmp.c56
-rw-r--r--lib/libc/string/strncpy.c68
-rw-r--r--lib/libc/string/strpbrk.379
-rw-r--r--lib/libc/string/strpbrk.c57
-rw-r--r--lib/libc/string/strrchr.390
-rw-r--r--lib/libc/string/strsep.3107
-rw-r--r--lib/libc/string/strsep.c80
-rw-r--r--lib/libc/string/strspn.379
-rw-r--r--lib/libc/string/strspn.c61
-rw-r--r--lib/libc/string/strstr.388
-rw-r--r--lib/libc/string/strstr.c65
-rw-r--r--lib/libc/string/strtok.3110
-rw-r--r--lib/libc/string/strtok.c90
-rw-r--r--lib/libc/string/strxfrm.368
-rw-r--r--lib/libc/string/strxfrm.c67
-rw-r--r--lib/libc/string/swab.365
-rw-r--r--lib/libc/string/swab.c65
-rw-r--r--lib/libc/sys/Makefile.inc110
-rw-r--r--lib/libc/sys/_exit.2112
-rw-r--r--lib/libc/sys/accept.2166
-rw-r--r--lib/libc/sys/access.2130
-rw-r--r--lib/libc/sys/acct.2115
-rw-r--r--lib/libc/sys/adjtime.2111
-rw-r--r--lib/libc/sys/bind.2126
-rw-r--r--lib/libc/sys/brk.2146
-rw-r--r--lib/libc/sys/chdir.2129
-rw-r--r--lib/libc/sys/chflags.2154
-rw-r--r--lib/libc/sys/chmod.2182
-rw-r--r--lib/libc/sys/chown.2148
-rw-r--r--lib/libc/sys/chroot.297
-rw-r--r--lib/libc/sys/close.2120
-rw-r--r--lib/libc/sys/connect.2147
-rw-r--r--lib/libc/sys/dup.2132
-rw-r--r--lib/libc/sys/execve.2261
-rw-r--r--lib/libc/sys/fcntl.2481
-rw-r--r--lib/libc/sys/flock.2145
-rw-r--r--lib/libc/sys/fork.2108
-rw-r--r--lib/libc/sys/fsync.281
-rw-r--r--lib/libc/sys/ftruncate.c52
-rw-r--r--lib/libc/sys/getdirentries.2152
-rw-r--r--lib/libc/sys/getdtablesize.260
-rw-r--r--lib/libc/sys/getfh.296
-rw-r--r--lib/libc/sys/getfsstat.2135
-rw-r--r--lib/libc/sys/getgid.279
-rw-r--r--lib/libc/sys/getgroups.290
-rw-r--r--lib/libc/sys/getitimer.2166
-rw-r--r--lib/libc/sys/getlogin.2126
-rw-r--r--lib/libc/sys/getpeername.289
-rw-r--r--lib/libc/sys/getpgrp.2101
-rw-r--r--lib/libc/sys/getpid.272
-rw-r--r--lib/libc/sys/getpriority.2142
-rw-r--r--lib/libc/sys/getrlimit.2191
-rw-r--r--lib/libc/sys/getrusage.2164
-rw-r--r--lib/libc/sys/getsockname.287
-rw-r--r--lib/libc/sys/getsockopt.2347
-rw-r--r--lib/libc/sys/gettimeofday.2119
-rw-r--r--lib/libc/sys/getuid.280
-rw-r--r--lib/libc/sys/intro.2668
-rw-r--r--lib/libc/sys/ioctl.2106
-rw-r--r--lib/libc/sys/kill.2131
-rw-r--r--lib/libc/sys/ktrace.2162
-rw-r--r--lib/libc/sys/link.2151
-rw-r--r--lib/libc/sys/listen.2101
-rw-r--r--lib/libc/sys/lseek.2135
-rw-r--r--lib/libc/sys/lseek.c54
-rw-r--r--lib/libc/sys/madvise.266
-rw-r--r--lib/libc/sys/mincore.261
-rw-r--r--lib/libc/sys/mkdir.2113
-rw-r--r--lib/libc/sys/mkfifo.2124
-rw-r--r--lib/libc/sys/mknod.2127
-rw-r--r--lib/libc/sys/mlock.2161
-rw-r--r--lib/libc/sys/mmap.2210
-rw-r--r--lib/libc/sys/mmap.c58
-rw-r--r--lib/libc/sys/mount.2314
-rw-r--r--lib/libc/sys/mprotect.258
-rw-r--r--lib/libc/sys/msync.273
-rw-r--r--lib/libc/sys/munmap.278
-rw-r--r--lib/libc/sys/nfssvc.2238
-rw-r--r--lib/libc/sys/open.2257
-rw-r--r--lib/libc/sys/pathconf.2163
-rw-r--r--lib/libc/sys/pipe.2115
-rw-r--r--lib/libc/sys/profil.2129
-rw-r--r--lib/libc/sys/quotactl.2213
-rw-r--r--lib/libc/sys/read.2189
-rw-r--r--lib/libc/sys/readlink.296
-rw-r--r--lib/libc/sys/reboot.2158
-rw-r--r--lib/libc/sys/recv.2263
-rw-r--r--lib/libc/sys/rename.2199
-rw-r--r--lib/libc/sys/revoke.2105
-rw-r--r--lib/libc/sys/rmdir.2106
-rw-r--r--lib/libc/sys/select.2183
-rw-r--r--lib/libc/sys/send.2161
-rw-r--r--lib/libc/sys/setgroups.283
-rw-r--r--lib/libc/sys/setpgid.289
-rw-r--r--lib/libc/sys/setregid.293
-rw-r--r--lib/libc/sys/setreuid.291
-rw-r--r--lib/libc/sys/setsid.279
-rw-r--r--lib/libc/sys/setuid.2122
-rw-r--r--lib/libc/sys/shutdown.281
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigaction.2370
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigaltstack.2165
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigpending.272
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigprocmask.2120
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigreturn.297
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigstack.251
-rw-r--r--lib/libc/sys/sigsuspend.280
-rw-r--r--lib/libc/sys/socket.2257
-rw-r--r--lib/libc/sys/socketpair.291
-rw-r--r--lib/libc/sys/stat.2276
-rw-r--r--lib/libc/sys/statfs.2161
-rw-r--r--lib/libc/sys/swapon.2113
-rw-r--r--lib/libc/sys/symlink.2139
-rw-r--r--lib/libc/sys/sync.273
-rw-r--r--lib/libc/sys/syscall.276
-rw-r--r--lib/libc/sys/truncate.2123
-rw-r--r--lib/libc/sys/truncate.c52
-rw-r--r--lib/libc/sys/umask.282
-rw-r--r--lib/libc/sys/unlink.2112
-rw-r--r--lib/libc/sys/utimes.2118
-rw-r--r--lib/libc/sys/vfork.2126
-rw-r--r--lib/libc/sys/wait.2295
-rw-r--r--lib/libc/sys/write.2205
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/ftime.384
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/getpw.378
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/stty.393
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/vlimit.3123
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/vtimes.3141
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/cfree.c43
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/insque.380
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/insque.c56
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/lsearch.3102
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/lsearch.c92
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/re_comp.3123
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/remque.c54
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/rexec.3122
-rw-r--r--lib/libcompat/4.3/rexec.c146
-rw-r--r--lib/libcompat/4.4/cuserid.c59
-rw-r--r--lib/libcompat/Makefile58
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/COPYRIGHT22
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/README84
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regerror.c18
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regexp.3318
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regexp.c1320
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regexp.h21
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regmagic.h5
-rw-r--r--lib/libcompat/regexp/regsub.c81
-rw-r--r--lib/libcurses/EXAMPLES/ex1.c112
-rw-r--r--lib/libcurses/Makefile20
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/Makefile35
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/Master54
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/appen.A77
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/appen.B201
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/appen.C127
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/c_macros70
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/doc.I349
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/doc.II142
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/doc.III343
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/doc.IV110
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/ex1.c102
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/ex2.c210
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/fns.doc795
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.0106
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.1249
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.277
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.3228
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.469
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.587
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/intro.644
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/life.c163
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/macros144
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/twinkle1.c157
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/twinkle2.c96
-rw-r--r--lib/libcurses/PSD.doc/win_st.c58
-rw-r--r--lib/libcurses/addbytes.c157
-rw-r--r--lib/libcurses/addch.c66
-rw-r--r--lib/libcurses/addnstr.c61
-rw-r--r--lib/libcurses/box.c78
-rw-r--r--lib/libcurses/clear.c53
-rw-r--r--lib/libcurses/clrtobot.c75
-rw-r--r--lib/libcurses/clrtoeol.c83
-rw-r--r--lib/libcurses/cr_put.c431
-rw-r--r--lib/libcurses/ctrace.c76
-rw-r--r--lib/libcurses/cur_hash.c62
-rw-r--r--lib/libcurses/curses.3197
-rw-r--r--lib/libcurses/curses.c74
-rw-r--r--lib/libcurses/curses.h335
-rw-r--r--lib/libcurses/delch.c62
-rw-r--r--lib/libcurses/deleteln.c81
-rw-r--r--lib/libcurses/delwin.c79
-rw-r--r--lib/libcurses/erase.c72
-rw-r--r--lib/libcurses/fullname.c60
-rw-r--r--lib/libcurses/getch.c75
-rw-r--r--lib/libcurses/getstr.c57
-rw-r--r--lib/libcurses/id_subwins.c65
-rw-r--r--lib/libcurses/idlok.c54
-rw-r--r--lib/libcurses/initscr.c94
-rw-r--r--lib/libcurses/insch.c73
-rw-r--r--lib/libcurses/insertln.c81
-rw-r--r--lib/libcurses/longname.c56
-rw-r--r--lib/libcurses/move.c62
-rw-r--r--lib/libcurses/mvwin.c77
-rw-r--r--lib/libcurses/newwin.c248
-rw-r--r--lib/libcurses/overlay.c81
-rw-r--r--lib/libcurses/overwrite.c75
-rw-r--r--lib/libcurses/printw.c200
-rw-r--r--lib/libcurses/putchar.c49
-rw-r--r--lib/libcurses/refresh.c723
-rw-r--r--lib/libcurses/scanw.c175
-rw-r--r--lib/libcurses/scroll.c71
-rw-r--r--lib/libcurses/setterm.c227
-rw-r--r--lib/libcurses/standout.c68
-rw-r--r--lib/libcurses/toucholap.c77
-rw-r--r--lib/libcurses/touchwin.c121
-rw-r--r--lib/libcurses/tscroll.c138
-rw-r--r--lib/libcurses/tstp.c124
-rw-r--r--lib/libcurses/tty.c264
-rw-r--r--lib/libcurses/unctrl.c107
-rw-r--r--lib/libedit/Makefile58
-rw-r--r--lib/libedit/TEST/test.c213
-rw-r--r--lib/libedit/chared.c639
-rw-r--r--lib/libedit/chared.h158
-rw-r--r--lib/libedit/common.c994
-rw-r--r--lib/libedit/el.c335
-rw-r--r--lib/libedit/el.h129
-rw-r--r--lib/libedit/emacs.c508
-rw-r--r--lib/libedit/hist.c170
-rw-r--r--lib/libedit/hist.h75
-rw-r--r--lib/libedit/histedit.h172
-rw-r--r--lib/libedit/history.c602
-rw-r--r--lib/libedit/key.c726
-rw-r--r--lib/libedit/key.h80
-rw-r--r--lib/libedit/makelist187
-rw-r--r--lib/libedit/map.c1397
-rw-r--r--lib/libedit/map.h77
-rw-r--r--lib/libedit/parse.c247
-rw-r--r--lib/libedit/parse.h50
-rw-r--r--lib/libedit/prompt.c123
-rw-r--r--lib/libedit/prompt.h59
-rw-r--r--lib/libedit/read.c437
-rw-r--r--lib/libedit/refresh.c1013
-rw-r--r--lib/libedit/refresh.h60
-rw-r--r--lib/libedit/search.c619
-rw-r--r--lib/libedit/search.h68
-rw-r--r--lib/libedit/sig.c193
-rw-r--r--lib/libedit/sig.h70
-rw-r--r--lib/libedit/sys.h113
-rw-r--r--lib/libedit/term.c1447
-rw-r--r--lib/libedit/term.h118
-rw-r--r--lib/libedit/termcap.h52
-rw-r--r--lib/libedit/tokenizer.c385
-rw-r--r--lib/libedit/tokenizer.h53
-rw-r--r--lib/libedit/tty.c1144
-rw-r--r--lib/libedit/tty.h476
-rw-r--r--lib/libedit/vi.c986
-rw-r--r--lib/libkvm/Makefile14
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm.3101
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm.c540
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_file.c188
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_geterr.380
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_getfiles.386
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_getloadavg.365
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_getloadavg.c105
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_getprocs.3163
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_hp300.c286
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_mips.c207
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_nlist.388
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_open.3186
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_private.h81
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_proc.c705
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_read.392
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_sparc.c236
-rw-r--r--lib/libm/Makefile162
-rw-r--r--lib/libm/README279
-rw-r--r--lib/libm/common/atan2.c281
-rw-r--r--lib/libm/common/sincos.c98
-rw-r--r--lib/libm/common/tan.c74
-rw-r--r--lib/libm/common/trig.h215
-rw-r--r--lib/libm/common_source/acos.388
-rw-r--r--lib/libm/common_source/acosh.381
-rw-r--r--lib/libm/common_source/acosh.c102
-rw-r--r--lib/libm/common_source/asin.390
-rw-r--r--lib/libm/common_source/asincos.c169
-rw-r--r--lib/libm/common_source/asinh.369
-rw-r--r--lib/libm/common_source/asinh.c101
-rw-r--r--lib/libm/common_source/atan.374
-rw-r--r--lib/libm/common_source/atan.c87
-rw-r--r--lib/libm/common_source/atan2.3188
-rw-r--r--lib/libm/common_source/atanh.383
-rw-r--r--lib/libm/common_source/atanh.c83
-rw-r--r--lib/libm/common_source/ceil.365
-rw-r--r--lib/libm/common_source/cos.373
-rw-r--r--lib/libm/common_source/cosh.374
-rw-r--r--lib/libm/common_source/cosh.c133
-rw-r--r--lib/libm/common_source/erf.382
-rw-r--r--lib/libm/common_source/erf.c396
-rw-r--r--lib/libm/common_source/exp.3284
-rw-r--r--lib/libm/common_source/exp.c203
-rw-r--r--lib/libm/common_source/exp__E.c136
-rw-r--r--lib/libm/common_source/expm1.c167
-rw-r--r--lib/libm/common_source/fabs.366
-rw-r--r--lib/libm/common_source/floor.365
-rw-r--r--lib/libm/common_source/floor.c137
-rw-r--r--lib/libm/common_source/fmod.375
-rw-r--r--lib/libm/common_source/fmod.c155
-rw-r--r--lib/libm/common_source/gamma.c336
-rw-r--r--lib/libm/common_source/hypot.3124
-rw-r--r--lib/libm/common_source/ieee.3267
-rw-r--r--lib/libm/common_source/infnan.3180
-rw-r--r--lib/libm/common_source/j0.3126
-rw-r--r--lib/libm/common_source/j0.c439
-rw-r--r--lib/libm/common_source/j1.c446
-rw-r--r--lib/libm/common_source/jn.c311
-rw-r--r--lib/libm/common_source/lgamma.3123
-rw-r--r--lib/libm/common_source/lgamma.c307
-rw-r--r--lib/libm/common_source/log.c486
-rw-r--r--lib/libm/common_source/log10.c95
-rw-r--r--lib/libm/common_source/log1p.c170
-rw-r--r--lib/libm/common_source/log__L.c110
-rw-r--r--lib/libm/common_source/math.3632
-rw-r--r--lib/libm/common_source/mathimpl.h98
-rw-r--r--lib/libm/common_source/pow.c215
-rw-r--r--lib/libm/common_source/rint.3115
-rw-r--r--lib/libm/common_source/sin.372
-rw-r--r--lib/libm/common_source/sinh.374
-rw-r--r--lib/libm/common_source/sinh.c121
-rw-r--r--lib/libm/common_source/sqrt.3120
-rw-r--r--lib/libm/common_source/tan.373
-rw-r--r--lib/libm/common_source/tanh.370
-rw-r--r--lib/libm/common_source/tanh.c99
-rw-r--r--lib/libm/ieee/cabs.c230
-rw-r--r--lib/libm/ieee/cbrt.c120
-rw-r--r--lib/libm/ieee/support.c524
-rw-r--r--lib/libresolv/Makefile10
-rw-r--r--lib/librpc/DISCLAIMER28
-rw-r--r--lib/librpc/Makefile30
-rw-r--r--lib/librpc/README233
-rw-r--r--lib/librpc/demo/Makefile25
-rw-r--r--lib/librpc/demo/dir/Makefile26
-rw-r--r--lib/librpc/demo/dir/dir.x37
-rw-r--r--lib/librpc/demo/dir/dir_proc.c55
-rw-r--r--lib/librpc/demo/dir/rls.c81
-rw-r--r--lib/librpc/demo/msg/Makefile36
-rw-r--r--lib/librpc/demo/msg/msg.x9
-rw-r--r--lib/librpc/demo/msg/msg_proc.c28
-rw-r--r--lib/librpc/demo/msg/printmsg.c43
-rw-r--r--lib/librpc/demo/msg/rprintmsg.c74
-rw-r--r--lib/librpc/demo/sort/Makefile36
-rw-r--r--lib/librpc/demo/sort/rsort.c43
-rw-r--r--lib/librpc/demo/sort/sort.x19
-rw-r--r--lib/librpc/demo/sort/sort_proc.c27
-rw-r--r--lib/librpc/doc/Makefile84
-rw-r--r--lib/librpc/doc/nfs.rfc.ms1372
-rw-r--r--lib/librpc/doc/rpc.prog.ms2684
-rw-r--r--lib/librpc/doc/rpc.rfc.ms1302
-rw-r--r--lib/librpc/doc/rpcgen.ms1299
-rw-r--r--lib/librpc/doc/xdr.nts.ms1966
-rw-r--r--lib/librpc/doc/xdr.rfc.ms1058
-rw-r--r--lib/librpc/etc/Makefile74
-rw-r--r--lib/librpc/etc/getopt.c75
-rw-r--r--lib/librpc/etc/portmap.c481
-rw-r--r--lib/librpc/etc/rpc33
-rw-r--r--lib/librpc/etc/rpcinfo.c665
-rw-r--r--lib/librpc/man/man1/rpcgen.1197
-rw-r--r--lib/librpc/man/man1/rstat.157
-rw-r--r--lib/librpc/man/man3/bindresvport.3n27
-rw-r--r--lib/librpc/man/man3/getrpcent.3n109
-rw-r--r--lib/librpc/man/man3/getrpcport.3r31
-rw-r--r--lib/librpc/man/man3/rpc.3n1729
-rw-r--r--lib/librpc/man/man3/xdr.3n823
-rw-r--r--lib/librpc/man/man5/rpc.571
-rw-r--r--lib/librpc/man/man8/portmap.8c53
-rw-r--r--lib/librpc/man/man8/rpcinfo.8c183
-rw-r--r--lib/librpc/man/man8/rstat_svc.8c21
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/Makefile29
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/auth.h166
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/auth_none.c133
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/auth_unix.c337
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/auth_unix.h72
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/authunix_prot.c66
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/bindresvport.c79
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt.h331
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_generic.c110
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_perror.c302
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_raw.c238
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_simple.c112
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_tcp.c466
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/clnt_udp.c442
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/get_myaddress.c96
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/getrpcent.c235
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/getrpcport.c55
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_clnt.c115
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_clnt.h65
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_getmaps.c84
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_getport.c87
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_prot.c57
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_prot.h94
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_prot2.c116
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_rmt.c395
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/pmap_rmt.h53
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc.h80
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc_callmsg.c190
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc_commondata.c41
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc_dtablesize.c46
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc_msg.h187
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/rpc_prot.c289
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc.c479
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc.h280
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_auth.c114
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_auth.h42
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_auth_unix.c134
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_raw.c166
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_run.c72
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_simple.c143
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_tcp.c419
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/svc_udp.c477
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/types.h63
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr.c576
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr.h270
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_array.c153
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_float.c267
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_mem.c184
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_rec.c583
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_reference.c132
-rw-r--r--lib/librpc/rpc/xdr_stdio.c189
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/Makefile60
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_clntout.c126
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_cout.c350
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_hout.c370
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_main.c433
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_parse.c419
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_parse.h157
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_scan.c473
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_scan.h101
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_svcout.c275
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_util.c436
-rw-r--r--lib/librpc/rpcgen/rpc_util.h114
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/Makefile80
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/bootparam_prot.x97
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/klm_prot.x132
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/mount.x161
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/nfs_prot.x355
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/nlm_prot.x179
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rex.x229
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rnusers.x86
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rquota.x61
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rstat.c85
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rstat.x145
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/rstat_proc.c352
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/sm_inter.x116
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/spray.x84
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/yp.x291
-rw-r--r--lib/librpc/rpcsvc/yppasswd.x63
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/README92
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/bin/Makefile50
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/bin/chkey.c302
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/bin/keylogin.c66
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/demo/Makefile28
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/demo/rme.c96
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/demo/whoami.x33
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/demo/whoami_proc.c95
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/des/des.h68
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/des/des_crypt.c138
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/des/des_crypt.h101
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/des/des_soft.c67
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/doc/Makefile40
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/doc/nfs.secure.ms934
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/Makefile49
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/detach.c69
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/keyenvoy.c213
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/keyserv.c458
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/mp.c145
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/keyserv/setkey.c514
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/chkey.119
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/des_crypt.3126
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/keyenvoy.8c22
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/keylogin.132
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/keyserv.8c52
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/publickey.3r44
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/publickey.537
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/rpc_secure.3n330
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/man/rtime.3n43
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/Makefile109
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/auth_des.c411
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/auth_des.h105
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/authdes_prot.c82
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/key_call.c228
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/key_prot.c165
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/key_prot.h114
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/key_prot.x151
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/netname.c239
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/openchild.c133
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/publickey.c129
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/rtime.c141
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/svc_auth.c116
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/svcauth_des.c519
-rw-r--r--lib/librpc/secure_rpc/rpc/xcrypt.c183
-rw-r--r--lib/libtelnet/Makefile33
-rw-r--r--lib/libtelnet/auth-proto.h96
-rw-r--r--lib/libtelnet/auth.c658
-rw-r--r--lib/libtelnet/auth.h87
-rw-r--r--lib/libtelnet/enc-proto.h125
-rw-r--r--lib/libtelnet/enc_des.c724
-rw-r--r--lib/libtelnet/encrypt.c999
-rw-r--r--lib/libtelnet/encrypt.h108
-rw-r--r--lib/libtelnet/genget.c105
-rw-r--r--lib/libtelnet/getent.c68
-rw-r--r--lib/libtelnet/kerberos.c554
-rw-r--r--lib/libtelnet/kerberos5.c762
-rw-r--r--lib/libtelnet/key-proto.h71
-rw-r--r--lib/libtelnet/krb4encpwd.c446
-rw-r--r--lib/libtelnet/misc-proto.h79
-rw-r--r--lib/libtelnet/misc.c94
-rw-r--r--lib/libtelnet/misc.h42
-rw-r--r--lib/libtelnet/read_password.c145
-rw-r--r--lib/libtelnet/rsaencpwd.c492
-rw-r--r--lib/libtelnet/spx.c588
-rw-r--r--lib/libterm/Makefile13
-rw-r--r--lib/libterm/TEST/tc1.c63
-rw-r--r--lib/libterm/TEST/tc2.c90
-rw-r--r--lib/libterm/TEST/tc3.c112
-rw-r--r--lib/libterm/pathnames.h36
-rw-r--r--lib/libterm/termcap.3254
-rw-r--r--lib/libterm/termcap.c208
-rw-r--r--lib/libterm/tgoto.c207
-rw-r--r--lib/libterm/tputs.c123
-rw-r--r--lib/libtermcap/Makefile13
-rw-r--r--lib/libtermcap/TEST/tc1.c63
-rw-r--r--lib/libtermcap/TEST/tc2.c90
-rw-r--r--lib/libtermcap/TEST/tc3.c112
-rw-r--r--lib/libtermcap/pathnames.h36
-rw-r--r--lib/libtermcap/termcap.3254
-rw-r--r--lib/libtermcap/termcap.c208
-rw-r--r--lib/libtermcap/tgoto.c207
-rw-r--r--lib/libtermcap/tputs.c123
-rw-r--r--lib/libutil/Makefile7
-rw-r--r--lib/libutil/login.c63
-rw-r--r--lib/libutil/login_tty.c53
-rw-r--r--lib/libutil/logout.c72
-rw-r--r--lib/libutil/logwtmp.c67
-rw-r--r--lib/libutil/pty.c127
-rw-r--r--lib/liby/Makefile6
-rw-r--r--lib/liby/main.c41
-rw-r--r--lib/liby/yyerror.c45
-rw-r--r--lib/msun/bsdsrc/b_exp.c203
-rw-r--r--lib/msun/bsdsrc/b_log.c486
-rw-r--r--lib/msun/bsdsrc/b_tgamma.c336
-rw-r--r--lib/msun/bsdsrc/mathimpl.h98
-rw-r--r--sys/libkern/fnmatch.c171
-rw-r--r--sys/libkern/strsep.c80
1171 files changed, 218129 insertions, 0 deletions
diff --git a/lib/Makefile b/lib/Makefile
new file mode 100644
index 000000000000..64afb1bed3ba
--- /dev/null
+++ b/lib/Makefile
@@ -0,0 +1,14 @@
+# @(#)Makefile 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+
+SUBDIR= libc libcurses libcompat libedit libkvm libm libmp \
+ libplot libresolv librpc/rpc libtelnet libterm libutil liby
+
+.if ${MACHINE} == "tahoe"
+SUBDIR+=csu/tahoe.pcc
+.elif ${MACHINE} == "vax"
+SUBDIR+=csu/vax.pcc
+.else
+SUBDIR+=csu/${MACHINE}
+.endif
+
+.include <bsd.subdir.mk>
diff --git a/lib/libc/Makefile b/lib/libc/Makefile
new file mode 100644
index 000000000000..043119edecb8
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/Makefile
@@ -0,0 +1,51 @@
+# @(#)Makefile 8.2 (Berkeley) 2/3/94
+#
+# All library objects contain sccsid strings by default; they may be
+# excluded as a space-saving measure. To produce a library that does
+# not contain these strings, delete -DLIBC_SCCS and -DSYSLIBC_SCCS
+# from CFLAGS below. To remove these strings from just the system call
+# stubs, remove just -DSYSLIBC_SCCS from CFLAGS.
+LIB=c
+CFLAGS+=-DLIBC_SCCS -DSYSLIBC_SCCS
+AINC= -I${.CURDIR}/${MACHINE}
+CLEANFILES+=tags
+
+.include "${.CURDIR}/db/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/compat-43/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/gen/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/gmon/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/locale/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/net/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/quad/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/regex/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/stdio/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/stdlib/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/string/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/sys/Makefile.inc"
+
+KQSRCS= adddi3.c anddi3.c ashldi3.c ashrdi3.c cmpdi2.c divdi3.c iordi3.c \
+ lshldi3.c lshrdi3.c moddi3.c muldi3.c negdi2.c notdi2.c qdivrem.c \
+ subdi3.c ucmpdi2.c udivdi3.c umoddi3.c xordi3.c
+KSRCS= bcmp.c ffs.c index.c mcount.c rindex.c strcat.c strcmp.c strcpy.c \
+ strlen.c strncpy.c
+
+libkern: libkern.gen libkern.${MACHINE}
+
+libkern.gen: ${KQSRCS} ${KSRCS}
+ cp -p ${.CURDIR}/quad/quad.h ${.ALLSRC} /sys/libkern
+
+libkern.${MACHINE}:: ${KMSRCS}
+.if defined(KMSRCS) && !empty(KMSRCS)
+ cp -p ${.ALLSRC} /sys/libkern/${MACHINE}
+.endif
+
+beforeinstall: tags
+ install -c -o bin -g bin -m 444 tags /var/db/libc.tags
+
+tags: ${SRCS}
+ ctags ${.ALLSRC:M*.c}
+ egrep -o "^ENTRY(.*)|^FUNC(.*)|^SYSCALL(.*)" ${.ALLSRC:M*.s} | \
+ sed "s;\([^:]*\):\([^(]*\)(\([^, )]*\)\(.*\);\3 \1 /^\2(\3\4$$/;" \
+ >> tags; sort -o tags tags
+
+.include <bsd.lib.mk>
diff --git a/lib/libc/amd64/SYS.h b/lib/libc/amd64/SYS.h
new file mode 100644
index 000000000000..dfb679f0d9cd
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/SYS.h
@@ -0,0 +1,57 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * William Jolitz.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ *
+ * @(#)SYS.h 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+ */
+
+#include <sys/syscall.h>
+
+#ifdef PROF
+#define ENTRY(x) .globl _/**/x; \
+ .data; 1:; .long 0; .text; .align 2; _/**/x: \
+ movl $1b,%eax; call mcount
+#else
+#define ENTRY(x) .globl _/**/x; .text; .align 2; _/**/x:
+#endif PROF
+#define SYSCALL(x) 2: jmp cerror; ENTRY(x); lea SYS_/**/x,%eax; LCALL(7,0); jb 2b
+#define RSYSCALL(x) SYSCALL(x); ret
+#define PSEUDO(x,y) ENTRY(x); lea SYS_/**/y, %eax; ; LCALL(7,0); ret
+#define CALL(x,y) call _/**/y; addl $4*x,%esp
+/* gas fucks up offset -- although we don't currently need it, do for BCS */
+#define LCALL(x,y) .byte 0x9a ; .long y; .word x
+
+#define ASMSTR .asciz
+
+ .globl cerror
diff --git a/lib/libc/amd64/gen/Makefile.inc b/lib/libc/amd64/gen/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..814013ddc5df
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/gen/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,5 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+
+SRCS+= isinf.c
+SRCS+= _setjmp.s alloca.s fabs.s ldexp.c modf.s setjmp.s
+SRCS+= divsi3.s fixdfsi.s fixunsdfsi.s udivsi3.s
diff --git a/lib/libc/amd64/gen/frexp.c b/lib/libc/amd64/gen/frexp.c
new file mode 100644
index 000000000000..6cdcd2cd7bbd
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/gen/frexp.c
@@ -0,0 +1,65 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1991, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)frexp.c 8.1 (Berkeley) 6/4/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+#include <math.h>
+
+double
+frexp(value, eptr)
+ double value;
+ int *eptr;
+{
+ union {
+ double v;
+ struct {
+ u_int u_mant2 : 32;
+ u_int u_mant1 : 20;
+ u_int u_exp : 11;
+ u_int u_sign : 1;
+ } s;
+ } u;
+
+ if (value) {
+ u.v = value;
+ *eptr = u.s.u_exp - 1022;
+ u.s.u_exp = 1022;
+ return(u.v);
+ } else {
+ *eptr = 0;
+ return((double)0);
+ }
+}
diff --git a/lib/libc/amd64/gen/isinf.c b/lib/libc/amd64/gen/isinf.c
new file mode 100644
index 000000000000..bcbeded44f13
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/gen/isinf.c
@@ -0,0 +1,64 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1991, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)isinf.c 8.1 (Berkeley) 6/4/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+isnan(d)
+ double d;
+{
+ register struct IEEEdp {
+ u_int manl : 32;
+ u_int manh : 20;
+ u_int exp : 11;
+ u_int sign : 1;
+ } *p = (struct IEEEdp *)&d;
+
+ return(p->exp == 2047 && (p->manh || p->manl));
+}
+
+isinf(d)
+ double d;
+{
+ register struct IEEEdp {
+ u_int manl : 32;
+ u_int manh : 20;
+ u_int exp : 11;
+ u_int sign : 1;
+ } *p = (struct IEEEdp *)&d;
+
+ return(p->exp == 2047 && !p->manh && !p->manl);
+}
diff --git a/lib/libc/amd64/gen/ldexp.c b/lib/libc/amd64/gen/ldexp.c
new file mode 100644
index 000000000000..7046c4e17e6c
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/gen/ldexp.c
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Sean Eric Fagan.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)ldexp.c 8.1 (Berkeley) 6/4/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+/*
+ * ldexp(value, exp): return value * (2 ** exp).
+ *
+ * Written by Sean Eric Fagan (sef@kithrup.COM)
+ * Sun Mar 11 20:27:09 PST 1990
+ */
+
+/*
+ * We do the conversion in C to let gcc optimize it away, if possible.
+ * The "fxch ; fstp" stuff is because value is still on the stack
+ * (stupid 8087!).
+ */
+double
+ldexp (double value, int exp)
+{
+ double temp, texp, temp2;
+ texp = exp;
+ asm ("fscale ; fxch %%st(1) ; fstp%L1 %1 "
+ : "=f" (temp), "=0" (temp2)
+ : "0" (texp), "f" (value));
+ return (temp);
+}
diff --git a/lib/libc/amd64/net/Makefile.inc b/lib/libc/amd64/net/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..81a6c91c747a
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/amd64/net/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,3 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+
+SRCS+= htonl.s htons.s ntohl.s ntohs.s
diff --git a/lib/libc/compat-43/Makefile.inc b/lib/libc/compat-43/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..e4d66f5b2be3
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,13 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+
+# compat-43 sources
+.PATH: ${.CURDIR}/${MACHINE}/compat-43 ${.CURDIR}/compat-43
+
+SRCS+= creat.c gethostid.c getwd.c killpg.c sethostid.c setpgrp.c \
+ setregid.c setreuid.c setrgid.c setruid.c sigcompat.c
+
+MAN2+= creat.0 gethostid.0 killpg.0 setregid.0 setreuid.0 setruid.0 \
+ sigblock.0 sigpause.0 sigsetmask.0 sigvec.0
+
+MLINKS+=setruid.2 setrgid.2
+MLINKS+=gethostid.2 sethostid.2
diff --git a/lib/libc/compat-43/creat.2 b/lib/libc/compat-43/creat.2
new file mode 100644
index 000000000000..826909a45b2f
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/creat.2
@@ -0,0 +1,60 @@
+.\" Copyright (c) 1989, 1990, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)creat.2 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt CREAT 2
+.Os BSD 4
+.Sh NAME
+.Nm creat
+.Nd create a new file
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <fcntl.h>
+.Ft int
+.Fn creat "char *path" "mode_t mode"
+.Sh DESCRIPTION
+.Bf -symbolic
+This interface is made obsolete by:
+.Ef
+.Xr open 2 .
+.Pp
+.Fn Creat
+is the same as:
+.Bd -literal -offset indent
+open(path, O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY, mode);
+.Ed
+.Sh SEE ALSO
+.Xr open 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in Version 6 AT&T UNIX.
diff --git a/lib/libc/compat-43/creat.c b/lib/libc/compat-43/creat.c
new file mode 100644
index 000000000000..31d60b8f8cf1
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/creat.c
@@ -0,0 +1,49 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1989, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)creat.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <fcntl.h>
+
+#if __STDC__
+creat(const char *path, mode_t mode)
+#else
+creat(path, mode)
+ char *path;
+ mode_t mode;
+#endif
+{
+ return(open(path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, mode));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/gethostid.3 b/lib/libc/compat-43/gethostid.3
new file mode 100644
index 000000000000..8f56a282f2dd
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/gethostid.3
@@ -0,0 +1,75 @@
+.\" Copyright (c) 1983, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)gethostid.3 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt GETHOSTID 3
+.Os BSD 4.2
+.Sh NAME
+.Nm gethostid ,
+.Nm sethostid
+.Nd get/set unique identifier of current host
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <unistd.h>
+.Ft long
+.Fn gethostid void
+.Ft int
+.Fn sethostid "long hostid"
+.Sh DESCRIPTION
+.Fn Sethostid
+establishes a 32-bit identifier for the
+current processor that is intended to be unique among all
+UNIX systems in existence. This is normally a DARPA Internet
+address for the local machine. This call is allowed only to the
+super-user and is normally performed at boot time.
+.Pp
+.Fn Gethostid
+returns the 32-bit identifier for the current processor.
+.Pp
+This function has been deprecated.
+The hostid should be set or retrieved by use of
+.Xr sysctl 2 .
+.Sh SEE ALSO
+.Xr sysctl 2 ,
+.Xr gethostname 3 ,
+.Xr sysctl 8 .
+.Sh BUGS
+32 bits for the identifier is too small.
+.Sh HISTORY
+The
+.Fn gethostid
+and
+.Fn sethostid
+syscalls appeared in
+.Bx 4.2
+and were dropped in
+.Bx 4.4 .
diff --git a/lib/libc/compat-43/gethostid.c b/lib/libc/compat-43/gethostid.c
new file mode 100644
index 000000000000..c4caff67d351
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/gethostid.c
@@ -0,0 +1,59 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1989, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)gethostid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <sys/sysctl.h>
+
+#if __STDC__
+long
+gethostid(void)
+#else
+long
+gethostid()
+#endif
+{
+ int mib[2];
+ size_t size;
+ long value;
+
+ mib[0] = CTL_KERN;
+ mib[1] = KERN_HOSTID;
+ size = sizeof value;
+ if (sysctl(mib, 2, &value, &size, NULL, 0) == -1)
+ return (-1);
+ return (value);
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/getwd.c b/lib/libc/compat-43/getwd.c
new file mode 100644
index 000000000000..f105150e2466
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/getwd.c
@@ -0,0 +1,54 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)getwd.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <unistd.h>
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+#include <string.h>
+
+char *
+getwd(buf)
+ char *buf;
+{
+ char *p;
+
+ if (p = getcwd(buf, MAXPATHLEN))
+ return(p);
+ (void)strcpy(buf, strerror(errno));
+ return((char *)NULL);
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/killpg.2 b/lib/libc/compat-43/killpg.2
new file mode 100644
index 000000000000..b57e4062afdb
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/killpg.2
@@ -0,0 +1,95 @@
+.\" Copyright (c) 1980, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)killpg.2 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt KILLPG 2
+.Os BSD 4
+.Sh NAME
+.Nm killpg
+.Nd send signal to a process group
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <signal.h>
+.Ft int
+.Fn killpg "pid_t pgrp" "int sig"
+.Sh DESCRIPTION
+.Fn Killpg
+sends the signal
+.Fa sig
+to the process group
+.Fa pgrp .
+See
+.Xr sigaction 2
+for a list of signals.
+If
+.Fa pgrp
+is 0,
+.Fn killpg
+sends the signal to the sending process's process group.
+.Pp
+The sending process and members of the process group must
+have the same effective user ID, or
+the sender must be the super-user.
+As a single special case the continue signal SIGCONT may be sent
+to any process that is a descendant of the current process.
+.Sh RETURN VALUES
+Upon successful completion, a value of 0 is returned. Otherwise,
+a value of -1 is returned and the global variable
+.Va errno
+is set to indicate the error.
+.Sh ERRORS
+.Fn Killpg
+will fail and no signal will be sent if:
+.Bl -tag -width Er
+.It Bq Er EINVAL
+.Fa Sig
+is not a valid signal number.
+.It Bq Er ESRCH
+No process can be found in the process group specified by
+.Fa pgrp .
+.It Bq Er ESRCH
+The process group was given as 0
+but the sending process does not have a process group.
+.It Bq Er EPERM
+The sending process is not the super-user and one or more
+of the target processes has an effective user ID different from that
+of the sending process.
+.El
+.Sh SEE ALSO
+.Xr kill 2 ,
+.Xr getpgrp 2 ,
+.Xr sigaction 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.0 .
diff --git a/lib/libc/compat-43/killpg.c b/lib/libc/compat-43/killpg.c
new file mode 100644
index 000000000000..f9b790151cfd
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/killpg.c
@@ -0,0 +1,58 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1989, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)killpg.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+#include <signal.h>
+#include <errno.h>
+
+/*
+ * Backwards-compatible killpg().
+ */
+#if __STDC__
+killpg(pid_t pgid, int sig)
+#else
+killpg(pgid, sig)
+ pid_t pgid;
+ int sig;
+#endif
+{
+ if (pgid == 1) {
+ errno = ESRCH;
+ return (-1);
+ }
+ return (kill(-pgid, sig));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/sethostid.c b/lib/libc/compat-43/sethostid.c
new file mode 100644
index 000000000000..8122c81dd10c
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sethostid.c
@@ -0,0 +1,57 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1989, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)sethostid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <sys/sysctl.h>
+
+#if __STDC__
+long
+sethostid(long hostid)
+#else
+long
+sethostid(hostid)
+ long hostid;
+#endif
+{
+ int mib[2];
+
+ mib[0] = CTL_KERN;
+ mib[1] = KERN_HOSTID;
+ if (sysctl(mib, 2, NULL, NULL, &hostid, sizeof hostid) == -1)
+ return (-1);
+ return (0);
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/setpgrp.c b/lib/libc/compat-43/setpgrp.c
new file mode 100644
index 000000000000..df63ebd12626
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setpgrp.c
@@ -0,0 +1,49 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)setpgrp.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+#include <unistd.h>
+
+#if __STDC__
+setpgrp(pid_t pid, pid_t pgid)
+#else
+setpgrp(pid, pgid)
+ pid_t pid, pgid;
+#endif
+{
+ return(setpgid(pid, pgid));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/setregid.2 b/lib/libc/compat-43/setregid.2
new file mode 100644
index 000000000000..bf2624da1f27
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setregid.2
@@ -0,0 +1,93 @@
+.\" Copyright (c) 1980, 1991, 1993, 1994
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)setregid.2 8.2 (Berkeley) 4/16/94
+.\"
+.Dd April 16, 1994
+.Dt SETREGID 2
+.Os BSD 4.2
+.Sh NAME
+.Nm setregid
+.Nd set real and effective group ID
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <unistd.h>
+.Ft int
+.Fn setregid "gid_t rgid" "gid_t egid"
+.Sh DESCRIPTION
+The real and effective group ID's of the current process
+are set to the arguments.
+Unprivileged users may change the real group
+ID to the effective group ID and vice-versa; only the super-user may
+make other changes.
+.Pp
+Supplying a value of -1 for either the real or effective
+group ID forces the system to substitute the current
+ID in place of the -1 parameter.
+.Pp
+The
+.Fn setregid
+function was intended to allow swapping
+the real and effective group IDs
+in set-group-ID programs to temporarily relinquish the set-group-ID value.
+This function did not work correctly,
+and its purpose is now better served by the use of the
+.Fn setegid
+function (see
+.Xr setuid 2 ) .
+.Pp
+When setting the real and effective group IDs to the same value,
+the standard
+.Fn setgid
+function is preferred.
+.Sh RETURN VALUES
+Upon successful completion, a value of 0 is returned. Otherwise,
+a value of -1 is returned and
+.Va errno
+is set to indicate the error.
+.Sh ERRORS
+.Bl -tag -width [EPERM]
+.It Bq Er EPERM
+The current process is not the super-user and a change
+other than changing the effective group-id to the real group-id
+was specified.
+.El
+.Sh SEE ALSO
+.Xr getgid 2 ,
+.Xr setegid 2 ,
+.Xr setgid 2 ,
+.Xr setuid 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.2
+and was dropped in
+.Bx 4.4 .
diff --git a/lib/libc/compat-43/setregid.c b/lib/libc/compat-43/setregid.c
new file mode 100644
index 000000000000..f91418ba650e
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setregid.c
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)setregid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+#include <errno.h>
+
+int
+setregid(rgid, egid)
+ gid_t rgid, egid;
+{
+ static gid_t savedgid = -1;
+
+ if (savedgid == -1)
+ savedgid = getegid();
+ /*
+ * we assume that the intent here is to be able to
+ * get back rgid priviledge. So we make sure that
+ * we will be able to do so, but do not actually
+ * set the rgid.
+ */
+ if (rgid != -1 && rgid != getgid() && rgid != savedgid) {
+ errno = EPERM;
+ return (-1);
+ }
+ if (egid != -1 && setegid(egid) < 0)
+ return (-1);
+ return (0);
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/setreuid.2 b/lib/libc/compat-43/setreuid.2
new file mode 100644
index 000000000000..980da123db31
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setreuid.2
@@ -0,0 +1,91 @@
+.\" Copyright (c) 1980, 1991, 1993, 1994
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)setreuid.2 8.2 (Berkeley) 4/16/94
+.\"
+.Dd April 16, 1994
+.Dt SETREUID 2
+.Os BSD 4
+.Sh NAME
+.Nm setreuid
+.Nd set real and effective user ID's
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <unistd.h>
+.Ft int
+.Fn setreuid "uid_t ruid" "uid_t euid"
+.Sh DESCRIPTION
+The real and effective user IDs of the
+current process are set according to the arguments.
+If
+.Fa ruid
+or
+.Fa euid
+is -1, the current uid is filled in by the system.
+Unprivileged users may change the real user
+ID to the effective user ID and vice-versa; only the super-user may
+make other changes.
+.Pp
+The
+.Fn setreuid
+function has been used to swap the real and effective user IDs
+in set-user-ID programs to temporarily relinquish the set-user-ID value.
+This purpose is now better served by the use of the
+.Fn seteuid
+function (see
+.Xr setuid 2 ) .
+.Pp
+When setting the real and effective user IDs to the same value,
+the standard
+.Fn setuid
+function is preferred.
+.Sh RETURN VALUES
+Upon successful completion, a value of 0 is returned. Otherwise,
+a value of -1 is returned and
+.Va errno
+is set to indicate the error.
+.Sh ERRORS
+.Bl -tag -width [EPERM]
+.It Bq Er EPERM
+The current process is not the super-user and a change
+other than changing the effective user-id to the real user-id
+was specified.
+.El
+.Sh SEE ALSO
+.Xr getuid 2 ,
+.Xr seteuid 2 ,
+.Xr setuid 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.2
+and was dropped in
+.Bx 4.4 .
diff --git a/lib/libc/compat-43/setreuid.c b/lib/libc/compat-43/setreuid.c
new file mode 100644
index 000000000000..40316815814e
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setreuid.c
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1992, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)setreuid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+#include <errno.h>
+
+int
+setreuid(ruid, euid)
+ uid_t ruid, euid;
+{
+ static uid_t saveduid = -1;
+
+ if (saveduid == -1)
+ saveduid = geteuid();
+ /*
+ * we assume that the intent here is to be able to
+ * get back ruid priviledge. So we make sure that
+ * we will be able to do so, but do not actually
+ * set the ruid.
+ */
+ if (ruid != -1 && ruid != getuid() && ruid != saveduid) {
+ errno = EPERM;
+ return (-1);
+ }
+ if (euid != -1 && seteuid(euid) < 0)
+ return (-1);
+ return (0);
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/setrgid.c b/lib/libc/compat-43/setrgid.c
new file mode 100644
index 000000000000..1d8664241a59
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setrgid.c
@@ -0,0 +1,50 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1983, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)setrgid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <unistd.h>
+
+int
+#ifdef __STDC__
+setrgid(gid_t rgid)
+#else
+setrgid(rgid)
+ int rgid;
+#endif
+{
+
+ return (setregid(rgid, -1));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/setruid.3 b/lib/libc/compat-43/setruid.3
new file mode 100644
index 000000000000..7342b21f7447
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setruid.3
@@ -0,0 +1,79 @@
+.\" Copyright (c) 1983, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)setruid.3 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt SETRUID 3
+.Os BSD 4.2
+.Sh NAME
+.Nm setruid ,
+.Nm setrgid
+.Nd set user and group ID
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <sys/types.h>
+.Ft int
+.Fn setruid "uid_t ruid"
+.Ft int
+.Fn setrgid "gid_t rgid"
+.Sh DESCRIPTION
+The
+.Fn setruid
+function
+.Pq Fn setrgid
+sets the real user ID (group ID) of the
+current process.
+.Sh RETURN VALUES
+Upon success, these functions return 0;
+otherwise \-1 is returned.
+.Pp
+If the user is not the super user, or the uid
+specified is not the real or effective ID, these
+functions return \-1.
+.Pp
+The use of these calls is not portable.
+Their use is discouraged; they will be removed in the future.
+.Sh SEE ALSO
+.Xr setuid 2 ,
+.Xr setgid 2 ,
+.Xr seteuid 2 ,
+.Xr setegid 2 ,
+.Xr getuid 2 ,
+.Xr getgid 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Fn setruid
+and
+.Fn setrgid
+syscalls appeared in
+.Bx 4.2
+and were dropped in
+.Bx 4.4 .
diff --git a/lib/libc/compat-43/setruid.c b/lib/libc/compat-43/setruid.c
new file mode 100644
index 000000000000..1551abb89acd
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/setruid.c
@@ -0,0 +1,50 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1983, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)setruid.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <unistd.h>
+
+int
+#ifdef __STDC__
+setruid(uid_t ruid)
+#else
+setruid(ruid)
+ int ruid;
+#endif
+{
+
+ return (setreuid(ruid, -1));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/sigblock.2 b/lib/libc/compat-43/sigblock.2
new file mode 100644
index 000000000000..60e425112e09
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sigblock.2
@@ -0,0 +1,84 @@
+.\" Copyright (c) 1983, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)sigblock.2 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt SIGBLOCK 2
+.Os BSD 4.2
+.Sh NAME
+.Nm sigblock
+.Nd block signals
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <signal.h>
+.Ft int
+.Fn sigblock "int mask"
+.Ft int
+.Fn sigmask signum
+.Sh DESCRIPTION
+.Bf -symbolic
+This interface is made obsolete by:
+.Ef
+.Xr sigprocmask 2 .
+.Pp
+.Fn Sigblock
+adds the signals specified in
+.Fa mask
+to the set of signals currently
+being blocked from delivery.
+Signals are blocked if the
+corresponding bit in
+.Fa mask
+is a 1; the macro
+.Fn sigmask
+is provided to construct the mask for a given
+.Fa signum .
+.Pp
+It is not possible to block
+.Dv SIGKILL
+or
+.Dv SIGSTOP ;
+this restriction is silently
+imposed by the system.
+.Sh RETURN VALUES
+The previous set of masked signals is returned.
+.Sh SEE ALSO
+.Xr kill 2 ,
+.Xr sigprocmask 2 ,
+.Xr sigaction 2 ,
+.Xr sigsetmask 2 ,
+.Xr sigsetops 3
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.2
+and has been deprecated.
diff --git a/lib/libc/compat-43/sigcompat.c b/lib/libc/compat-43/sigcompat.c
new file mode 100644
index 000000000000..69b18709228c
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sigcompat.c
@@ -0,0 +1,81 @@
+/*
+ * Copyright (c) 1989, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)sigcompat.c 8.1 (Berkeley) 6/2/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <signal.h>
+
+sigvec(signo, sv, osv)
+ int signo;
+ struct sigvec *sv, *osv;
+{
+ int ret;
+
+ if (sv)
+ sv->sv_flags ^= SV_INTERRUPT; /* !SA_INTERRUPT */
+ ret = sigaction(signo, (struct sigaction *)sv, (struct sigaction *)osv);
+ if (ret == 0 && osv)
+ osv->sv_flags ^= SV_INTERRUPT; /* !SA_INTERRUPT */
+ return (ret);
+}
+
+sigsetmask(mask)
+ int mask;
+{
+ int omask, n;
+
+ n = sigprocmask(SIG_SETMASK, (sigset_t *) &mask, (sigset_t *) &omask);
+ if (n)
+ return (n);
+ return (omask);
+}
+
+sigblock(mask)
+ int mask;
+{
+ int omask, n;
+
+ n = sigprocmask(SIG_BLOCK, (sigset_t *) &mask, (sigset_t *) &omask);
+ if (n)
+ return (n);
+ return (omask);
+}
+
+sigpause(mask)
+ int mask;
+{
+ return (sigsuspend((sigset_t *)&mask));
+}
diff --git a/lib/libc/compat-43/sigpause.2 b/lib/libc/compat-43/sigpause.2
new file mode 100644
index 000000000000..7c6c097619cb
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sigpause.2
@@ -0,0 +1,74 @@
+.\" Copyright (c) 1983, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)sigpause.2 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt SIGPAUSE 2
+.Os BSD 4
+.Sh NAME
+.Nm sigpause
+.Nd atomically release blocked signals and wait for interrupt
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <signal.h>
+.Ft int
+.Fn sigpause "int sigmask"
+.Sh DESCRIPTION
+.Sy This interface is made obsolete by
+.Xr sigsuspend 2 .
+.Pp
+.Fn Sigpause
+assigns
+.Fa sigmask
+to the set of masked signals
+and then waits for a signal to arrive;
+on return the set of masked signals is restored.
+.Fa Sigmask
+is usually 0 to indicate that no
+signals are to be blocked.
+.Fn Sigpause
+always terminates by being interrupted, returning -1 with
+.Va errno
+set to
+.Dv EINTR
+.Sh SEE ALSO
+.Xr sigsuspend 2 ,
+.Xr kill 2 ,
+.Xr sigaction 2 ,
+.Xr sigprocmask 2 ,
+.Xr sigblock 2 ,
+.Xr sigvec 2
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.2
+and has been deprecated.
diff --git a/lib/libc/compat-43/sigsetmask.2 b/lib/libc/compat-43/sigsetmask.2
new file mode 100644
index 000000000000..13b7c1a1fa69
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sigsetmask.2
@@ -0,0 +1,82 @@
+.\" Copyright (c) 1983, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)sigsetmask.2 8.1 (Berkeley) 6/2/93
+.\"
+.Dd June 2, 1993
+.Dt SIGSETMASK 2
+.Os BSD 4.2
+.Sh NAME
+.Nm sigsetmask
+.Nd set current signal mask
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <signal.h>
+.Ft int
+.Fn sigsetmask "int mask"
+.Fn sigmask signum
+.Sh DESCRIPTION
+.Bf -symbolic
+This interface is made obsoleted by:
+.Ef
+.Xr sigprocmask 2 .
+.Pp
+.Fn Sigsetmask
+sets the current signal mask
+Signals are blocked from delivery if the
+corresponding bit in
+.Fa mask
+is a 1; the macro
+.Fn sigmask
+is provided to construct the mask for a given
+.Fa signum .
+.Pp
+The system
+quietly disallows
+.Dv SIGKILL
+or
+.Dv SIGSTOP
+to be blocked.
+.Sh RETURN VALUES
+The previous set of masked signals is returned.
+.Sh SEE ALSO
+.Xr sigprocmask 2 ,
+.Xr kill 2 ,
+.Xr sigaction 2 ,
+.Xr sigsuspend 2 ,
+.Xr sigvec 2 ,
+.Xr sigblock 2 ,
+.Xr sigsetops 3
+.Sh HISTORY
+The
+.Nm
+function call appeared in
+.Bx 4.2
+and has been deprecated.
diff --git a/lib/libc/compat-43/sigvec.2 b/lib/libc/compat-43/sigvec.2
new file mode 100644
index 000000000000..1b5244f25fe3
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/compat-43/sigvec.2
@@ -0,0 +1,325 @@
+.\" Copyright (c) 1980, 1991, 1993
+.\" The Regents of the University of California. All rights reserved.
+.\"
+.\" Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+.\" modification, are permitted provided that the following conditions
+.\" are met:
+.\" 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+.\" 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+.\" notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+.\" documentation and/or other materials provided with the distribution.
+.\" 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+.\" must display the following acknowledgement:
+.\" This product includes software developed by the University of
+.\" California, Berkeley and its contributors.
+.\" 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+.\" may be used to endorse or promote products derived from this software
+.\" without specific prior written permission.
+.\"
+.\" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+.\" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+.\" IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+.\" ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+.\" FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+.\" DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+.\" OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+.\" HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+.\" LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+.\" OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+.\" SUCH DAMAGE.
+.\"
+.\" @(#)sigvec.2 8.2 (Berkeley) 4/19/94
+.\"
+.Dd April 19, 1994
+.Dt SIGVEC 2
+.Os BSD 4
+.Sh NAME
+.Nm sigvec
+.Nd software signal facilities
+.Sh SYNOPSIS
+.Fd #include <signal.h>
+.Bd -literal
+struct sigvec {
+ void (*sv_handler)();
+ sigset_t sv_mask;
+ int sv_flags;
+};
+.Ed
+.Fn sigvec "int sig" "struct sigvec *vec" "struct sigvec *ovec"
+.Sh DESCRIPTION
+.Bf -symbolic
+This interface is made obsolete by sigaction(2).
+.Ef
+.Pp
+The system defines a set of signals that may be delivered to a process.
+Signal delivery resembles the occurrence of a hardware interrupt:
+the signal is blocked from further occurrence, the current process
+context is saved, and a new one is built. A process may specify a
+.Em handler
+to which a signal is delivered, or specify that a signal is to be
+.Em blocked
+or
+.Em ignored .
+A process may also specify that a default action is to be taken
+by the system when a signal occurs.
+Normally, signal handlers execute on the current stack
+of the process. This may be changed, on a per-handler basis,
+so that signals are taken on a special
+.Em "signal stack" .
+.Pp
+All signals have the same
+.Em priority .
+Signal routines execute with the signal that caused their
+invocation
+.Em blocked ,
+but other signals may yet occur.
+A global
+.Em "signal mask"
+defines the set of signals currently blocked from delivery
+to a process. The signal mask for a process is initialized
+from that of its parent (normally 0). It
+may be changed with a
+.Xr sigblock 2
+or
+.Xr sigsetmask 2
+call, or when a signal is delivered to the process.
+.Pp
+When a signal
+condition arises for a process, the signal is added to a set of
+signals pending for the process. If the signal is not currently
+.Em blocked
+by the process then it is delivered to the process. When a signal
+is delivered, the current state of the process is saved,
+a new signal mask is calculated (as described below),
+and the signal handler is invoked. The call to the handler
+is arranged so that if the signal handling routine returns
+normally the process will resume execution in the context
+from before the signal's delivery.
+If the process wishes to resume in a different context, then it
+must arrange to restore the previous context itself.
+.Pp
+When a signal is delivered to a process a new signal mask is
+installed for the duration of the process' signal handler
+(or until a
+.Xr sigblock
+or
+.Xr sigsetmask
+call is made).
+This mask is formed by taking the current signal mask,
+adding the signal to be delivered, and
+.Em or Ns 'ing
+in the signal mask associated with the handler to be invoked.
+.Pp
+.Fn Sigvec
+assigns a handler for a specific signal. If
+.Fa vec
+is non-zero, it
+specifies a handler routine and mask
+to be used when delivering the specified signal.
+Further, if the
+.Dv SV_ONSTACK
+bit is set in
+.Fa sv_flags ,
+the system will deliver the signal to the process on a
+.Em "signal stack" ,
+specified with
+.Xr sigaltstack 2 .
+If
+.Fa ovec
+is non-zero, the previous handling information for the signal
+is returned to the user.
+.Pp
+The following is a list of all signals
+with names as in the include file
+.Aq Pa signal.h :
+.Bl -column SIGVTALARMXX "create core imagexxx"
+.It Sy " NAME " " Default Action " " Description"
+.It Dv SIGHUP No " terminate process" " terminal line hangup"
+.It Dv SIGINT No " terminate process" " interrupt program"
+.It Dv SIGQUIT No " create core image" " quit program"
+.It Dv SIGILL No " create core image" " illegal instruction"
+.It Dv SIGTRAP No " create core image" " trace trap"
+.It Dv SIGABRT No " create core image" Xr abort 2
+call (formerly
+.Dv SIGIOT )
+.It Dv SIGEMT No " create core image" " emulate instruction executed"
+.It Dv SIGFPE No " create core image" " floating-point exception"
+.It Dv SIGKILL No " terminate process" " kill program"
+.It Dv SIGBUS No " create core image" " bus error"
+.It Dv SIGSEGV No " create core image" " segmentation violation"
+.It Dv SIGSYS No " create core image" " system call given invalid argument"
+.It Dv SIGPIPE No " terminate process" " write on a pipe with no reader"
+.It Dv SIGALRM No " terminate process" " real-time timer expired"
+.It Dv SIGTERM No " terminate process" " software termination signal"
+.It Dv SIGURG No " discard signal" " urgent condition present on socket"
+.It Dv SIGSTOP No " stop process" " stop (cannot be caught or ignored)"
+.It Dv SIGTSTP No " stop process" " stop signal generated from keyboard"
+.It Dv SIGCONT No " discard signal" " continue after stop"
+.It Dv SIGCHLD No " discard signal" " child status has changed"
+.It Dv SIGTTIN No " stop process" " background read attempted from control terminal"
+.It Dv SIGTTOU No " stop process" " background write attempted to control terminal"
+.It Dv SIGIO No " discard signal" Tn " I/O"
+is possible on a descriptor (see
+.Xr fcntl 2 )
+.It Dv SIGXCPU No " terminate process" " cpu time limit exceeded (see"
+.Xr setrlimit 2 )
+.It Dv SIGXFSZ No " terminate process" " file size limit exceeded (see"
+.Xr setrlimit 2 )
+.It Dv SIGVTALRM No " terminate process" " virtual time alarm (see"
+.Xr setitimer 2 )
+.It Dv SIGPROF No " terminate process" " profiling timer alarm (see"
+.Xr setitimer 2 )
+.It Dv SIGWINCH No " discard signal" " Window size change"
+.It Dv SIGINFO No " discard signal" " status request from keyboard"
+.It Dv SIGUSR1 No " terminate process" " User defined signal 1"
+.It Dv SIGUSR2 No " terminate process" " User defined signal 2"
+.El
+.Pp
+Once a signal handler is installed, it remains installed
+until another
+.Fn sigvec
+call is made, or an
+.Xr execve 2
+is performed.
+A signal-specific default action may be reset by
+setting
+.Fa sv_handler
+to
+.Dv SIG_DFL .
+The defaults are process termination, possibly with core dump;
+no action; stopping the process; or continuing the process.
+See the above signal list for each signal's default action.
+If
+.Fa sv_handler
+is
+.Dv SIG_IGN
+current and pending instances
+of the signal are ignored and discarded.
+.Pp
+If a signal is caught during the system calls listed below,
+the call is normally restarted.
+The call can be forced to terminate prematurely with an
+.Dv EINTR
+error return by setting the
+.Dv SV_INTERRUPT
+bit in
+.Fa sv_flags .
+The affected system calls include
+.Xr read 2 ,
+.Xr write 2 ,
+.Xr sendto 2 ,
+.Xr recvfrom 2 ,
+.Xr sendmsg 2
+and
+.Xr recvmsg 2
+on a communications channel or a slow device (such as a terminal,
+but not a regular file)
+and during a
+.Xr wait 2
+or
+.Xr ioctl 2 .
+However, calls that have already committed are not restarted,
+but instead return a partial success (for example, a short read count).
+.Pp
+After a
+.Xr fork 2
+or
+.Xr vfork 2
+all signals, the signal mask, the signal stack,
+and the restart/interrupt flags are inherited by the child.
+.Pp
+.Xr Execve 2
+reinstates the default
+action for all signals which were caught and
+resets all signals to be caught on the user stack.
+Ignored signals remain ignored;
+the signal mask remains the same;
+signals that interrupt system calls continue to do so.
+.Sh NOTES
+The mask specified in
+.Fa vec
+is not allowed to block
+.Dv SIGKILL
+or
+.Dv SIGSTOP .
+This is done silently by the system.
+.Pp
+The
+.Dv SV_INTERRUPT
+flag is not available in
+.Bx 4.2 ,
+hence it should not be used if backward compatibility is needed.
+.Sh RETURN VALUES
+A 0 value indicated that the call succeeded. A \-1 return value
+indicates an error occurred and
+.Va errno
+is set to indicated the reason.
+.Sh ERRORS
+.Fn Sigvec
+will fail and no new signal handler will be installed if one
+of the following occurs:
+.Bl -tag -width [EINVAL]
+.It Bq Er EFAULT
+Either
+.Fa vec
+or
+.Fa ovec
+points to memory that is not a valid part of the process
+address space.
+.It Bq Er EINVAL
+.Fa Sig
+is not a valid signal number.
+.It Bq Er EINVAL
+An attempt is made to ignore or supply a handler for
+.Dv SIGKILL
+or
+.Dv SIGSTOP .
+.El
+.Sh SEE ALSO
+.Xr kill 1 ,
+.Xr kill 2 ,
+.Xr ptrace 2 ,
+.Xr sigaction 2 ,
+.Xr sigaltstack 2 ,
+.Xr sigblock 2 ,
+.Xr sigpause 2 ,
+.Xr sigprocmask 2 ,
+.Xr sigsetmask 2 ,
+.Xr sigsuspend 2 ,
+.Xr setjmp 3 ,
+.Xr siginterrupt 3 ,
+.Xr signal 3,
+.Xr sigsetops 3 ,
+.Xr tty 4
+.Sh EXAMPLE
+On the
+.Tn VAX\-11
+The handler routine can be declared:
+.Bd -literal -offset indent
+void handler(sig, code, scp)
+int sig, code;
+struct sigcontext *scp;
+.Ed
+.Pp
+Here
+.Fa sig
+is the signal number, into which the hardware faults and traps are
+mapped as defined below.
+.Fa Code
+is a parameter that is either a constant
+as given below or, for compatibility mode faults, the code provided by
+the hardware (Compatibility mode faults are distinguished from the
+other
+.Dv SIGILL
+traps by having
+.Dv PSL_CM
+set in the psl).
+.Fa Scp
+is a pointer to the
+.Fa sigcontext
+structure (defined in
+.Aq Pa signal.h ) ,
+used to restore the context from before the signal.
+.Sh BUGS
+This manual page is still confusing.
diff --git a/lib/libc/db/Makefile.inc b/lib/libc/db/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..77af9c5123f5
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,10 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.2 (Berkeley) 2/21/94
+#
+CFLAGS+=-D__DBINTERFACE_PRIVATE
+
+.include "${.CURDIR}/db/btree/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/db/db/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/db/hash/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/db/man/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/db/mpool/Makefile.inc"
+.include "${.CURDIR}/db/recno/Makefile.inc"
diff --git a/lib/libc/db/VERSION b/lib/libc/db/VERSION
new file mode 100644
index 000000000000..be08b78a8bae
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/VERSION
@@ -0,0 +1,97 @@
+# @(#)VERSION 8.9 (Berkeley) 4/2/94
+
+This is version 1.74 of the Berkeley DB code.
+
+If your version of the DB code doesn't have a copy
+of this version file, it's really old, please update it!
+
+New versions of this software are periodically made
+available by anonymous ftp from ftp.cs.berkeley.edu,
+in the file ucb/4bsd/db.tar.Z, or from ftp.uu.net.
+If you'd like to get announcements of future releases
+of this software, send email to the contact address
+below.
+
+Email questions may be addressed to Keith Bostic at
+bostic@cs.berkeley.edu.
+
+============================================
+Distribution contents:
+
+Makefile.inc Ignore this, it's the 4.4BSD subsystem Makefile.
+PORT The per OS/architecture directories to use to build
+ libdb.a, if you're not running 4.4BSD. See the file
+ PORT/README for more information.
+README This file.
+VERSION This file.
+btree B+tree routines.
+db Dbopen(3) interface routine.
+doc USENIX papers, formatted manual pages.
+hash Extended linear hashing routines.
+man Unformatted manual pages.
+mpool Memory pool routines.
+recno Fixed/variable length record routines.
+test Test package.
+
+============================================
+1.73 -> 1.74
+ recno: Don't put the record if rec_search fails, in rec_rdelete.
+ Create fixed-length intermediate records past "end" of DB
+ correctly.
+ Realloc bug when reading in fixed records.
+ all: First cut at port to Alpha (64-bit architecture) using
+ 4.4BSD basic integral types typedef's.
+ Cast allocation pointers to shut up old compilers.
+ Rework PORT directory into OS/machine directories.
+
+1.72 -> 1.73
+ btree: If enough duplicate records were inserted and then deleted
+ that internal pages had references to empty pages of the
+ duplicate keys, the search function ended up on the wrong
+ page.
+
+1.7 -> 1.72 12 Oct 1993
+ hash: Support NET/2 hash formats.
+
+1.7 -> 1.71 16 Sep 1993
+ btree/recno:
+ Fix bug in internal search routines that caused
+ return of invalid pointers.
+
+1.6 -> 1.7 07 Sep 1993
+ hash: Fixed big key overflow bugs.
+ test: Portability hacks, rewrite test script, Makefile.
+ btree/recno:
+ Stop copying non-overflow key/data pairs.
+ PORT: Break PORT directory up into per architecture/OS
+ subdirectories.
+
+1.5 -> 1.6 06 Jun 1993
+ hash: In PAIRFITS, the first comparison should look at (P)[2].
+ The hash_realloc function was walking off the end of memory.
+ The overflow page number was wrong when bumping splitpoint.
+
+1.4 -> 1.5 23 May 1993
+ hash: Set hash default fill factor dynamically.
+ recno: Fixed bug in sorted page splits.
+ Add page size parameter support.
+ Allow recno to specify the name of the underlying btree;
+ used for vi recovery.
+ btree/recno:
+ Support 64K pages.
+ btree/hash/recno:
+ Provide access to an underlying file descriptor.
+ Change sync routines to take a flag argument, recno
+ uses this to sync out the underlying btree.
+
+1.3 -> 1.4 10 May 1993
+ recno: Delete the R_CURSORLOG flag from the recno interface.
+ Zero-length record fix for non-mmap reads.
+ Try and make SIZE_T_MAX test in open portable.
+
+1.2 -> 1.3 01 May 1993
+ btree: Ignore user byte-order setting when reading already
+ existing database. Fixes to byte-order conversions.
+
+1.1 -> 1.2 15 Apr 1993
+ No bug fixes, only compatibility hacks.
diff --git a/lib/libc/db/btree/Makefile.inc b/lib/libc/db/btree/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..71f8dfcf9e4d
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,7 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+
+.PATH: ${.CURDIR}/db/btree
+
+SRCS+= bt_close.c bt_conv.c bt_debug.c bt_delete.c bt_get.c bt_open.c \
+ bt_overflow.c bt_page.c bt_put.c bt_search.c bt_seq.c bt_split.c \
+ bt_stack.c bt_utils.c
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_close.c b/lib/libc/db/btree/bt_close.c
new file mode 100644
index 000000000000..66d8fc158174
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_close.c
@@ -0,0 +1,204 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_close.c 8.3 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+#include <unistd.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int bt_meta __P((BTREE *));
+
+/*
+ * BT_CLOSE -- Close a btree.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__bt_close(dbp)
+ DB *dbp;
+{
+ BTREE *t;
+ int fd;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ /*
+ * Delete any already deleted record that we've been saving
+ * because the cursor pointed to it.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR) && __bt_crsrdel(t, &t->bt_bcursor))
+ return (RET_ERROR);
+
+ if (__bt_sync(dbp, 0) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+
+ if (mpool_close(t->bt_mp) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+
+ if (t->bt_stack)
+ free(t->bt_stack);
+ if (t->bt_kbuf)
+ free(t->bt_kbuf);
+ if (t->bt_dbuf)
+ free(t->bt_dbuf);
+
+ fd = t->bt_fd;
+ free(t);
+ free(dbp);
+ return (close(fd) ? RET_ERROR : RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * BT_SYNC -- sync the btree to disk.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ *
+ * Returns:
+ * RET_SUCCESS, RET_ERROR.
+ */
+int
+__bt_sync(dbp, flags)
+ const DB *dbp;
+ u_int flags;
+{
+ BTREE *t;
+ int status;
+ PAGE *h;
+ void *p;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ /* Sync doesn't currently take any flags. */
+ if (flags != 0) {
+ errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if (ISSET(t, B_INMEM | B_RDONLY) || !ISSET(t, B_MODIFIED))
+ return (RET_SUCCESS);
+
+ if (ISSET(t, B_METADIRTY) && bt_meta(t) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+
+ /*
+ * Nastiness. If the cursor has been marked for deletion, but not
+ * actually deleted, we have to make a copy of the page, delete the
+ * key/data item, sync the file, and then restore the original page
+ * contents.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ if ((p = (void *)malloc(t->bt_psize)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, t->bt_bcursor.pgno, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ memmove(p, h, t->bt_psize);
+ if ((status =
+ __bt_dleaf(t, h, t->bt_bcursor.index)) == RET_ERROR)
+ goto ecrsr;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ }
+
+ if ((status = mpool_sync(t->bt_mp)) == RET_SUCCESS)
+ CLR(t, B_MODIFIED);
+
+ecrsr: if (ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, t->bt_bcursor.pgno, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ memmove(h, p, t->bt_psize);
+ free(p);
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ }
+ return (status);
+}
+
+/*
+ * BT_META -- write the tree meta data to disk.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+static int
+bt_meta(t)
+ BTREE *t;
+{
+ BTMETA m;
+ void *p;
+
+ if ((p = mpool_get(t->bt_mp, P_META, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ /* Fill in metadata. */
+ m.m_magic = BTREEMAGIC;
+ m.m_version = BTREEVERSION;
+ m.m_psize = t->bt_psize;
+ m.m_free = t->bt_free;
+ m.m_nrecs = t->bt_nrecs;
+ m.m_flags = t->bt_flags & SAVEMETA;
+
+ memmove(p, &m, sizeof(BTMETA));
+ mpool_put(t->bt_mp, p, MPOOL_DIRTY);
+ return (RET_SUCCESS);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_conv.c b/lib/libc/db/btree/bt_conv.c
new file mode 100644
index 000000000000..eb4934090b58
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_conv.c
@@ -0,0 +1,221 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_conv.c 8.2 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+
+#include <stdio.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static void mswap __P((PAGE *));
+
+/*
+ * __BT_BPGIN, __BT_BPGOUT --
+ * Convert host-specific number layout to/from the host-independent
+ * format stored on disk.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * pg: page number
+ * h: page to convert
+ */
+void
+__bt_pgin(t, pg, pp)
+ void *t;
+ pgno_t pg;
+ void *pp;
+{
+ PAGE *h;
+ indx_t i, top;
+ u_char flags;
+ char *p;
+
+ if (!ISSET(((BTREE *)t), B_NEEDSWAP))
+ return;
+ if (pg == P_META) {
+ mswap(pp);
+ return;
+ }
+
+ h = pp;
+ M_32_SWAP(h->pgno);
+ M_32_SWAP(h->prevpg);
+ M_32_SWAP(h->nextpg);
+ M_32_SWAP(h->flags);
+ M_16_SWAP(h->lower);
+ M_16_SWAP(h->upper);
+
+ top = NEXTINDEX(h);
+ if ((h->flags & P_TYPE) == P_BINTERNAL)
+ for (i = 0; i < top; i++) {
+ M_16_SWAP(h->linp[i]);
+ p = (char *)GETBINTERNAL(h, i);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ if (*(u_char *)p & P_BIGKEY) {
+ p += sizeof(u_char);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ }
+ else if ((h->flags & P_TYPE) == P_BLEAF)
+ for (i = 0; i < top; i++) {
+ M_16_SWAP(h->linp[i]);
+ p = (char *)GETBLEAF(h, i);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ flags = *(u_char *)p;
+ if (flags & (P_BIGKEY | P_BIGDATA)) {
+ p += sizeof(u_char);
+ if (flags & P_BIGKEY) {
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ if (flags & P_BIGDATA) {
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ }
+ }
+}
+
+void
+__bt_pgout(t, pg, pp)
+ void *t;
+ pgno_t pg;
+ void *pp;
+{
+ PAGE *h;
+ indx_t i, top;
+ u_char flags;
+ char *p;
+
+ if (!ISSET(((BTREE *)t), B_NEEDSWAP))
+ return;
+ if (pg == P_META) {
+ mswap(pp);
+ return;
+ }
+
+ h = pp;
+ top = NEXTINDEX(h);
+ if ((h->flags & P_TYPE) == P_BINTERNAL)
+ for (i = 0; i < top; i++) {
+ p = (char *)GETBINTERNAL(h, i);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ if (*(u_char *)p & P_BIGKEY) {
+ p += sizeof(u_char);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ M_16_SWAP(h->linp[i]);
+ }
+ else if ((h->flags & P_TYPE) == P_BLEAF)
+ for (i = 0; i < top; i++) {
+ p = (char *)GETBLEAF(h, i);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(size_t);
+ flags = *(u_char *)p;
+ if (flags & (P_BIGKEY | P_BIGDATA)) {
+ p += sizeof(u_char);
+ if (flags & P_BIGKEY) {
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ if (flags & P_BIGDATA) {
+ p += sizeof(size_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ p += sizeof(pgno_t);
+ P_32_SWAP(p);
+ }
+ }
+ M_16_SWAP(h->linp[i]);
+ }
+
+ M_32_SWAP(h->pgno);
+ M_32_SWAP(h->prevpg);
+ M_32_SWAP(h->nextpg);
+ M_32_SWAP(h->flags);
+ M_16_SWAP(h->lower);
+ M_16_SWAP(h->upper);
+}
+
+/*
+ * MSWAP -- Actually swap the bytes on the meta page.
+ *
+ * Parameters:
+ * p: page to convert
+ */
+static void
+mswap(pg)
+ PAGE *pg;
+{
+ char *p;
+
+ p = (char *)pg;
+ P_32_SWAP(p); /* m_magic */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+ P_32_SWAP(p); /* m_version */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+ P_32_SWAP(p); /* m_psize */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+ P_32_SWAP(p); /* m_free */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+ P_32_SWAP(p); /* m_nrecs */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+ P_32_SWAP(p); /* m_flags */
+ p += sizeof(u_int32_t);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_debug.c b/lib/libc/db/btree/bt_debug.c
new file mode 100644
index 000000000000..5f9ac1ded8b3
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_debug.c
@@ -0,0 +1,331 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_debug.c 8.2 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+#ifdef DEBUG
+/*
+ * BT_DUMP -- Dump the tree
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to the DB
+ */
+void
+__bt_dump(dbp)
+ DB *dbp;
+{
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+ pgno_t i;
+ char *sep;
+
+ t = dbp->internal;
+ (void)fprintf(stderr, "%s: pgsz %d",
+ ISSET(t, B_INMEM) ? "memory" : "disk", t->bt_psize);
+ if (ISSET(t, R_RECNO))
+ (void)fprintf(stderr, " keys %lu", t->bt_nrecs);
+#undef X
+#define X(flag, name) \
+ if (ISSET(t, flag)) { \
+ (void)fprintf(stderr, "%s%s", sep, name); \
+ sep = ", "; \
+ }
+ if (t->bt_flags) {
+ sep = " flags (";
+ X(B_DELCRSR, "DELCRSR");
+ X(R_FIXLEN, "FIXLEN");
+ X(B_INMEM, "INMEM");
+ X(B_NODUPS, "NODUPS");
+ X(B_RDONLY, "RDONLY");
+ X(R_RECNO, "RECNO");
+ X(B_SEQINIT, "SEQINIT");
+ X(B_METADIRTY,"METADIRTY");
+ (void)fprintf(stderr, ")\n");
+ }
+#undef X
+
+ for (i = P_ROOT; (h = mpool_get(t->bt_mp, i, 0)) != NULL; ++i) {
+ __bt_dpage(h);
+ (void)mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+}
+
+/*
+ * BT_DMPAGE -- Dump the meta page
+ *
+ * Parameters:
+ * h: pointer to the PAGE
+ */
+void
+__bt_dmpage(h)
+ PAGE *h;
+{
+ BTMETA *m;
+ char *sep;
+
+ m = (BTMETA *)h;
+ (void)fprintf(stderr, "magic %lx\n", m->m_magic);
+ (void)fprintf(stderr, "version %lu\n", m->m_version);
+ (void)fprintf(stderr, "psize %lu\n", m->m_psize);
+ (void)fprintf(stderr, "free %lu\n", m->m_free);
+ (void)fprintf(stderr, "nrecs %lu\n", m->m_nrecs);
+ (void)fprintf(stderr, "flags %lu", m->m_flags);
+#undef X
+#define X(flag, name) \
+ if (m->m_flags & flag) { \
+ (void)fprintf(stderr, "%s%s", sep, name); \
+ sep = ", "; \
+ }
+ if (m->m_flags) {
+ sep = " (";
+ X(B_NODUPS, "NODUPS");
+ X(R_RECNO, "RECNO");
+ (void)fprintf(stderr, ")");
+ }
+}
+
+/*
+ * BT_DNPAGE -- Dump the page
+ *
+ * Parameters:
+ * n: page number to dump.
+ */
+void
+__bt_dnpage(dbp, pgno)
+ DB *dbp;
+ pgno_t pgno;
+{
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+
+ t = dbp->internal;
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pgno, 0)) != NULL) {
+ __bt_dpage(h);
+ (void)mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+}
+
+/*
+ * BT_DPAGE -- Dump the page
+ *
+ * Parameters:
+ * h: pointer to the PAGE
+ */
+void
+__bt_dpage(h)
+ PAGE *h;
+{
+ BINTERNAL *bi;
+ BLEAF *bl;
+ RINTERNAL *ri;
+ RLEAF *rl;
+ indx_t cur, top;
+ char *sep;
+
+ (void)fprintf(stderr, " page %d: (", h->pgno);
+#undef X
+#define X(flag, name) \
+ if (h->flags & flag) { \
+ (void)fprintf(stderr, "%s%s", sep, name); \
+ sep = ", "; \
+ }
+ sep = "";
+ X(P_BINTERNAL, "BINTERNAL") /* types */
+ X(P_BLEAF, "BLEAF")
+ X(P_RINTERNAL, "RINTERNAL") /* types */
+ X(P_RLEAF, "RLEAF")
+ X(P_OVERFLOW, "OVERFLOW")
+ X(P_PRESERVE, "PRESERVE");
+ (void)fprintf(stderr, ")\n");
+#undef X
+
+ (void)fprintf(stderr, "\tprev %2d next %2d", h->prevpg, h->nextpg);
+ if (h->flags & P_OVERFLOW)
+ return;
+
+ top = NEXTINDEX(h);
+ (void)fprintf(stderr, " lower %3d upper %3d nextind %d\n",
+ h->lower, h->upper, top);
+ for (cur = 0; cur < top; cur++) {
+ (void)fprintf(stderr, "\t[%03d] %4d ", cur, h->linp[cur]);
+ switch(h->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ bi = GETBINTERNAL(h, cur);
+ (void)fprintf(stderr,
+ "size %03d pgno %03d", bi->ksize, bi->pgno);
+ if (bi->flags & P_BIGKEY)
+ (void)fprintf(stderr, " (indirect)");
+ else if (bi->ksize)
+ (void)fprintf(stderr,
+ " {%.*s}", (int)bi->ksize, bi->bytes);
+ break;
+ case P_RINTERNAL:
+ ri = GETRINTERNAL(h, cur);
+ (void)fprintf(stderr, "entries %03d pgno %03d",
+ ri->nrecs, ri->pgno);
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ bl = GETBLEAF(h, cur);
+ if (bl->flags & P_BIGKEY)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "big key page %lu size %u/",
+ *(pgno_t *)bl->bytes,
+ *(size_t *)(bl->bytes + sizeof(pgno_t)));
+ else if (bl->ksize)
+ (void)fprintf(stderr, "%s/", bl->bytes);
+ if (bl->flags & P_BIGDATA)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "big data page %lu size %u",
+ *(pgno_t *)(bl->bytes + bl->ksize),
+ *(size_t *)(bl->bytes + bl->ksize +
+ sizeof(pgno_t)));
+ else if (bl->dsize)
+ (void)fprintf(stderr, "%.*s",
+ (int)bl->dsize, bl->bytes + bl->ksize);
+ break;
+ case P_RLEAF:
+ rl = GETRLEAF(h, cur);
+ if (rl->flags & P_BIGDATA)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "big data page %lu size %u",
+ *(pgno_t *)rl->bytes,
+ *(size_t *)(rl->bytes + sizeof(pgno_t)));
+ else if (rl->dsize)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "%.*s", (int)rl->dsize, rl->bytes);
+ break;
+ }
+ (void)fprintf(stderr, "\n");
+ }
+}
+#endif
+
+#ifdef STATISTICS
+/*
+ * BT_STAT -- Gather/print the tree statistics
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to the DB
+ */
+void
+__bt_stat(dbp)
+ DB *dbp;
+{
+ extern u_long bt_cache_hit, bt_cache_miss, bt_pfxsaved, bt_rootsplit;
+ extern u_long bt_sortsplit, bt_split;
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+ pgno_t i, pcont, pinternal, pleaf;
+ u_long ifree, lfree, nkeys;
+ int levels;
+
+ t = dbp->internal;
+ pcont = pinternal = pleaf = 0;
+ nkeys = ifree = lfree = 0;
+ for (i = P_ROOT; (h = mpool_get(t->bt_mp, i, 0)) != NULL; ++i) {
+ switch(h->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ case P_RINTERNAL:
+ ++pinternal;
+ ifree += h->upper - h->lower;
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ case P_RLEAF:
+ ++pleaf;
+ lfree += h->upper - h->lower;
+ nkeys += NEXTINDEX(h);
+ break;
+ case P_OVERFLOW:
+ ++pcont;
+ break;
+ }
+ (void)mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+
+ /* Count the levels of the tree. */
+ for (i = P_ROOT, levels = 0 ;; ++levels) {
+ h = mpool_get(t->bt_mp, i, 0);
+ if (h->flags & (P_BLEAF|P_RLEAF)) {
+ if (levels == 0)
+ levels = 1;
+ (void)mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ break;
+ }
+ i = ISSET(t, R_RECNO) ?
+ GETRINTERNAL(h, 0)->pgno :
+ GETBINTERNAL(h, 0)->pgno;
+ (void)mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+
+ (void)fprintf(stderr, "%d level%s with %ld keys",
+ levels, levels == 1 ? "" : "s", nkeys);
+ if (ISSET(t, R_RECNO))
+ (void)fprintf(stderr, " (%ld header count)", t->bt_nrecs);
+ (void)fprintf(stderr,
+ "\n%lu pages (leaf %ld, internal %ld, overflow %ld)\n",
+ pinternal + pleaf + pcont, pleaf, pinternal, pcont);
+ (void)fprintf(stderr, "%ld cache hits, %ld cache misses\n",
+ bt_cache_hit, bt_cache_miss);
+ (void)fprintf(stderr, "%ld splits (%ld root splits, %ld sort splits)\n",
+ bt_split, bt_rootsplit, bt_sortsplit);
+ pleaf *= t->bt_psize - BTDATAOFF;
+ if (pleaf)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "%.0f%% leaf fill (%ld bytes used, %ld bytes free)\n",
+ ((double)(pleaf - lfree) / pleaf) * 100,
+ pleaf - lfree, lfree);
+ pinternal *= t->bt_psize - BTDATAOFF;
+ if (pinternal)
+ (void)fprintf(stderr,
+ "%.0f%% internal fill (%ld bytes used, %ld bytes free\n",
+ ((double)(pinternal - ifree) / pinternal) * 100,
+ pinternal - ifree, ifree);
+ if (bt_pfxsaved)
+ (void)fprintf(stderr, "prefix checking removed %lu bytes.\n",
+ bt_pfxsaved);
+}
+#endif
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_delete.c b/lib/libc/db/btree/bt_delete.c
new file mode 100644
index 000000000000..5dba534850c9
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_delete.c
@@ -0,0 +1,324 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_delete.c 8.3 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int bt_bdelete __P((BTREE *, const DBT *));
+
+/*
+ * __BT_DELETE -- Delete the item(s) referenced by a key.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ * key: key to delete
+ * flags: R_CURSOR if deleting what the cursor references
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS and RET_SPECIAL if the key not found.
+ */
+int
+__bt_delete(dbp, key, flags)
+ const DB *dbp;
+ const DBT *key;
+ u_int flags;
+{
+ BTREE *t;
+ int status;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ if (ISSET(t, B_RDONLY)) {
+ errno = EPERM;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ switch(flags) {
+ case 0:
+ status = bt_bdelete(t, key);
+ break;
+ case R_CURSOR:
+ /*
+ * If flags is R_CURSOR, delete the cursor; must already have
+ * started a scan and not have already deleted the record. For
+ * the delete cursor bit to have been set requires that the
+ * scan be initialized, so no reason to check.
+ */
+ if (!ISSET(t, B_SEQINIT))
+ goto einval;
+ status = ISSET(t, B_DELCRSR) ?
+ RET_SPECIAL : __bt_crsrdel(t, &t->bt_bcursor);
+ break;
+ default:
+einval: errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ if (status == RET_SUCCESS)
+ SET(t, B_MODIFIED);
+ return (status);
+}
+
+/*
+ * BT_BDELETE -- Delete all key/data pairs matching the specified key.
+ *
+ * Parameters:
+ * tree: tree
+ * key: key to delete
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS and RET_SPECIAL if the key not found.
+ */
+static int
+bt_bdelete(t, key)
+ BTREE *t;
+ const DBT *key;
+{
+ EPG *e, save;
+ PAGE *h;
+ pgno_t cpgno, pg;
+ indx_t cindex;
+ int deleted, dirty1, dirty2, exact;
+
+ /* Find any matching record; __bt_search pins the page. */
+ if ((e = __bt_search(t, key, &exact)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if (!exact) {
+ mpool_put(t->bt_mp, e->page, 0);
+ return (RET_SPECIAL);
+ }
+
+ /*
+ * Delete forward, then delete backward, from the found key. The
+ * ordering is so that the deletions don't mess up the page refs.
+ * The first loop deletes the key from the original page, the second
+ * unpins the original page. In the first loop, dirty1 is set if
+ * the original page is modified, and dirty2 is set if any subsequent
+ * pages are modified. In the second loop, dirty1 starts off set if
+ * the original page has been modified, and is set if any subsequent
+ * pages are modified.
+ *
+ * If find the key referenced by the cursor, don't delete it, just
+ * flag it for future deletion. The cursor page number is P_INVALID
+ * unless the sequential scan is initialized, so no reason to check.
+ * A special case is when the already deleted cursor record was the
+ * only record found. If so, then the delete opertion fails as no
+ * records were deleted.
+ *
+ * Cycle in place in the current page until the current record doesn't
+ * match the key or the page is empty. If the latter, walk forward,
+ * skipping empty pages and repeating until a record doesn't match
+ * the key or the end of the tree is reached.
+ */
+ cpgno = t->bt_bcursor.pgno;
+ cindex = t->bt_bcursor.index;
+ save = *e;
+ dirty1 = 0;
+ for (h = e->page, deleted = 0;;) {
+ dirty2 = 0;
+ do {
+ if (h->pgno == cpgno && e->index == cindex) {
+ if (!ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ SET(t, B_DELCRSR);
+ deleted = 1;
+ }
+ ++e->index;
+ } else {
+ if (__bt_dleaf(t, h, e->index)) {
+ if (h->pgno != save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, h, dirty2);
+ mpool_put(t->bt_mp, save.page, dirty1);
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ if (h->pgno == save.page->pgno)
+ dirty1 = MPOOL_DIRTY;
+ else
+ dirty2 = MPOOL_DIRTY;
+ deleted = 1;
+ }
+ } while (e->index < NEXTINDEX(h) && __bt_cmp(t, key, e) == 0);
+
+ /*
+ * Quit if didn't find a match, no next page, or first key on
+ * the next page doesn't match. Don't unpin the original page
+ * unless an error occurs.
+ */
+ if (e->index < NEXTINDEX(h))
+ break;
+ for (;;) {
+ if ((pg = h->nextpg) == P_INVALID)
+ goto done1;
+ if (h->pgno != save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, h, dirty2);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, save.page, dirty1);
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ if (NEXTINDEX(h) != 0) {
+ e->page = h;
+ e->index = 0;
+ break;
+ }
+ }
+
+ if (__bt_cmp(t, key, e) != 0)
+ break;
+ }
+
+ /*
+ * Reach here with the original page and the last page referenced
+ * pinned (they may be the same). Release it if not the original.
+ */
+done1: if (h->pgno != save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, h, dirty2);
+
+ /*
+ * Walk backwards from the record previous to the record returned by
+ * __bt_search, skipping empty pages, until a record doesn't match
+ * the key or reach the beginning of the tree.
+ */
+ *e = save;
+ for (;;) {
+ if (e->index)
+ --e->index;
+ for (h = e->page; e->index; --e->index) {
+ if (__bt_cmp(t, key, e) != 0)
+ goto done2;
+ if (h->pgno == cpgno && e->index == cindex) {
+ if (!ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ SET(t, B_DELCRSR);
+ deleted = 1;
+ }
+ } else {
+ if (__bt_dleaf(t, h, e->index) == RET_ERROR) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, dirty1);
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ if (h->pgno == save.page->pgno)
+ dirty1 = MPOOL_DIRTY;
+ deleted = 1;
+ }
+ }
+
+ if ((pg = h->prevpg) == P_INVALID)
+ goto done2;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, dirty1);
+ dirty1 = 0;
+ if ((e->page = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ e->index = NEXTINDEX(e->page);
+ }
+
+ /*
+ * Reach here with the last page that was looked at pinned. Release
+ * it.
+ */
+done2: mpool_put(t->bt_mp, h, dirty1);
+ return (deleted ? RET_SUCCESS : RET_SPECIAL);
+}
+
+/*
+ * __BT_DLEAF -- Delete a single record from a leaf page.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * index: index on current page to delete
+ *
+ * Returns:
+ * RET_SUCCESS, RET_ERROR.
+ */
+int
+__bt_dleaf(t, h, index)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+ indx_t index;
+{
+ register BLEAF *bl;
+ register indx_t cnt, *ip, offset;
+ register size_t nbytes;
+ char *from;
+ void *to;
+
+ /*
+ * Delete a record from a btree leaf page. Internal records are never
+ * deleted from internal pages, regardless of the records that caused
+ * them to be added being deleted. Pages made empty by deletion are
+ * not reclaimed. They are, however, made available for reuse.
+ *
+ * Pack the remaining entries at the end of the page, shift the indices
+ * down, overwriting the deleted record and its index. If the record
+ * uses overflow pages, make them available for reuse.
+ */
+ to = bl = GETBLEAF(h, index);
+ if (bl->flags & P_BIGKEY && __ovfl_delete(t, bl->bytes) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+ if (bl->flags & P_BIGDATA &&
+ __ovfl_delete(t, bl->bytes + bl->ksize) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+ nbytes = NBLEAF(bl);
+
+ /*
+ * Compress the key/data pairs. Compress and adjust the [BR]LEAF
+ * offsets. Reset the headers.
+ */
+ from = (char *)h + h->upper;
+ memmove(from + nbytes, from, (char *)to - from);
+ h->upper += nbytes;
+
+ offset = h->linp[index];
+ for (cnt = index, ip = &h->linp[0]; cnt--; ++ip)
+ if (ip[0] < offset)
+ ip[0] += nbytes;
+ for (cnt = NEXTINDEX(h) - index; --cnt; ++ip)
+ ip[0] = ip[1] < offset ? ip[1] + nbytes : ip[1];
+ h->lower -= sizeof(indx_t);
+ return (RET_SUCCESS);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_get.c b/lib/libc/db/btree/bt_get.c
new file mode 100644
index 000000000000..28b2d603dfe5
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_get.c
@@ -0,0 +1,238 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_get.c 8.2 (Berkeley) 9/7/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stddef.h>
+#include <stdio.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+/*
+ * __BT_GET -- Get a record from the btree.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ * key: key to find
+ * data: data to return
+ * flag: currently unused
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS and RET_SPECIAL if the key not found.
+ */
+int
+__bt_get(dbp, key, data, flags)
+ const DB *dbp;
+ const DBT *key;
+ DBT *data;
+ u_int flags;
+{
+ BTREE *t;
+ EPG *e;
+ int exact, status;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ /* Get currently doesn't take any flags. */
+ if (flags) {
+ errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if ((e = __bt_search(t, key, &exact)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if (!exact) {
+ mpool_put(t->bt_mp, e->page, 0);
+ return (RET_SPECIAL);
+ }
+
+ /*
+ * A special case is if we found the record but it's flagged for
+ * deletion. In this case, we want to find another record with the
+ * same key, if it exists. Rather than look around the tree we call
+ * __bt_first and have it redo the search, as __bt_first will not
+ * return keys marked for deletion. Slow, but should never happen.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR) && e->page->pgno == t->bt_bcursor.pgno &&
+ e->index == t->bt_bcursor.index) {
+ mpool_put(t->bt_mp, e->page, 0);
+ if ((e = __bt_first(t, key, &exact)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if (!exact)
+ return (RET_SPECIAL);
+ }
+
+ status = __bt_ret(t, e, NULL, data);
+ /*
+ * If the user is doing concurrent access, we copied the
+ * key/data, toss the page.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DB_LOCK))
+ mpool_put(t->bt_mp, e->page, 0);
+ else
+ t->bt_pinned = e->page;
+ return (status);
+}
+
+/*
+ * __BT_FIRST -- Find the first entry.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: the tree
+ * key: the key
+ *
+ * Returns:
+ * The first entry in the tree greater than or equal to key.
+ */
+EPG *
+__bt_first(t, key, exactp)
+ BTREE *t;
+ const DBT *key;
+ int *exactp;
+{
+ register PAGE *h;
+ register EPG *e;
+ EPG save;
+ pgno_t cpgno, pg;
+ indx_t cindex;
+ int found;
+
+ /*
+ * Find any matching record; __bt_search pins the page. Only exact
+ * matches are tricky, otherwise just return the location of the key
+ * if it were to be inserted into the tree.
+ */
+ if ((e = __bt_search(t, key, exactp)) == NULL)
+ return (NULL);
+ if (!*exactp)
+ return (e);
+
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ cpgno = t->bt_bcursor.pgno;
+ cindex = t->bt_bcursor.index;
+ } else {
+ cpgno = P_INVALID;
+ cindex = 0; /* GCC thinks it's uninitialized. */
+ }
+
+ /*
+ * Walk backwards, skipping empty pages, as long as the entry matches
+ * and there are keys left in the tree. Save a copy of each match in
+ * case we go too far. A special case is that we don't return a match
+ * on records that the cursor references that have already been flagged
+ * for deletion.
+ */
+ save = *e;
+ h = e->page;
+ found = 0;
+ do {
+ if (cpgno != h->pgno || cindex != e->index) {
+ if (save.page->pgno != e->page->pgno) {
+ mpool_put(t->bt_mp, save.page, 0);
+ save = *e;
+ } else
+ save.index = e->index;
+ found = 1;
+ }
+ /*
+ * Make a special effort not to unpin the page the last (or
+ * original) match was on, but also make sure it's unpinned
+ * if an error occurs.
+ */
+ while (e->index == 0) {
+ if (h->prevpg == P_INVALID)
+ goto done1;
+ if (h->pgno != save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, h->prevpg, 0)) == NULL) {
+ if (h->pgno == save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, save.page, 0);
+ return (NULL);
+ }
+ e->page = h;
+ e->index = NEXTINDEX(h);
+ }
+ --e->index;
+ } while (__bt_cmp(t, key, e) == 0);
+
+ /*
+ * Reach here with the last page that was looked at pinned, which may
+ * or may not be the same as the last (or original) match page. If
+ * it's not useful, release it.
+ */
+done1: if (h->pgno != save.page->pgno)
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+
+ /*
+ * If still haven't found a record, the only possibility left is the
+ * next one. Move forward one slot, skipping empty pages and check.
+ */
+ if (!found) {
+ h = save.page;
+ if (++save.index == NEXTINDEX(h)) {
+ do {
+ pg = h->nextpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if (pg == P_INVALID) {
+ *exactp = 0;
+ return (e);
+ }
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (NULL);
+ } while ((save.index = NEXTINDEX(h)) == 0);
+ save.page = h;
+ }
+ if (__bt_cmp(t, key, &save) != 0) {
+ *exactp = 0;
+ return (e);
+ }
+ }
+ *e = save;
+ *exactp = 1;
+ return (e);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_open.c b/lib/libc/db/btree/bt_open.c
new file mode 100644
index 000000000000..ec79cf75fbd2
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_open.c
@@ -0,0 +1,440 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_open.c 8.5 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+/*
+ * Implementation of btree access method for 4.4BSD.
+ *
+ * The design here was originally based on that of the btree access method
+ * used in the Postgres database system at UC Berkeley. This implementation
+ * is wholly independent of the Postgres code.
+ */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <sys/stat.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <fcntl.h>
+#include <limits.h>
+#include <signal.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+#include <unistd.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int byteorder __P((void));
+static int nroot __P((BTREE *));
+static int tmp __P((void));
+
+/*
+ * __BT_OPEN -- Open a btree.
+ *
+ * Creates and fills a DB struct, and calls the routine that actually
+ * opens the btree.
+ *
+ * Parameters:
+ * fname: filename (NULL for in-memory trees)
+ * flags: open flag bits
+ * mode: open permission bits
+ * b: BTREEINFO pointer
+ *
+ * Returns:
+ * NULL on failure, pointer to DB on success.
+ *
+ */
+DB *
+__bt_open(fname, flags, mode, openinfo, dflags)
+ const char *fname;
+ int flags, mode, dflags;
+ const BTREEINFO *openinfo;
+{
+ struct stat sb;
+ BTMETA m;
+ BTREE *t;
+ BTREEINFO b;
+ DB *dbp;
+ pgno_t ncache;
+ ssize_t nr;
+ int machine_lorder;
+
+ t = NULL;
+
+ /*
+ * Intention is to make sure all of the user's selections are okay
+ * here and then use them without checking. Can't be complete, since
+ * we don't know the right page size, lorder or flags until the backing
+ * file is opened. Also, the file's page size can cause the cachesize
+ * to change.
+ */
+ machine_lorder = byteorder();
+ if (openinfo) {
+ b = *openinfo;
+
+ /* Flags: R_DUP. */
+ if (b.flags & ~(R_DUP))
+ goto einval;
+
+ /*
+ * Page size must be indx_t aligned and >= MINPSIZE. Default
+ * page size is set farther on, based on the underlying file
+ * transfer size.
+ */
+ if (b.psize &&
+ (b.psize < MINPSIZE || b.psize > MAX_PAGE_OFFSET + 1 ||
+ b.psize & sizeof(indx_t) - 1))
+ goto einval;
+
+ /* Minimum number of keys per page; absolute minimum is 2. */
+ if (b.minkeypage) {
+ if (b.minkeypage < 2)
+ goto einval;
+ } else
+ b.minkeypage = DEFMINKEYPAGE;
+
+ /* If no comparison, use default comparison and prefix. */
+ if (b.compare == NULL) {
+ b.compare = __bt_defcmp;
+ if (b.prefix == NULL)
+ b.prefix = __bt_defpfx;
+ }
+
+ if (b.lorder == 0)
+ b.lorder = machine_lorder;
+ } else {
+ b.compare = __bt_defcmp;
+ b.cachesize = 0;
+ b.flags = 0;
+ b.lorder = machine_lorder;
+ b.minkeypage = DEFMINKEYPAGE;
+ b.prefix = __bt_defpfx;
+ b.psize = 0;
+ }
+
+ /* Check for the ubiquitous PDP-11. */
+ if (b.lorder != BIG_ENDIAN && b.lorder != LITTLE_ENDIAN)
+ goto einval;
+
+ /* Allocate and initialize DB and BTREE structures. */
+ if ((t = (BTREE *)malloc(sizeof(BTREE))) == NULL)
+ goto err;
+ memset(t, 0, sizeof(BTREE));
+ t->bt_bcursor.pgno = P_INVALID;
+ t->bt_fd = -1; /* Don't close unopened fd on error. */
+ t->bt_lorder = b.lorder;
+ t->bt_order = NOT;
+ t->bt_cmp = b.compare;
+ t->bt_pfx = b.prefix;
+ t->bt_rfd = -1;
+
+ if ((t->bt_dbp = dbp = (DB *)malloc(sizeof(DB))) == NULL)
+ goto err;
+ t->bt_flags = 0;
+ if (t->bt_lorder != machine_lorder)
+ SET(t, B_NEEDSWAP);
+
+ dbp->type = DB_BTREE;
+ dbp->internal = t;
+ dbp->close = __bt_close;
+ dbp->del = __bt_delete;
+ dbp->fd = __bt_fd;
+ dbp->get = __bt_get;
+ dbp->put = __bt_put;
+ dbp->seq = __bt_seq;
+ dbp->sync = __bt_sync;
+
+ /*
+ * If no file name was supplied, this is an in-memory btree and we
+ * open a backing temporary file. Otherwise, it's a disk-based tree.
+ */
+ if (fname) {
+ switch(flags & O_ACCMODE) {
+ case O_RDONLY:
+ SET(t, B_RDONLY);
+ break;
+ case O_RDWR:
+ break;
+ case O_WRONLY:
+ default:
+ goto einval;
+ }
+
+ if ((t->bt_fd = open(fname, flags, mode)) < 0)
+ goto err;
+
+ } else {
+ if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDWR)
+ goto einval;
+ if ((t->bt_fd = tmp()) == -1)
+ goto err;
+ SET(t, B_INMEM);
+ }
+
+ if (fcntl(t->bt_fd, F_SETFD, 1) == -1)
+ goto err;
+
+ if (fstat(t->bt_fd, &sb))
+ goto err;
+ if (sb.st_size) {
+ nr = read(t->bt_fd, &m, sizeof(BTMETA));
+ if (nr < 0)
+ goto err;
+ if (nr != sizeof(BTMETA))
+ goto eftype;
+
+ /*
+ * Read in the meta-data. This can change the notion of what
+ * the lorder, page size and flags are, and, when the page size
+ * changes, the cachesize value can change too. If the user
+ * specified the wrong byte order for an existing database, we
+ * don't bother to return an error, we just clear the NEEDSWAP
+ * bit.
+ */
+ if (m.m_magic == BTREEMAGIC)
+ CLR(t, B_NEEDSWAP);
+ else {
+ SET(t, B_NEEDSWAP);
+ M_32_SWAP(m.m_magic);
+ M_32_SWAP(m.m_version);
+ M_32_SWAP(m.m_psize);
+ M_32_SWAP(m.m_free);
+ M_32_SWAP(m.m_nrecs);
+ M_32_SWAP(m.m_flags);
+ }
+ if (m.m_magic != BTREEMAGIC || m.m_version != BTREEVERSION)
+ goto eftype;
+ if (m.m_psize < MINPSIZE || m.m_psize > MAX_PAGE_OFFSET + 1 ||
+ m.m_psize & sizeof(indx_t) - 1)
+ goto eftype;
+ if (m.m_flags & ~SAVEMETA)
+ goto eftype;
+ b.psize = m.m_psize;
+ t->bt_flags |= m.m_flags;
+ t->bt_free = m.m_free;
+ t->bt_nrecs = m.m_nrecs;
+ } else {
+ /*
+ * Set the page size to the best value for I/O to this file.
+ * Don't overflow the page offset type.
+ */
+ if (b.psize == 0) {
+ b.psize = sb.st_blksize;
+ if (b.psize < MINPSIZE)
+ b.psize = MINPSIZE;
+ if (b.psize > MAX_PAGE_OFFSET + 1)
+ b.psize = MAX_PAGE_OFFSET + 1;
+ }
+
+ /* Set flag if duplicates permitted. */
+ if (!(b.flags & R_DUP))
+ SET(t, B_NODUPS);
+
+ t->bt_free = P_INVALID;
+ t->bt_nrecs = 0;
+ SET(t, B_METADIRTY);
+ }
+
+ t->bt_psize = b.psize;
+
+ /* Set the cache size; must be a multiple of the page size. */
+ if (b.cachesize && b.cachesize & b.psize - 1)
+ b.cachesize += (~b.cachesize & b.psize - 1) + 1;
+ if (b.cachesize < b.psize * MINCACHE)
+ b.cachesize = b.psize * MINCACHE;
+
+ /* Calculate number of pages to cache. */
+ ncache = (b.cachesize + t->bt_psize - 1) / t->bt_psize;
+
+ /*
+ * The btree data structure requires that at least two keys can fit on
+ * a page, but other than that there's no fixed requirement. The user
+ * specified a minimum number per page, and we translated that into the
+ * number of bytes a key/data pair can use before being placed on an
+ * overflow page. This calculation includes the page header, the size
+ * of the index referencing the leaf item and the size of the leaf item
+ * structure. Also, don't let the user specify a minkeypage such that
+ * a key/data pair won't fit even if both key and data are on overflow
+ * pages.
+ */
+ t->bt_ovflsize = (t->bt_psize - BTDATAOFF) / b.minkeypage -
+ (sizeof(indx_t) + NBLEAFDBT(0, 0));
+ if (t->bt_ovflsize < NBLEAFDBT(NOVFLSIZE, NOVFLSIZE) + sizeof(indx_t))
+ t->bt_ovflsize =
+ NBLEAFDBT(NOVFLSIZE, NOVFLSIZE) + sizeof(indx_t);
+
+ /* Initialize the buffer pool. */
+ if ((t->bt_mp =
+ mpool_open(NULL, t->bt_fd, t->bt_psize, ncache)) == NULL)
+ goto err;
+ if (!ISSET(t, B_INMEM))
+ mpool_filter(t->bt_mp, __bt_pgin, __bt_pgout, t);
+
+ /* Create a root page if new tree. */
+ if (nroot(t) == RET_ERROR)
+ goto err;
+
+ /* Global flags. */
+ if (dflags & DB_LOCK)
+ SET(t, B_DB_LOCK);
+ if (dflags & DB_SHMEM)
+ SET(t, B_DB_SHMEM);
+ if (dflags & DB_TXN)
+ SET(t, B_DB_TXN);
+
+ return (dbp);
+
+einval: errno = EINVAL;
+ goto err;
+
+eftype: errno = EFTYPE;
+ goto err;
+
+err: if (t) {
+ if (t->bt_dbp)
+ free(t->bt_dbp);
+ if (t->bt_fd != -1)
+ (void)close(t->bt_fd);
+ free(t);
+ }
+ return (NULL);
+}
+
+/*
+ * NROOT -- Create the root of a new tree.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+static int
+nroot(t)
+ BTREE *t;
+{
+ PAGE *meta, *root;
+ pgno_t npg;
+
+ if ((meta = mpool_get(t->bt_mp, 0, 0)) != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, meta, 0);
+ return (RET_SUCCESS);
+ }
+ if (errno != EINVAL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ if ((meta = mpool_new(t->bt_mp, &npg)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ if ((root = mpool_new(t->bt_mp, &npg)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ if (npg != P_ROOT)
+ return (RET_ERROR);
+ root->pgno = npg;
+ root->prevpg = root->nextpg = P_INVALID;
+ root->lower = BTDATAOFF;
+ root->upper = t->bt_psize;
+ root->flags = P_BLEAF;
+ memset(meta, 0, t->bt_psize);
+ mpool_put(t->bt_mp, meta, MPOOL_DIRTY);
+ mpool_put(t->bt_mp, root, MPOOL_DIRTY);
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+static int
+tmp()
+{
+ sigset_t set, oset;
+ int fd;
+ char *envtmp;
+ char path[MAXPATHLEN];
+
+ envtmp = getenv("TMPDIR");
+ (void)snprintf(path,
+ sizeof(path), "%s/bt.XXXXXX", envtmp ? envtmp : "/tmp");
+
+ (void)sigfillset(&set);
+ (void)sigprocmask(SIG_BLOCK, &set, &oset);
+ if ((fd = mkstemp(path)) != -1)
+ (void)unlink(path);
+ (void)sigprocmask(SIG_SETMASK, &oset, NULL);
+ return(fd);
+}
+
+static int
+byteorder()
+{
+ u_int32_t x;
+ u_char *p;
+
+ x = 0x01020304;
+ p = (u_char *)&x;
+ switch (*p) {
+ case 1:
+ return (BIG_ENDIAN);
+ case 4:
+ return (LITTLE_ENDIAN);
+ default:
+ return (0);
+ }
+}
+
+int
+__bt_fd(dbp)
+ const DB *dbp;
+{
+ BTREE *t;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ /* In-memory database can't have a file descriptor. */
+ if (ISSET(t, B_INMEM)) {
+ errno = ENOENT;
+ return (-1);
+ }
+ return (t->bt_fd);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_overflow.c b/lib/libc/db/btree/bt_overflow.c
new file mode 100644
index 000000000000..0057a03cd73e
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_overflow.c
@@ -0,0 +1,224 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_overflow.c 8.2 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+/*
+ * Big key/data code.
+ *
+ * Big key and data entries are stored on linked lists of pages. The initial
+ * reference is byte string stored with the key or data and is the page number
+ * and size. The actual record is stored in a chain of pages linked by the
+ * nextpg field of the PAGE header.
+ *
+ * The first page of the chain has a special property. If the record is used
+ * by an internal page, it cannot be deleted and the P_PRESERVE bit will be set
+ * in the header.
+ *
+ * XXX
+ * A single DBT is written to each chain, so a lot of space on the last page
+ * is wasted. This is a fairly major bug for some data sets.
+ */
+
+/*
+ * __OVFL_GET -- Get an overflow key/data item.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * p: pointer to { pgno_t, size_t }
+ * buf: storage address
+ * bufsz: storage size
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__ovfl_get(t, p, ssz, buf, bufsz)
+ BTREE *t;
+ void *p;
+ size_t *ssz;
+ char **buf;
+ size_t *bufsz;
+{
+ PAGE *h;
+ pgno_t pg;
+ size_t nb, plen, sz;
+
+ memmove(&pg, p, sizeof(pgno_t));
+ memmove(&sz, (char *)p + sizeof(pgno_t), sizeof(size_t));
+ *ssz = sz;
+
+#ifdef DEBUG
+ if (pg == P_INVALID || sz == 0)
+ abort();
+#endif
+ /* Make the buffer bigger as necessary. */
+ if (*bufsz < sz) {
+ if ((*buf = (char *)realloc(*buf, sz)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ *bufsz = sz;
+ }
+
+ /*
+ * Step through the linked list of pages, copying the data on each one
+ * into the buffer. Never copy more than the data's length.
+ */
+ plen = t->bt_psize - BTDATAOFF;
+ for (p = *buf;; p = (char *)p + nb, pg = h->nextpg) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ nb = MIN(sz, plen);
+ memmove(p, (char *)h + BTDATAOFF, nb);
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+
+ if ((sz -= nb) == 0)
+ break;
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * __OVFL_PUT -- Store an overflow key/data item.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * data: DBT to store
+ * pgno: storage page number
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__ovfl_put(t, dbt, pg)
+ BTREE *t;
+ const DBT *dbt;
+ pgno_t *pg;
+{
+ PAGE *h, *last;
+ void *p;
+ pgno_t npg;
+ size_t nb, plen, sz;
+
+ /*
+ * Allocate pages and copy the key/data record into them. Store the
+ * number of the first page in the chain.
+ */
+ plen = t->bt_psize - BTDATAOFF;
+ for (last = NULL, p = dbt->data, sz = dbt->size;;
+ p = (char *)p + plen, last = h) {
+ if ((h = __bt_new(t, &npg)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ h->pgno = npg;
+ h->nextpg = h->prevpg = P_INVALID;
+ h->flags = P_OVERFLOW;
+ h->lower = h->upper = 0;
+
+ nb = MIN(sz, plen);
+ memmove((char *)h + BTDATAOFF, p, nb);
+
+ if (last) {
+ last->nextpg = h->pgno;
+ mpool_put(t->bt_mp, last, MPOOL_DIRTY);
+ } else
+ *pg = h->pgno;
+
+ if ((sz -= nb) == 0) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ break;
+ }
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * __OVFL_DELETE -- Delete an overflow chain.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * p: pointer to { pgno_t, size_t }
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__ovfl_delete(t, p)
+ BTREE *t;
+ void *p;
+{
+ PAGE *h;
+ pgno_t pg;
+ size_t plen, sz;
+
+ memmove(&pg, p, sizeof(pgno_t));
+ memmove(&sz, (char *)p + sizeof(pgno_t), sizeof(size_t));
+
+#ifdef DEBUG
+ if (pg == P_INVALID || sz == 0)
+ abort();
+#endif
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ /* Don't delete chains used by internal pages. */
+ if (h->flags & P_PRESERVE) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (RET_SUCCESS);
+ }
+
+ /* Step through the chain, calling the free routine for each page. */
+ for (plen = t->bt_psize - BTDATAOFF;; sz -= plen) {
+ pg = h->nextpg;
+ __bt_free(t, h);
+ if (sz <= plen)
+ break;
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_page.c b/lib/libc/db/btree/bt_page.c
new file mode 100644
index 000000000000..f71a40d84716
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_page.c
@@ -0,0 +1,93 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_page.c 8.2 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <stdio.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+/*
+ * __BT_FREE -- Put a page on the freelist.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: page to free
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__bt_free(t, h)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+{
+ /* Insert the page at the start of the free list. */
+ h->prevpg = P_INVALID;
+ h->nextpg = t->bt_free;
+ t->bt_free = h->pgno;
+
+ /* Make sure the page gets written back. */
+ return (mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY));
+}
+
+/*
+ * __BT_NEW -- Get a new page, preferably from the freelist.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * npg: storage for page number.
+ *
+ * Returns:
+ * Pointer to a page, NULL on error.
+ */
+PAGE *
+__bt_new(t, npg)
+ BTREE *t;
+ pgno_t *npg;
+{
+ PAGE *h;
+
+ if (t->bt_free != P_INVALID &&
+ (h = mpool_get(t->bt_mp, t->bt_free, 0)) != NULL) {
+ *npg = t->bt_free;
+ t->bt_free = h->nextpg;
+ return (h);
+ }
+ return (mpool_new(t->bt_mp, npg));
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_put.c b/lib/libc/db/btree/bt_put.c
new file mode 100644
index 000000000000..11a211b15a63
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_put.c
@@ -0,0 +1,318 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_put.c 8.3 (Berkeley) 9/16/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static EPG *bt_fast __P((BTREE *, const DBT *, const DBT *, int *));
+
+/*
+ * __BT_PUT -- Add a btree item to the tree.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ * key: key
+ * data: data
+ * flag: R_NOOVERWRITE
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS and RET_SPECIAL if the key is already in the
+ * tree and R_NOOVERWRITE specified.
+ */
+int
+__bt_put(dbp, key, data, flags)
+ const DB *dbp;
+ DBT *key;
+ const DBT *data;
+ u_int flags;
+{
+ BTREE *t;
+ DBT tkey, tdata;
+ EPG *e;
+ PAGE *h;
+ indx_t index, nxtindex;
+ pgno_t pg;
+ size_t nbytes;
+ int dflags, exact, status;
+ char *dest, db[NOVFLSIZE], kb[NOVFLSIZE];
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ switch (flags) {
+ case R_CURSOR:
+ if (!ISSET(t, B_SEQINIT))
+ goto einval;
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR))
+ goto einval;
+ break;
+ case 0:
+ case R_NOOVERWRITE:
+ break;
+ default:
+einval: errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if (ISSET(t, B_RDONLY)) {
+ errno = EPERM;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ /*
+ * If the key/data won't fit on a page, store it on indirect pages.
+ * Only store the key on the overflow page if it's too big after the
+ * data is on an overflow page.
+ *
+ * XXX
+ * If the insert fails later on, these pages aren't recovered.
+ */
+ dflags = 0;
+ if (key->size + data->size > t->bt_ovflsize) {
+ if (key->size > t->bt_ovflsize) {
+storekey: if (__ovfl_put(t, key, &pg) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+ tkey.data = kb;
+ tkey.size = NOVFLSIZE;
+ memmove(kb, &pg, sizeof(pgno_t));
+ memmove(kb + sizeof(pgno_t),
+ &key->size, sizeof(size_t));
+ dflags |= P_BIGKEY;
+ key = &tkey;
+ }
+ if (key->size + data->size > t->bt_ovflsize) {
+ if (__ovfl_put(t, data, &pg) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+ tdata.data = db;
+ tdata.size = NOVFLSIZE;
+ memmove(db, &pg, sizeof(pgno_t));
+ memmove(db + sizeof(pgno_t),
+ &data->size, sizeof(size_t));
+ dflags |= P_BIGDATA;
+ data = &tdata;
+ }
+ if (key->size + data->size > t->bt_ovflsize)
+ goto storekey;
+ }
+
+ /* Replace the cursor. */
+ if (flags == R_CURSOR) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, t->bt_bcursor.pgno, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ index = t->bt_bcursor.index;
+ goto delete;
+ }
+
+ /*
+ * Find the key to delete, or, the location at which to insert. Bt_fast
+ * and __bt_search pin the returned page.
+ */
+ if (t->bt_order == NOT || (e = bt_fast(t, key, data, &exact)) == NULL)
+ if ((e = __bt_search(t, key, &exact)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ h = e->page;
+ index = e->index;
+
+ /*
+ * Add the specified key/data pair to the tree. If an identical key
+ * is already in the tree, and R_NOOVERWRITE is set, an error is
+ * returned. If R_NOOVERWRITE is not set, the key is either added (if
+ * duplicates are permitted) or an error is returned.
+ *
+ * Pages are split as required.
+ */
+ switch (flags) {
+ case R_NOOVERWRITE:
+ if (!exact)
+ break;
+ /*
+ * One special case is if the cursor references the record and
+ * it's been flagged for deletion. Then, we delete the record,
+ * leaving the cursor there -- this means that the inserted
+ * record will not be seen in a cursor scan.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR) && t->bt_bcursor.pgno == h->pgno &&
+ t->bt_bcursor.index == index) {
+ CLR(t, B_DELCRSR);
+ goto delete;
+ }
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (RET_SPECIAL);
+ default:
+ if (!exact || !ISSET(t, B_NODUPS))
+ break;
+delete: if (__bt_dleaf(t, h, index) == RET_ERROR) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ break;
+ }
+
+ /*
+ * If not enough room, or the user has put a ceiling on the number of
+ * keys permitted in the page, split the page. The split code will
+ * insert the key and data and unpin the current page. If inserting
+ * into the offset array, shift the pointers up.
+ */
+ nbytes = NBLEAFDBT(key->size, data->size);
+ if (h->upper - h->lower < nbytes + sizeof(indx_t)) {
+ if ((status = __bt_split(t, h, key,
+ data, dflags, nbytes, index)) != RET_SUCCESS)
+ return (status);
+ goto success;
+ }
+
+ if (index < (nxtindex = NEXTINDEX(h)))
+ memmove(h->linp + index + 1, h->linp + index,
+ (nxtindex - index) * sizeof(indx_t));
+ h->lower += sizeof(indx_t);
+
+ h->linp[index] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ WR_BLEAF(dest, key, data, dflags);
+
+ if (t->bt_order == NOT)
+ if (h->nextpg == P_INVALID) {
+ if (index == NEXTINDEX(h) - 1) {
+ t->bt_order = FORWARD;
+ t->bt_last.index = index;
+ t->bt_last.pgno = h->pgno;
+ }
+ } else if (h->prevpg == P_INVALID) {
+ if (index == 0) {
+ t->bt_order = BACK;
+ t->bt_last.index = 0;
+ t->bt_last.pgno = h->pgno;
+ }
+ }
+
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+
+success:
+ if (flags == R_SETCURSOR) {
+ t->bt_bcursor.pgno = e->page->pgno;
+ t->bt_bcursor.index = e->index;
+ }
+ SET(t, B_MODIFIED);
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+#ifdef STATISTICS
+u_long bt_cache_hit, bt_cache_miss;
+#endif
+
+/*
+ * BT_FAST -- Do a quick check for sorted data.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * key: key to insert
+ *
+ * Returns:
+ * EPG for new record or NULL if not found.
+ */
+static EPG *
+bt_fast(t, key, data, exactp)
+ BTREE *t;
+ const DBT *key, *data;
+ int *exactp;
+{
+ PAGE *h;
+ size_t nbytes;
+ int cmp;
+
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, t->bt_last.pgno, 0)) == NULL) {
+ t->bt_order = NOT;
+ return (NULL);
+ }
+ t->bt_cur.page = h;
+ t->bt_cur.index = t->bt_last.index;
+
+ /*
+ * If won't fit in this page or have too many keys in this page, have
+ * to search to get split stack.
+ */
+ nbytes = NBLEAFDBT(key->size, data->size);
+ if (h->upper - h->lower < nbytes + sizeof(indx_t))
+ goto miss;
+
+ if (t->bt_order == FORWARD) {
+ if (t->bt_cur.page->nextpg != P_INVALID)
+ goto miss;
+ if (t->bt_cur.index != NEXTINDEX(h) - 1)
+ goto miss;
+ if ((cmp = __bt_cmp(t, key, &t->bt_cur)) < 0)
+ goto miss;
+ t->bt_last.index = cmp ? ++t->bt_cur.index : t->bt_cur.index;
+ } else {
+ if (t->bt_cur.page->prevpg != P_INVALID)
+ goto miss;
+ if (t->bt_cur.index != 0)
+ goto miss;
+ if ((cmp = __bt_cmp(t, key, &t->bt_cur)) > 0)
+ goto miss;
+ t->bt_last.index = 0;
+ }
+ *exactp = cmp == 0;
+#ifdef STATISTICS
+ ++bt_cache_hit;
+#endif
+ return (&t->bt_cur);
+
+miss:
+#ifdef STATISTICS
+ ++bt_cache_miss;
+#endif
+ t->bt_order = NOT;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (NULL);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_search.c b/lib/libc/db/btree/bt_search.c
new file mode 100644
index 000000000000..ff334216d019
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_search.c
@@ -0,0 +1,235 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_search.c 8.6 (Berkeley) 3/15/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <stdio.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int bt_snext __P((BTREE *, PAGE *, const DBT *, int *));
+static int bt_sprev __P((BTREE *, PAGE *, const DBT *, int *));
+
+/*
+ * __BT_SEARCH -- Search a btree for a key.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree to search
+ * key: key to find
+ * exactp: pointer to exact match flag
+ *
+ * Returns:
+ * The EPG for matching record, if any, or the EPG for the location
+ * of the key, if it were inserted into the tree, is entered into
+ * the bt_cur field of the tree. A pointer to the field is returned.
+ */
+EPG *
+__bt_search(t, key, exactp)
+ BTREE *t;
+ const DBT *key;
+ int *exactp;
+{
+ PAGE *h;
+ indx_t base, index, lim;
+ pgno_t pg;
+ int cmp;
+
+ BT_CLR(t);
+ for (pg = P_ROOT;;) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (NULL);
+
+ /* Do a binary search on the current page. */
+ t->bt_cur.page = h;
+ for (base = 0, lim = NEXTINDEX(h); lim; lim >>= 1) {
+ t->bt_cur.index = index = base + (lim >> 1);
+ if ((cmp = __bt_cmp(t, key, &t->bt_cur)) == 0) {
+ if (h->flags & P_BLEAF) {
+ *exactp = 1;
+ return (&t->bt_cur);
+ }
+ goto next;
+ }
+ if (cmp > 0) {
+ base = index + 1;
+ --lim;
+ }
+ }
+
+ /*
+ * If it's a leaf page, and duplicates aren't allowed, we're
+ * done. If duplicates are allowed, it's possible that there
+ * were duplicate keys on duplicate pages, and they were later
+ * deleted, so we could be on a page with no matches while
+ * there are matches on other pages. If we're at the start or
+ * end of a page, check on both sides.
+ */
+ if (h->flags & P_BLEAF) {
+ t->bt_cur.index = base;
+ *exactp = 0;
+ if (!ISSET(t, B_NODUPS)) {
+ if (base == 0 &&
+ bt_sprev(t, h, key, exactp))
+ return (&t->bt_cur);
+ if (base == NEXTINDEX(h) &&
+ bt_snext(t, h, key, exactp))
+ return (&t->bt_cur);
+ }
+ return (&t->bt_cur);
+ }
+
+ /*
+ * No match found. Base is the smallest index greater than
+ * key and may be zero or a last + 1 index. If it's non-zero,
+ * decrement by one, and record the internal page which should
+ * be a parent page for the key. If a split later occurs, the
+ * inserted page will be to the right of the saved page.
+ */
+ index = base ? base - 1 : base;
+
+next: if (__bt_push(t, h->pgno, index) == RET_ERROR)
+ return (NULL);
+ pg = GETBINTERNAL(h, index)->pgno;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+}
+
+/*
+ * BT_SNEXT -- Check for an exact match after the key.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree to search
+ * h: current page.
+ * key: key to find
+ * exactp: pointer to exact match flag
+ *
+ * Returns:
+ * If an exact match found.
+ */
+static int
+bt_snext(t, h, key, exactp)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+ const DBT *key;
+ int *exactp;
+{
+ EPG e;
+ PAGE *tp;
+ pgno_t pg;
+
+ /* Skip until reach the end of the tree or a key. */
+ for (pg = h->nextpg; pg != P_INVALID;) {
+ if ((tp = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (NULL);
+ }
+ if (NEXTINDEX(tp) != 0)
+ break;
+ pg = tp->prevpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, tp, 0);
+ }
+ /*
+ * The key is either an exact match, or not as good as
+ * the one we already have.
+ */
+ if (pg != P_INVALID) {
+ e.page = tp;
+ e.index = NEXTINDEX(tp) - 1;
+ if (__bt_cmp(t, key, &e) == 0) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ t->bt_cur = e;
+ *exactp = 1;
+ return (1);
+ }
+ }
+ return (0);
+}
+
+/*
+ * BT_SPREV -- Check for an exact match before the key.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree to search
+ * h: current page.
+ * key: key to find
+ * exactp: pointer to exact match flag
+ *
+ * Returns:
+ * If an exact match found.
+ */
+static int
+bt_sprev(t, h, key, exactp)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h;
+ const DBT *key;
+ int *exactp;
+{
+ EPG e;
+ PAGE *tp;
+ pgno_t pg;
+
+ /* Skip until reach the beginning of the tree or a key. */
+ for (pg = h->prevpg; pg != P_INVALID;) {
+ if ((tp = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (NULL);
+ }
+ if (NEXTINDEX(tp) != 0)
+ break;
+ pg = tp->prevpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, tp, 0);
+ }
+ /*
+ * The key is either an exact match, or not as good as
+ * the one we already have.
+ */
+ if (pg != P_INVALID) {
+ e.page = tp;
+ e.index = NEXTINDEX(tp) - 1;
+ if (__bt_cmp(t, key, &e) == 0) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ t->bt_cur = e;
+ *exactp = 1;
+ return (1);
+ }
+ }
+ return (0);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_seq.c b/lib/libc/db/btree/bt_seq.c
new file mode 100644
index 000000000000..182ef7080d5e
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_seq.c
@@ -0,0 +1,380 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_seq.c 8.2 (Berkeley) 9/7/93";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stddef.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int bt_seqadv __P((BTREE *, EPG *, int));
+static int bt_seqset __P((BTREE *, EPG *, DBT *, int));
+
+/*
+ * Sequential scan support.
+ *
+ * The tree can be scanned sequentially, starting from either end of the tree
+ * or from any specific key. A scan request before any scanning is done is
+ * initialized as starting from the least node.
+ *
+ * Each tree has an EPGNO which has the current position of the cursor. The
+ * cursor has to survive deletions/insertions in the tree without losing its
+ * position. This is done by noting deletions without doing them, and then
+ * doing them when the cursor moves (or the tree is closed).
+ */
+
+/*
+ * __BT_SEQ -- Btree sequential scan interface.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to access method
+ * key: key for positioning and return value
+ * data: data return value
+ * flags: R_CURSOR, R_FIRST, R_LAST, R_NEXT, R_PREV.
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS or RET_SPECIAL if there's no next key.
+ */
+int
+__bt_seq(dbp, key, data, flags)
+ const DB *dbp;
+ DBT *key, *data;
+ u_int flags;
+{
+ BTREE *t;
+ EPG e;
+ int status;
+
+ t = dbp->internal;
+
+ /* Toss any page pinned across calls. */
+ if (t->bt_pinned != NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, t->bt_pinned, 0);
+ t->bt_pinned = NULL;
+ }
+
+ /*
+ * If scan unitialized as yet, or starting at a specific record, set
+ * the scan to a specific key. Both bt_seqset and bt_seqadv pin the
+ * page the cursor references if they're successful.
+ */
+ switch(flags) {
+ case R_NEXT:
+ case R_PREV:
+ if (ISSET(t, B_SEQINIT)) {
+ status = bt_seqadv(t, &e, flags);
+ break;
+ }
+ /* FALLTHROUGH */
+ case R_CURSOR:
+ case R_FIRST:
+ case R_LAST:
+ status = bt_seqset(t, &e, key, flags);
+ break;
+ default:
+ errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if (status == RET_SUCCESS) {
+ status = __bt_ret(t, &e, key, data);
+
+ /* Update the actual cursor. */
+ t->bt_bcursor.pgno = e.page->pgno;
+ t->bt_bcursor.index = e.index;
+
+ /*
+ * If the user is doing concurrent access, we copied the
+ * key/data, toss the page.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DB_LOCK))
+ mpool_put(t->bt_mp, e.page, 0);
+ else
+ t->bt_pinned = e.page;
+ SET(t, B_SEQINIT);
+ }
+ return (status);
+}
+
+/*
+ * BT_SEQSET -- Set the sequential scan to a specific key.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * ep: storage for returned key
+ * key: key for initial scan position
+ * flags: R_CURSOR, R_FIRST, R_LAST, R_NEXT, R_PREV
+ *
+ * Side effects:
+ * Pins the page the cursor references.
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS or RET_SPECIAL if there's no next key.
+ */
+static int
+bt_seqset(t, ep, key, flags)
+ BTREE *t;
+ EPG *ep;
+ DBT *key;
+ int flags;
+{
+ EPG *e;
+ PAGE *h;
+ pgno_t pg;
+ int exact;
+
+ /*
+ * Delete any already deleted record that we've been saving because
+ * the cursor pointed to it. Since going to a specific key, should
+ * delete any logically deleted records so they aren't found.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR) && __bt_crsrdel(t, &t->bt_bcursor))
+ return (RET_ERROR);
+
+ /*
+ * Find the first, last or specific key in the tree and point the cursor
+ * at it. The cursor may not be moved until a new key has been found.
+ */
+ switch(flags) {
+ case R_CURSOR: /* Keyed scan. */
+ /*
+ * Find the first instance of the key or the smallest key which
+ * is greater than or equal to the specified key. If run out
+ * of keys, return RET_SPECIAL.
+ */
+ if (key->data == NULL || key->size == 0) {
+ errno = EINVAL;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ e = __bt_first(t, key, &exact); /* Returns pinned page. */
+ if (e == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ /*
+ * If at the end of a page, skip any empty pages and find the
+ * next entry.
+ */
+ if (e->index == NEXTINDEX(e->page)) {
+ h = e->page;
+ do {
+ pg = h->nextpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if (pg == P_INVALID)
+ return (RET_SPECIAL);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ } while (NEXTINDEX(h) == 0);
+ e->index = 0;
+ e->page = h;
+ }
+ *ep = *e;
+ break;
+ case R_FIRST: /* First record. */
+ case R_NEXT:
+ /* Walk down the left-hand side of the tree. */
+ for (pg = P_ROOT;;) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if (h->flags & (P_BLEAF | P_RLEAF))
+ break;
+ pg = GETBINTERNAL(h, 0)->pgno;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+
+ /* Skip any empty pages. */
+ while (NEXTINDEX(h) == 0 && h->nextpg != P_INVALID) {
+ pg = h->nextpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if (NEXTINDEX(h) == 0) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (RET_SPECIAL);
+ }
+
+ ep->page = h;
+ ep->index = 0;
+ break;
+ case R_LAST: /* Last record. */
+ case R_PREV:
+ /* Walk down the right-hand side of the tree. */
+ for (pg = P_ROOT;;) {
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ if (h->flags & (P_BLEAF | P_RLEAF))
+ break;
+ pg = GETBINTERNAL(h, NEXTINDEX(h) - 1)->pgno;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ }
+
+ /* Skip any empty pages. */
+ while (NEXTINDEX(h) == 0 && h->prevpg != P_INVALID) {
+ pg = h->prevpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ }
+
+ if (NEXTINDEX(h) == 0) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ return (RET_SPECIAL);
+ }
+
+ ep->page = h;
+ ep->index = NEXTINDEX(h) - 1;
+ break;
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * BT_SEQADVANCE -- Advance the sequential scan.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * flags: R_NEXT, R_PREV
+ *
+ * Side effects:
+ * Pins the page the new key/data record is on.
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS or RET_SPECIAL if there's no next key.
+ */
+static int
+bt_seqadv(t, e, flags)
+ BTREE *t;
+ EPG *e;
+ int flags;
+{
+ EPGNO *c, delc;
+ PAGE *h;
+ indx_t index;
+ pgno_t pg;
+
+ /* Save the current cursor if going to delete it. */
+ c = &t->bt_bcursor;
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR))
+ delc = *c;
+
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, c->pgno, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ /*
+ * Find the next/previous record in the tree and point the cursor at it.
+ * The cursor may not be moved until a new key has been found.
+ */
+ index = c->index;
+ switch(flags) {
+ case R_NEXT: /* Next record. */
+ if (++index == NEXTINDEX(h)) {
+ do {
+ pg = h->nextpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if (pg == P_INVALID)
+ return (RET_SPECIAL);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ } while (NEXTINDEX(h) == 0);
+ index = 0;
+ }
+ break;
+ case R_PREV: /* Previous record. */
+ if (index-- == 0) {
+ do {
+ pg = h->prevpg;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, 0);
+ if (pg == P_INVALID)
+ return (RET_SPECIAL);
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ } while (NEXTINDEX(h) == 0);
+ index = NEXTINDEX(h) - 1;
+ }
+ break;
+ }
+
+ e->page = h;
+ e->index = index;
+
+ /*
+ * Delete any already deleted record that we've been saving because the
+ * cursor pointed to it. This could cause the new index to be shifted
+ * down by one if the record we're deleting is on the same page and has
+ * a larger index.
+ */
+ if (ISSET(t, B_DELCRSR)) {
+ CLR(t, B_DELCRSR); /* Don't try twice. */
+ if (c->pgno == delc.pgno && c->index > delc.index)
+ --c->index;
+ if (__bt_crsrdel(t, &delc))
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * __BT_CRSRDEL -- Delete the record referenced by the cursor.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__bt_crsrdel(t, c)
+ BTREE *t;
+ EPGNO *c;
+{
+ PAGE *h;
+ int status;
+
+ CLR(t, B_DELCRSR); /* Don't try twice. */
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, c->pgno, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ status = __bt_dleaf(t, h, c->index);
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ return (status);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_split.c b/lib/libc/db/btree/bt_split.c
new file mode 100644
index 000000000000..4a572c04c682
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_split.c
@@ -0,0 +1,825 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_split.c 8.3 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <limits.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+static int bt_broot __P((BTREE *, PAGE *, PAGE *, PAGE *));
+static PAGE *bt_page
+ __P((BTREE *, PAGE *, PAGE **, PAGE **, indx_t *, size_t));
+static int bt_preserve __P((BTREE *, pgno_t));
+static PAGE *bt_psplit
+ __P((BTREE *, PAGE *, PAGE *, PAGE *, indx_t *, size_t));
+static PAGE *bt_root
+ __P((BTREE *, PAGE *, PAGE **, PAGE **, indx_t *, size_t));
+static int bt_rroot __P((BTREE *, PAGE *, PAGE *, PAGE *));
+static recno_t rec_total __P((PAGE *));
+
+#ifdef STATISTICS
+u_long bt_rootsplit, bt_split, bt_sortsplit, bt_pfxsaved;
+#endif
+
+/*
+ * __BT_SPLIT -- Split the tree.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * sp: page to split
+ * key: key to insert
+ * data: data to insert
+ * flags: BIGKEY/BIGDATA flags
+ * ilen: insert length
+ * skip: index to leave open
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__bt_split(t, sp, key, data, flags, ilen, skip)
+ BTREE *t;
+ PAGE *sp;
+ const DBT *key, *data;
+ int flags;
+ size_t ilen;
+ indx_t skip;
+{
+ BINTERNAL *bi;
+ BLEAF *bl, *tbl;
+ DBT a, b;
+ EPGNO *parent;
+ PAGE *h, *l, *r, *lchild, *rchild;
+ indx_t nxtindex;
+ size_t n, nbytes, nksize;
+ int parentsplit;
+ char *dest;
+
+ /*
+ * Split the page into two pages, l and r. The split routines return
+ * a pointer to the page into which the key should be inserted and with
+ * skip set to the offset which should be used. Additionally, l and r
+ * are pinned.
+ */
+ h = sp->pgno == P_ROOT ?
+ bt_root(t, sp, &l, &r, &skip, ilen) :
+ bt_page(t, sp, &l, &r, &skip, ilen);
+ if (h == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+
+ /*
+ * Insert the new key/data pair into the leaf page. (Key inserts
+ * always cause a leaf page to split first.)
+ */
+ h->linp[skip] = h->upper -= ilen;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ if (ISSET(t, R_RECNO))
+ WR_RLEAF(dest, data, flags)
+ else
+ WR_BLEAF(dest, key, data, flags)
+
+ /* If the root page was split, make it look right. */
+ if (sp->pgno == P_ROOT &&
+ (ISSET(t, R_RECNO) ?
+ bt_rroot(t, sp, l, r) : bt_broot(t, sp, l, r)) == RET_ERROR)
+ goto err2;
+
+ /*
+ * Now we walk the parent page stack -- a LIFO stack of the pages that
+ * were traversed when we searched for the page that split. Each stack
+ * entry is a page number and a page index offset. The offset is for
+ * the page traversed on the search. We've just split a page, so we
+ * have to insert a new key into the parent page.
+ *
+ * If the insert into the parent page causes it to split, may have to
+ * continue splitting all the way up the tree. We stop if the root
+ * splits or the page inserted into didn't have to split to hold the
+ * new key. Some algorithms replace the key for the old page as well
+ * as the new page. We don't, as there's no reason to believe that the
+ * first key on the old page is any better than the key we have, and,
+ * in the case of a key being placed at index 0 causing the split, the
+ * key is unavailable.
+ *
+ * There are a maximum of 5 pages pinned at any time. We keep the left
+ * and right pages pinned while working on the parent. The 5 are the
+ * two children, left parent and right parent (when the parent splits)
+ * and the root page or the overflow key page when calling bt_preserve.
+ * This code must make sure that all pins are released other than the
+ * root page or overflow page which is unlocked elsewhere.
+ */
+ while ((parent = BT_POP(t)) != NULL) {
+ lchild = l;
+ rchild = r;
+
+ /* Get the parent page. */
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, parent->pgno, 0)) == NULL)
+ goto err2;
+
+ /*
+ * The new key goes ONE AFTER the index, because the split
+ * was to the right.
+ */
+ skip = parent->index + 1;
+
+ /*
+ * Calculate the space needed on the parent page.
+ *
+ * Prefix trees: space hack when inserting into BINTERNAL
+ * pages. Retain only what's needed to distinguish between
+ * the new entry and the LAST entry on the page to its left.
+ * If the keys compare equal, retain the entire key. Note,
+ * we don't touch overflow keys, and the entire key must be
+ * retained for the next-to-left most key on the leftmost
+ * page of each level, or the search will fail. Applicable
+ * ONLY to internal pages that have leaf pages as children.
+ * Further reduction of the key between pairs of internal
+ * pages loses too much information.
+ */
+ switch (rchild->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ bi = GETBINTERNAL(rchild, 0);
+ nbytes = NBINTERNAL(bi->ksize);
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ bl = GETBLEAF(rchild, 0);
+ nbytes = NBINTERNAL(bl->ksize);
+ if (t->bt_pfx && !(bl->flags & P_BIGKEY) &&
+ (h->prevpg != P_INVALID || skip > 1)) {
+ tbl = GETBLEAF(lchild, NEXTINDEX(lchild) - 1);
+ a.size = tbl->ksize;
+ a.data = tbl->bytes;
+ b.size = bl->ksize;
+ b.data = bl->bytes;
+ nksize = t->bt_pfx(&a, &b);
+ n = NBINTERNAL(nksize);
+ if (n < nbytes) {
+#ifdef STATISTICS
+ bt_pfxsaved += nbytes - n;
+#endif
+ nbytes = n;
+ } else
+ nksize = 0;
+ } else
+ nksize = 0;
+ break;
+ case P_RINTERNAL:
+ case P_RLEAF:
+ nbytes = NRINTERNAL;
+ break;
+ default:
+ abort();
+ }
+
+ /* Split the parent page if necessary or shift the indices. */
+ if (h->upper - h->lower < nbytes + sizeof(indx_t)) {
+ sp = h;
+ h = h->pgno == P_ROOT ?
+ bt_root(t, h, &l, &r, &skip, nbytes) :
+ bt_page(t, h, &l, &r, &skip, nbytes);
+ if (h == NULL)
+ goto err1;
+ parentsplit = 1;
+ } else {
+ if (skip < (nxtindex = NEXTINDEX(h)))
+ memmove(h->linp + skip + 1, h->linp + skip,
+ (nxtindex - skip) * sizeof(indx_t));
+ h->lower += sizeof(indx_t);
+ parentsplit = 0;
+ }
+
+ /* Insert the key into the parent page. */
+ switch(rchild->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ h->linp[skip] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->linp[skip];
+ memmove(dest, bi, nbytes);
+ ((BINTERNAL *)dest)->pgno = rchild->pgno;
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ h->linp[skip] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->linp[skip];
+ WR_BINTERNAL(dest, nksize ? nksize : bl->ksize,
+ rchild->pgno, bl->flags & P_BIGKEY);
+ memmove(dest, bl->bytes, nksize ? nksize : bl->ksize);
+ if (bl->flags & P_BIGKEY &&
+ bt_preserve(t, *(pgno_t *)bl->bytes) == RET_ERROR)
+ goto err1;
+ break;
+ case P_RINTERNAL:
+ /*
+ * Update the left page count. If split
+ * added at index 0, fix the correct page.
+ */
+ if (skip > 0)
+ dest = (char *)h + h->linp[skip - 1];
+ else
+ dest = (char *)l + l->linp[NEXTINDEX(l) - 1];
+ ((RINTERNAL *)dest)->nrecs = rec_total(lchild);
+ ((RINTERNAL *)dest)->pgno = lchild->pgno;
+
+ /* Update the right page count. */
+ h->linp[skip] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->linp[skip];
+ ((RINTERNAL *)dest)->nrecs = rec_total(rchild);
+ ((RINTERNAL *)dest)->pgno = rchild->pgno;
+ break;
+ case P_RLEAF:
+ /*
+ * Update the left page count. If split
+ * added at index 0, fix the correct page.
+ */
+ if (skip > 0)
+ dest = (char *)h + h->linp[skip - 1];
+ else
+ dest = (char *)l + l->linp[NEXTINDEX(l) - 1];
+ ((RINTERNAL *)dest)->nrecs = NEXTINDEX(lchild);
+ ((RINTERNAL *)dest)->pgno = lchild->pgno;
+
+ /* Update the right page count. */
+ h->linp[skip] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->linp[skip];
+ ((RINTERNAL *)dest)->nrecs = NEXTINDEX(rchild);
+ ((RINTERNAL *)dest)->pgno = rchild->pgno;
+ break;
+ default:
+ abort();
+ }
+
+ /* Unpin the held pages. */
+ if (!parentsplit) {
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ break;
+ }
+
+ /* If the root page was split, make it look right. */
+ if (sp->pgno == P_ROOT &&
+ (ISSET(t, R_RECNO) ?
+ bt_rroot(t, sp, l, r) : bt_broot(t, sp, l, r)) == RET_ERROR)
+ goto err1;
+
+ mpool_put(t->bt_mp, lchild, MPOOL_DIRTY);
+ mpool_put(t->bt_mp, rchild, MPOOL_DIRTY);
+ }
+
+ /* Unpin the held pages. */
+ mpool_put(t->bt_mp, l, MPOOL_DIRTY);
+ mpool_put(t->bt_mp, r, MPOOL_DIRTY);
+
+ /* Clear any pages left on the stack. */
+ return (RET_SUCCESS);
+
+ /*
+ * If something fails in the above loop we were already walking back
+ * up the tree and the tree is now inconsistent. Nothing much we can
+ * do about it but release any memory we're holding.
+ */
+err1: mpool_put(t->bt_mp, lchild, MPOOL_DIRTY);
+ mpool_put(t->bt_mp, rchild, MPOOL_DIRTY);
+
+err2: mpool_put(t->bt_mp, l, 0);
+ mpool_put(t->bt_mp, r, 0);
+ __dbpanic(t->bt_dbp);
+ return (RET_ERROR);
+}
+
+/*
+ * BT_PAGE -- Split a non-root page of a btree.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: root page
+ * lp: pointer to left page pointer
+ * rp: pointer to right page pointer
+ * skip: pointer to index to leave open
+ * ilen: insert length
+ *
+ * Returns:
+ * Pointer to page in which to insert or NULL on error.
+ */
+static PAGE *
+bt_page(t, h, lp, rp, skip, ilen)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h, **lp, **rp;
+ indx_t *skip;
+ size_t ilen;
+{
+ PAGE *l, *r, *tp;
+ pgno_t npg;
+
+#ifdef STATISTICS
+ ++bt_split;
+#endif
+ /* Put the new right page for the split into place. */
+ if ((r = __bt_new(t, &npg)) == NULL)
+ return (NULL);
+ r->pgno = npg;
+ r->lower = BTDATAOFF;
+ r->upper = t->bt_psize;
+ r->nextpg = h->nextpg;
+ r->prevpg = h->pgno;
+ r->flags = h->flags & P_TYPE;
+
+ /*
+ * If we're splitting the last page on a level because we're appending
+ * a key to it (skip is NEXTINDEX()), it's likely that the data is
+ * sorted. Adding an empty page on the side of the level is less work
+ * and can push the fill factor much higher than normal. If we're
+ * wrong it's no big deal, we'll just do the split the right way next
+ * time. It may look like it's equally easy to do a similar hack for
+ * reverse sorted data, that is, split the tree left, but it's not.
+ * Don't even try.
+ */
+ if (h->nextpg == P_INVALID && *skip == NEXTINDEX(h)) {
+#ifdef STATISTICS
+ ++bt_sortsplit;
+#endif
+ h->nextpg = r->pgno;
+ r->lower = BTDATAOFF + sizeof(indx_t);
+ *skip = 0;
+ *lp = h;
+ *rp = r;
+ return (r);
+ }
+
+ /* Put the new left page for the split into place. */
+ if ((l = (PAGE *)malloc(t->bt_psize)) == NULL) {
+ mpool_put(t->bt_mp, r, 0);
+ return (NULL);
+ }
+ l->pgno = h->pgno;
+ l->nextpg = r->pgno;
+ l->prevpg = h->prevpg;
+ l->lower = BTDATAOFF;
+ l->upper = t->bt_psize;
+ l->flags = h->flags & P_TYPE;
+
+ /* Fix up the previous pointer of the page after the split page. */
+ if (h->nextpg != P_INVALID) {
+ if ((tp = mpool_get(t->bt_mp, h->nextpg, 0)) == NULL) {
+ free(l);
+ /* XXX mpool_free(t->bt_mp, r->pgno); */
+ return (NULL);
+ }
+ tp->prevpg = r->pgno;
+ mpool_put(t->bt_mp, tp, 0);
+ }
+
+ /*
+ * Split right. The key/data pairs aren't sorted in the btree page so
+ * it's simpler to copy the data from the split page onto two new pages
+ * instead of copying half the data to the right page and compacting
+ * the left page in place. Since the left page can't change, we have
+ * to swap the original and the allocated left page after the split.
+ */
+ tp = bt_psplit(t, h, l, r, skip, ilen);
+
+ /* Move the new left page onto the old left page. */
+ memmove(h, l, t->bt_psize);
+ if (tp == l)
+ tp = h;
+ free(l);
+
+ *lp = h;
+ *rp = r;
+ return (tp);
+}
+
+/*
+ * BT_ROOT -- Split the root page of a btree.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: root page
+ * lp: pointer to left page pointer
+ * rp: pointer to right page pointer
+ * skip: pointer to index to leave open
+ * ilen: insert length
+ *
+ * Returns:
+ * Pointer to page in which to insert or NULL on error.
+ */
+static PAGE *
+bt_root(t, h, lp, rp, skip, ilen)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h, **lp, **rp;
+ indx_t *skip;
+ size_t ilen;
+{
+ PAGE *l, *r, *tp;
+ pgno_t lnpg, rnpg;
+
+#ifdef STATISTICS
+ ++bt_split;
+ ++bt_rootsplit;
+#endif
+ /* Put the new left and right pages for the split into place. */
+ if ((l = __bt_new(t, &lnpg)) == NULL ||
+ (r = __bt_new(t, &rnpg)) == NULL)
+ return (NULL);
+ l->pgno = lnpg;
+ r->pgno = rnpg;
+ l->nextpg = r->pgno;
+ r->prevpg = l->pgno;
+ l->prevpg = r->nextpg = P_INVALID;
+ l->lower = r->lower = BTDATAOFF;
+ l->upper = r->upper = t->bt_psize;
+ l->flags = r->flags = h->flags & P_TYPE;
+
+ /* Split the root page. */
+ tp = bt_psplit(t, h, l, r, skip, ilen);
+
+ *lp = l;
+ *rp = r;
+ return (tp);
+}
+
+/*
+ * BT_RROOT -- Fix up the recno root page after it has been split.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: root page
+ * l: left page
+ * r: right page
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+static int
+bt_rroot(t, h, l, r)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h, *l, *r;
+{
+ char *dest;
+
+ /* Insert the left and right keys, set the header information. */
+ h->linp[0] = h->upper = t->bt_psize - NRINTERNAL;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ WR_RINTERNAL(dest,
+ l->flags & P_RLEAF ? NEXTINDEX(l) : rec_total(l), l->pgno);
+
+ h->linp[1] = h->upper -= NRINTERNAL;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ WR_RINTERNAL(dest,
+ r->flags & P_RLEAF ? NEXTINDEX(r) : rec_total(r), r->pgno);
+
+ h->lower = BTDATAOFF + 2 * sizeof(indx_t);
+
+ /* Unpin the root page, set to recno internal page. */
+ h->flags &= ~P_TYPE;
+ h->flags |= P_RINTERNAL;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * BT_BROOT -- Fix up the btree root page after it has been split.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: root page
+ * l: left page
+ * r: right page
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+static int
+bt_broot(t, h, l, r)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h, *l, *r;
+{
+ BINTERNAL *bi;
+ BLEAF *bl;
+ size_t nbytes;
+ char *dest;
+
+ /*
+ * If the root page was a leaf page, change it into an internal page.
+ * We copy the key we split on (but not the key's data, in the case of
+ * a leaf page) to the new root page.
+ *
+ * The btree comparison code guarantees that the left-most key on any
+ * level of the tree is never used, so it doesn't need to be filled in.
+ */
+ nbytes = NBINTERNAL(0);
+ h->linp[0] = h->upper = t->bt_psize - nbytes;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ WR_BINTERNAL(dest, 0, l->pgno, 0);
+
+ switch(h->flags & P_TYPE) {
+ case P_BLEAF:
+ bl = GETBLEAF(r, 0);
+ nbytes = NBINTERNAL(bl->ksize);
+ h->linp[1] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ WR_BINTERNAL(dest, bl->ksize, r->pgno, 0);
+ memmove(dest, bl->bytes, bl->ksize);
+
+ /*
+ * If the key is on an overflow page, mark the overflow chain
+ * so it isn't deleted when the leaf copy of the key is deleted.
+ */
+ if (bl->flags & P_BIGKEY &&
+ bt_preserve(t, *(pgno_t *)bl->bytes) == RET_ERROR)
+ return (RET_ERROR);
+ break;
+ case P_BINTERNAL:
+ bi = GETBINTERNAL(r, 0);
+ nbytes = NBINTERNAL(bi->ksize);
+ h->linp[1] = h->upper -= nbytes;
+ dest = (char *)h + h->upper;
+ memmove(dest, bi, nbytes);
+ ((BINTERNAL *)dest)->pgno = r->pgno;
+ break;
+ default:
+ abort();
+ }
+
+ /* There are two keys on the page. */
+ h->lower = BTDATAOFF + 2 * sizeof(indx_t);
+
+ /* Unpin the root page, set to btree internal page. */
+ h->flags &= ~P_TYPE;
+ h->flags |= P_BINTERNAL;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * BT_PSPLIT -- Do the real work of splitting the page.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * h: page to be split
+ * l: page to put lower half of data
+ * r: page to put upper half of data
+ * pskip: pointer to index to leave open
+ * ilen: insert length
+ *
+ * Returns:
+ * Pointer to page in which to insert.
+ */
+static PAGE *
+bt_psplit(t, h, l, r, pskip, ilen)
+ BTREE *t;
+ PAGE *h, *l, *r;
+ indx_t *pskip;
+ size_t ilen;
+{
+ BINTERNAL *bi;
+ BLEAF *bl;
+ RLEAF *rl;
+ EPGNO *c;
+ PAGE *rval;
+ void *src;
+ indx_t full, half, nxt, off, skip, top, used;
+ size_t nbytes;
+ int bigkeycnt, isbigkey;
+
+ /*
+ * Split the data to the left and right pages. Leave the skip index
+ * open. Additionally, make some effort not to split on an overflow
+ * key. This makes internal page processing faster and can save
+ * space as overflow keys used by internal pages are never deleted.
+ */
+ bigkeycnt = 0;
+ skip = *pskip;
+ full = t->bt_psize - BTDATAOFF;
+ half = full / 2;
+ used = 0;
+ for (nxt = off = 0, top = NEXTINDEX(h); nxt < top; ++off) {
+ if (skip == off) {
+ nbytes = ilen;
+ isbigkey = 0; /* XXX: not really known. */
+ } else
+ switch (h->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ src = bi = GETBINTERNAL(h, nxt);
+ nbytes = NBINTERNAL(bi->ksize);
+ isbigkey = bi->flags & P_BIGKEY;
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ src = bl = GETBLEAF(h, nxt);
+ nbytes = NBLEAF(bl);
+ isbigkey = bl->flags & P_BIGKEY;
+ break;
+ case P_RINTERNAL:
+ src = GETRINTERNAL(h, nxt);
+ nbytes = NRINTERNAL;
+ isbigkey = 0;
+ break;
+ case P_RLEAF:
+ src = rl = GETRLEAF(h, nxt);
+ nbytes = NRLEAF(rl);
+ isbigkey = 0;
+ break;
+ default:
+ abort();
+ }
+
+ /*
+ * If the key/data pairs are substantial fractions of the max
+ * possible size for the page, it's possible to get situations
+ * where we decide to try and copy too much onto the left page.
+ * Make sure that doesn't happen.
+ */
+ if (skip <= off && used + nbytes >= full) {
+ --off;
+ break;
+ }
+
+ /* Copy the key/data pair, if not the skipped index. */
+ if (skip != off) {
+ ++nxt;
+
+ l->linp[off] = l->upper -= nbytes;
+ memmove((char *)l + l->upper, src, nbytes);
+ }
+
+ used += nbytes;
+ if (used >= half) {
+ if (!isbigkey || bigkeycnt == 3)
+ break;
+ else
+ ++bigkeycnt;
+ }
+ }
+
+ /*
+ * Off is the last offset that's valid for the left page.
+ * Nxt is the first offset to be placed on the right page.
+ */
+ l->lower += (off + 1) * sizeof(indx_t);
+
+ /*
+ * If splitting the page that the cursor was on, the cursor has to be
+ * adjusted to point to the same record as before the split. If the
+ * cursor is at or past the skipped slot, the cursor is incremented by
+ * one. If the cursor is on the right page, it is decremented by the
+ * number of records split to the left page.
+ *
+ * Don't bother checking for the B_SEQINIT flag, the page number will
+ * be P_INVALID.
+ */
+ c = &t->bt_bcursor;
+ if (c->pgno == h->pgno) {
+ if (c->index >= skip)
+ ++c->index;
+ if (c->index < nxt) /* Left page. */
+ c->pgno = l->pgno;
+ else { /* Right page. */
+ c->pgno = r->pgno;
+ c->index -= nxt;
+ }
+ }
+
+ /*
+ * If the skipped index was on the left page, just return that page.
+ * Otherwise, adjust the skip index to reflect the new position on
+ * the right page.
+ */
+ if (skip <= off) {
+ skip = 0;
+ rval = l;
+ } else {
+ rval = r;
+ *pskip -= nxt;
+ }
+
+ for (off = 0; nxt < top; ++off) {
+ if (skip == nxt) {
+ ++off;
+ skip = 0;
+ }
+ switch (h->flags & P_TYPE) {
+ case P_BINTERNAL:
+ src = bi = GETBINTERNAL(h, nxt);
+ nbytes = NBINTERNAL(bi->ksize);
+ break;
+ case P_BLEAF:
+ src = bl = GETBLEAF(h, nxt);
+ nbytes = NBLEAF(bl);
+ break;
+ case P_RINTERNAL:
+ src = GETRINTERNAL(h, nxt);
+ nbytes = NRINTERNAL;
+ break;
+ case P_RLEAF:
+ src = rl = GETRLEAF(h, nxt);
+ nbytes = NRLEAF(rl);
+ break;
+ default:
+ abort();
+ }
+ ++nxt;
+ r->linp[off] = r->upper -= nbytes;
+ memmove((char *)r + r->upper, src, nbytes);
+ }
+ r->lower += off * sizeof(indx_t);
+
+ /* If the key is being appended to the page, adjust the index. */
+ if (skip == top)
+ r->lower += sizeof(indx_t);
+
+ return (rval);
+}
+
+/*
+ * BT_PRESERVE -- Mark a chain of pages as used by an internal node.
+ *
+ * Chains of indirect blocks pointed to by leaf nodes get reclaimed when the
+ * record that references them gets deleted. Chains pointed to by internal
+ * pages never get deleted. This routine marks a chain as pointed to by an
+ * internal page.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * pg: page number of first page in the chain.
+ *
+ * Returns:
+ * RET_SUCCESS, RET_ERROR.
+ */
+static int
+bt_preserve(t, pg)
+ BTREE *t;
+ pgno_t pg;
+{
+ PAGE *h;
+
+ if ((h = mpool_get(t->bt_mp, pg, 0)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ h->flags |= P_PRESERVE;
+ mpool_put(t->bt_mp, h, MPOOL_DIRTY);
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * REC_TOTAL -- Return the number of recno entries below a page.
+ *
+ * Parameters:
+ * h: page
+ *
+ * Returns:
+ * The number of recno entries below a page.
+ *
+ * XXX
+ * These values could be set by the bt_psplit routine. The problem is that the
+ * entry has to be popped off of the stack etc. or the values have to be passed
+ * all the way back to bt_split/bt_rroot and it's not very clean.
+ */
+static recno_t
+rec_total(h)
+ PAGE *h;
+{
+ recno_t recs;
+ indx_t nxt, top;
+
+ for (recs = 0, nxt = 0, top = NEXTINDEX(h); nxt < top; ++nxt)
+ recs += GETRINTERNAL(h, nxt)->nrecs;
+ return (recs);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_stack.c b/lib/libc/db/btree/bt_stack.c
new file mode 100644
index 000000000000..5c7fab924983
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_stack.c
@@ -0,0 +1,92 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_stack.c 8.3 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+/*
+ * When a page splits, a new record has to be inserted into its parent page.
+ * This page may have to split as well, all the way up to the root. Since
+ * parent pointers in each page would be expensive, we maintain a stack of
+ * parent pages as we descend the tree.
+ *
+ * XXX
+ * This is a concurrency problem -- if user a builds a stack, then user b
+ * splits the tree, then user a tries to split the tree, there's a new level
+ * in the tree that user a doesn't know about.
+ */
+
+/*
+ * __BT_PUSH -- Push parent page info onto the stack (LIFO).
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * pgno: page
+ * index: page index
+ *
+ * Returns:
+ * RET_ERROR, RET_SUCCESS
+ */
+int
+__bt_push(t, pgno, index)
+ BTREE *t;
+ pgno_t pgno;
+ indx_t index;
+{
+ if (t->bt_sp == t->bt_maxstack) {
+ t->bt_maxstack += 50;
+ if ((t->bt_stack = (EPGNO *)realloc(t->bt_stack,
+ t->bt_maxstack * sizeof(EPGNO))) == NULL) {
+ t->bt_maxstack -= 50;
+ return (RET_ERROR);
+ }
+ }
+
+ t->bt_stack[t->bt_sp].pgno = pgno;
+ t->bt_stack[t->bt_sp].index = index;
+ ++t->bt_sp;
+ return (RET_SUCCESS);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/bt_utils.c b/lib/libc/db/btree/bt_utils.c
new file mode 100644
index 000000000000..d2d1f739e94d
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/bt_utils.c
@@ -0,0 +1,247 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1990, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)bt_utils.c 8.4 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/param.h>
+
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+#include <string.h>
+
+#include <db.h>
+#include "btree.h"
+
+/*
+ * __BT_RET -- Build return key/data pair as a result of search or scan.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * d: LEAF to be returned to the user.
+ * key: user's key structure (NULL if not to be filled in)
+ * data: user's data structure
+ *
+ * Returns:
+ * RET_SUCCESS, RET_ERROR.
+ */
+int
+__bt_ret(t, e, key, data)
+ BTREE *t;
+ EPG *e;
+ DBT *key, *data;
+{
+ register BLEAF *bl;
+ register void *p;
+
+ bl = GETBLEAF(e->page, e->index);
+
+ /*
+ * We always copy big keys/data to make them contigous. Otherwise,
+ * we leave the page pinned and don't copy unless the user specified
+ * concurrent access.
+ */
+ if (bl->flags & P_BIGDATA) {
+ if (__ovfl_get(t, bl->bytes + bl->ksize,
+ &data->size, &t->bt_dbuf, &t->bt_dbufsz))
+ return (RET_ERROR);
+ data->data = t->bt_dbuf;
+ } else if (ISSET(t, B_DB_LOCK)) {
+ /* Use +1 in case the first record retrieved is 0 length. */
+ if (bl->dsize + 1 > t->bt_dbufsz) {
+ if ((p =
+ (void *)realloc(t->bt_dbuf, bl->dsize + 1)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ t->bt_dbuf = p;
+ t->bt_dbufsz = bl->dsize + 1;
+ }
+ memmove(t->bt_dbuf, bl->bytes + bl->ksize, bl->dsize);
+ data->size = bl->dsize;
+ data->data = t->bt_dbuf;
+ } else {
+ data->size = bl->dsize;
+ data->data = bl->bytes + bl->ksize;
+ }
+
+ if (key == NULL)
+ return (RET_SUCCESS);
+
+ if (bl->flags & P_BIGKEY) {
+ if (__ovfl_get(t, bl->bytes,
+ &key->size, &t->bt_kbuf, &t->bt_kbufsz))
+ return (RET_ERROR);
+ key->data = t->bt_kbuf;
+ } else if (ISSET(t, B_DB_LOCK)) {
+ if (bl->ksize > t->bt_kbufsz) {
+ if ((p =
+ (void *)realloc(t->bt_kbuf, bl->ksize)) == NULL)
+ return (RET_ERROR);
+ t->bt_kbuf = p;
+ t->bt_kbufsz = bl->ksize;
+ }
+ memmove(t->bt_kbuf, bl->bytes, bl->ksize);
+ key->size = bl->ksize;
+ key->data = t->bt_kbuf;
+ } else {
+ key->size = bl->ksize;
+ key->data = bl->bytes;
+ }
+ return (RET_SUCCESS);
+}
+
+/*
+ * __BT_CMP -- Compare a key to a given record.
+ *
+ * Parameters:
+ * t: tree
+ * k1: DBT pointer of first arg to comparison
+ * e: pointer to EPG for comparison
+ *
+ * Returns:
+ * < 0 if k1 is < record
+ * = 0 if k1 is = record
+ * > 0 if k1 is > record
+ */
+int
+__bt_cmp(t, k1, e)
+ BTREE *t;
+ const DBT *k1;
+ EPG *e;
+{
+ BINTERNAL *bi;
+ BLEAF *bl;
+ DBT k2;
+ PAGE *h;
+ void *bigkey;
+
+ /*
+ * The left-most key on internal pages, at any level of the tree, is
+ * guaranteed by the following code to be less than any user key.
+ * This saves us from having to update the leftmost key on an internal
+ * page when the user inserts a new key in the tree smaller than
+ * anything we've yet seen.
+ */
+ h = e->page;
+ if (e->index == 0 && h->prevpg == P_INVALID && !(h->flags & P_BLEAF))
+ return (1);
+
+ bigkey = NULL;
+ if (h->flags & P_BLEAF) {
+ bl = GETBLEAF(h, e->index);
+ if (bl->flags & P_BIGKEY)
+ bigkey = bl->bytes;
+ else {
+ k2.data = bl->bytes;
+ k2.size = bl->ksize;
+ }
+ } else {
+ bi = GETBINTERNAL(h, e->index);
+ if (bi->flags & P_BIGKEY)
+ bigkey = bi->bytes;
+ else {
+ k2.data = bi->bytes;
+ k2.size = bi->ksize;
+ }
+ }
+
+ if (bigkey) {
+ if (__ovfl_get(t, bigkey,
+ &k2.size, &t->bt_dbuf, &t->bt_dbufsz))
+ return (RET_ERROR);
+ k2.data = t->bt_dbuf;
+ }
+ return ((*t->bt_cmp)(k1, &k2));
+}
+
+/*
+ * __BT_DEFCMP -- Default comparison routine.
+ *
+ * Parameters:
+ * a: DBT #1
+ * b: DBT #2
+ *
+ * Returns:
+ * < 0 if a is < b
+ * = 0 if a is = b
+ * > 0 if a is > b
+ */
+int
+__bt_defcmp(a, b)
+ const DBT *a, *b;
+{
+ register size_t len;
+ register u_char *p1, *p2;
+
+ /*
+ * XXX
+ * If a size_t doesn't fit in an int, this routine can lose.
+ * What we need is a integral type which is guaranteed to be
+ * larger than a size_t, and there is no such thing.
+ */
+ len = MIN(a->size, b->size);
+ for (p1 = a->data, p2 = b->data; len--; ++p1, ++p2)
+ if (*p1 != *p2)
+ return ((int)*p1 - (int)*p2);
+ return ((int)a->size - (int)b->size);
+}
+
+/*
+ * __BT_DEFPFX -- Default prefix routine.
+ *
+ * Parameters:
+ * a: DBT #1
+ * b: DBT #2
+ *
+ * Returns:
+ * Number of bytes needed to distinguish b from a.
+ */
+size_t
+__bt_defpfx(a, b)
+ const DBT *a, *b;
+{
+ register u_char *p1, *p2;
+ register size_t cnt, len;
+
+ cnt = 1;
+ len = MIN(a->size, b->size);
+ for (p1 = a->data, p2 = b->data; len--; ++p1, ++p2, ++cnt)
+ if (*p1 != *p2)
+ return (cnt);
+
+ /* a->size must be <= b->size, or they wouldn't be in this order. */
+ return (a->size < b->size ? a->size + 1 : a->size);
+}
diff --git a/lib/libc/db/btree/btree.h b/lib/libc/db/btree/btree.h
new file mode 100644
index 000000000000..dd798ecc3919
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/btree.h
@@ -0,0 +1,353 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1991, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * This code is derived from software contributed to Berkeley by
+ * Mike Olson.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ *
+ * @(#)btree.h 8.5 (Berkeley) 2/21/94
+ */
+
+#include <mpool.h>
+
+#define DEFMINKEYPAGE (2) /* Minimum keys per page */
+#define MINCACHE (5) /* Minimum cached pages */
+#define MINPSIZE (512) /* Minimum page size */
+
+/*
+ * Page 0 of a btree file contains a copy of the meta-data. This page is also
+ * used as an out-of-band page, i.e. page pointers that point to nowhere point
+ * to page 0. Page 1 is the root of the btree.
+ */
+#define P_INVALID 0 /* Invalid tree page number. */
+#define P_META 0 /* Tree metadata page number. */
+#define P_ROOT 1 /* Tree root page number. */
+
+/*
+ * There are five page layouts in the btree: btree internal pages (BINTERNAL),
+ * btree leaf pages (BLEAF), recno internal pages (RINTERNAL), recno leaf pages
+ * (RLEAF) and overflow pages. All five page types have a page header (PAGE).
+ * This implementation requires that values within structures NOT be padded.
+ * (ANSI C permits random padding.) If your compiler pads randomly you'll have
+ * to do some work to get this package to run.
+ */
+typedef struct _page {
+ pgno_t pgno; /* this page's page number */
+ pgno_t prevpg; /* left sibling */
+ pgno_t nextpg; /* right sibling */
+
+#define P_BINTERNAL 0x01 /* btree internal page */
+#define P_BLEAF 0x02 /* leaf page */
+#define P_OVERFLOW 0x04 /* overflow page */
+#define P_RINTERNAL 0x08 /* recno internal page */
+#define P_RLEAF 0x10 /* leaf page */
+#define P_TYPE 0x1f /* type mask */
+#define P_PRESERVE 0x20 /* never delete this chain of pages */
+ u_int32_t flags;
+
+ indx_t lower; /* lower bound of free space on page */
+ indx_t upper; /* upper bound of free space on page */
+ indx_t linp[1]; /* indx_t-aligned VAR. LENGTH DATA */
+} PAGE;
+
+/* First and next index. */
+#define BTDATAOFF (sizeof(pgno_t) + sizeof(pgno_t) + sizeof(pgno_t) + \
+ sizeof(u_int32_t) + sizeof(indx_t) + sizeof(indx_t))
+#define NEXTINDEX(p) (((p)->lower - BTDATAOFF) / sizeof(indx_t))
+
+/*
+ * For pages other than overflow pages, there is an array of offsets into the
+ * rest of the page immediately following the page header. Each offset is to
+ * an item which is unique to the type of page. The h_lower offset is just
+ * past the last filled-in index. The h_upper offset is the first item on the
+ * page. Offsets are from the beginning of the page.
+ *
+ * If an item is too big to store on a single page, a flag is set and the item
+ * is a { page, size } pair such that the page is the first page of an overflow
+ * chain with size bytes of item. Overflow pages are simply bytes without any
+ * external structure.
+ *
+ * The page number and size fields in the items are pgno_t-aligned so they can
+ * be manipulated without copying. (This presumes that 32 bit items can be
+ * manipulated on this system.)
+ */
+#define LALIGN(n) \
+ (((n) + sizeof(pgno_t) - 1) & ~(sizeof(pgno_t) - 1))
+#define NOVFLSIZE (sizeof(pgno_t) + sizeof(size_t))
+
+/*
+ * For the btree internal pages, the item is a key. BINTERNALs are {key, pgno}
+ * pairs, such that the key compares less than or equal to all of the records
+ * on that page. For a tree without duplicate keys, an internal page with two
+ * consecutive keys, a and b, will have all records greater than or equal to a
+ * and less than b stored on the page associated with a. Duplicate keys are
+ * somewhat special and can cause duplicate internal and leaf page records and
+ * some minor modifications of the above rule.
+ */
+typedef struct _binternal {
+ size_t ksize; /* key size */
+ pgno_t pgno; /* page number stored on */
+#define P_BIGDATA 0x01 /* overflow data */
+#define P_BIGKEY 0x02 /* overflow key */
+ u_char flags;
+ char bytes[1]; /* data */
+} BINTERNAL;
+
+/* Get the page's BINTERNAL structure at index indx. */
+#define GETBINTERNAL(pg, indx) \
+ ((BINTERNAL *)((char *)(pg) + (pg)->linp[indx]))
+
+/* Get the number of bytes in the entry. */
+#define NBINTERNAL(len) \
+ LALIGN(sizeof(size_t) + sizeof(pgno_t) + sizeof(u_char) + (len))
+
+/* Copy a BINTERNAL entry to the page. */
+#define WR_BINTERNAL(p, size, pgno, flags) { \
+ *(size_t *)p = size; \
+ p += sizeof(size_t); \
+ *(pgno_t *)p = pgno; \
+ p += sizeof(pgno_t); \
+ *(u_char *)p = flags; \
+ p += sizeof(u_char); \
+}
+
+/*
+ * For the recno internal pages, the item is a page number with the number of
+ * keys found on that page and below.
+ */
+typedef struct _rinternal {
+ recno_t nrecs; /* number of records */
+ pgno_t pgno; /* page number stored below */
+} RINTERNAL;
+
+/* Get the page's RINTERNAL structure at index indx. */
+#define GETRINTERNAL(pg, indx) \
+ ((RINTERNAL *)((char *)(pg) + (pg)->linp[indx]))
+
+/* Get the number of bytes in the entry. */
+#define NRINTERNAL \
+ LALIGN(sizeof(recno_t) + sizeof(pgno_t))
+
+/* Copy a RINTERAL entry to the page. */
+#define WR_RINTERNAL(p, nrecs, pgno) { \
+ *(recno_t *)p = nrecs; \
+ p += sizeof(recno_t); \
+ *(pgno_t *)p = pgno; \
+}
+
+/* For the btree leaf pages, the item is a key and data pair. */
+typedef struct _bleaf {
+ size_t ksize; /* size of key */
+ size_t dsize; /* size of data */
+ u_char flags; /* P_BIGDATA, P_BIGKEY */
+ char bytes[1]; /* data */
+} BLEAF;
+
+/* Get the page's BLEAF structure at index indx. */
+#define GETBLEAF(pg, indx) \
+ ((BLEAF *)((char *)(pg) + (pg)->linp[indx]))
+
+/* Get the number of bytes in the entry. */
+#define NBLEAF(p) NBLEAFDBT((p)->ksize, (p)->dsize)
+
+/* Get the number of bytes in the user's key/data pair. */
+#define NBLEAFDBT(ksize, dsize) \
+ LALIGN(sizeof(size_t) + sizeof(size_t) + sizeof(u_char) + \
+ (ksize) + (dsize))
+
+/* Copy a BLEAF entry to the page. */
+#define WR_BLEAF(p, key, data, flags) { \
+ *(size_t *)p = key->size; \
+ p += sizeof(size_t); \
+ *(size_t *)p = data->size; \
+ p += sizeof(size_t); \
+ *(u_char *)p = flags; \
+ p += sizeof(u_char); \
+ memmove(p, key->data, key->size); \
+ p += key->size; \
+ memmove(p, data->data, data->size); \
+}
+
+/* For the recno leaf pages, the item is a data entry. */
+typedef struct _rleaf {
+ size_t dsize; /* size of data */
+ u_char flags; /* P_BIGDATA */
+ char bytes[1];
+} RLEAF;
+
+/* Get the page's RLEAF structure at index indx. */
+#define GETRLEAF(pg, indx) \
+ ((RLEAF *)((char *)(pg) + (pg)->linp[indx]))
+
+/* Get the number of bytes in the entry. */
+#define NRLEAF(p) NRLEAFDBT((p)->dsize)
+
+/* Get the number of bytes from the user's data. */
+#define NRLEAFDBT(dsize) \
+ LALIGN(sizeof(size_t) + sizeof(u_char) + (dsize))
+
+/* Copy a RLEAF entry to the page. */
+#define WR_RLEAF(p, data, flags) { \
+ *(size_t *)p = data->size; \
+ p += sizeof(size_t); \
+ *(u_char *)p = flags; \
+ p += sizeof(u_char); \
+ memmove(p, data->data, data->size); \
+}
+
+/*
+ * A record in the tree is either a pointer to a page and an index in the page
+ * or a page number and an index. These structures are used as a cursor, stack
+ * entry and search returns as well as to pass records to other routines.
+ *
+ * One comment about searches. Internal page searches must find the largest
+ * record less than key in the tree so that descents work. Leaf page searches
+ * must find the smallest record greater than key so that the returned index
+ * is the record's correct position for insertion.
+ *
+ * One comment about cursors. The cursor key is never removed from the tree,
+ * even if deleted. This is because it is quite difficult to decide where the
+ * cursor should be when other keys have been inserted/deleted in the tree;
+ * duplicate keys make it impossible. This scheme does require extra work
+ * though, to make sure that we don't perform an operation on a deleted key.
+ */
+typedef struct _epgno {
+ pgno_t pgno; /* the page number */
+ indx_t index; /* the index on the page */
+} EPGNO;
+
+typedef struct _epg {
+ PAGE *page; /* the (pinned) page */
+ indx_t index; /* the index on the page */
+} EPG;
+
+/*
+ * The metadata of the tree. The m_nrecs field is used only by the RECNO code.
+ * This is because the btree doesn't really need it and it requires that every
+ * put or delete call modify the metadata.
+ */
+typedef struct _btmeta {
+ u_int32_t m_magic; /* magic number */
+ u_int32_t m_version; /* version */
+ u_int32_t m_psize; /* page size */
+ u_int32_t m_free; /* page number of first free page */
+ u_int32_t m_nrecs; /* R: number of records */
+#define SAVEMETA (B_NODUPS | R_RECNO)
+ u_int32_t m_flags; /* bt_flags & SAVEMETA */
+ u_int32_t m_unused; /* unused */
+} BTMETA;
+
+/* The in-memory btree/recno data structure. */
+typedef struct _btree {
+ MPOOL *bt_mp; /* memory pool cookie */
+
+ DB *bt_dbp; /* pointer to enclosing DB */
+
+ EPG bt_cur; /* current (pinned) page */
+ PAGE *bt_pinned; /* page pinned across calls */
+
+ EPGNO bt_bcursor; /* B: btree cursor */
+ recno_t bt_rcursor; /* R: recno cursor (1-based) */
+
+#define BT_POP(t) (t->bt_sp ? t->bt_stack + --t->bt_sp : NULL)
+#define BT_CLR(t) (t->bt_sp = 0)
+ EPGNO *bt_stack; /* stack of parent pages */
+ u_int bt_sp; /* current stack pointer */
+ u_int bt_maxstack; /* largest stack */
+
+ char *bt_kbuf; /* key buffer */
+ size_t bt_kbufsz; /* key buffer size */
+ char *bt_dbuf; /* data buffer */
+ size_t bt_dbufsz; /* data buffer size */
+
+ int bt_fd; /* tree file descriptor */
+
+ pgno_t bt_free; /* next free page */
+ u_int32_t bt_psize; /* page size */
+ indx_t bt_ovflsize; /* cut-off for key/data overflow */
+ int bt_lorder; /* byte order */
+ /* sorted order */
+ enum { NOT, BACK, FORWARD } bt_order;
+ EPGNO bt_last; /* last insert */
+
+ /* B: key comparison function */
+ int (*bt_cmp) __P((const DBT *, const DBT *));
+ /* B: prefix comparison function */
+ size_t (*bt_pfx) __P((const DBT *, const DBT *));
+ /* R: recno input function */
+ int (*bt_irec) __P((struct _btree *, recno_t));
+
+ FILE *bt_rfp; /* R: record FILE pointer */
+ int bt_rfd; /* R: record file descriptor */
+
+ caddr_t bt_cmap; /* R: current point in mapped space */
+ caddr_t bt_smap; /* R: start of mapped space */
+ caddr_t bt_emap; /* R: end of mapped space */
+ size_t bt_msize; /* R: size of mapped region. */
+
+ recno_t bt_nrecs; /* R: number of records */
+ size_t bt_reclen; /* R: fixed record length */
+ u_char bt_bval; /* R: delimiting byte/pad character */
+
+/*
+ * NB:
+ * B_NODUPS and R_RECNO are stored on disk, and may not be changed.
+ */
+#define B_DELCRSR 0x00001 /* cursor has been deleted */
+#define B_INMEM 0x00002 /* in-memory tree */
+#define B_METADIRTY 0x00004 /* need to write metadata */
+#define B_MODIFIED 0x00008 /* tree modified */
+#define B_NEEDSWAP 0x00010 /* if byte order requires swapping */
+#define B_NODUPS 0x00020 /* no duplicate keys permitted */
+#define B_RDONLY 0x00040 /* read-only tree */
+#define R_RECNO 0x00080 /* record oriented tree */
+#define B_SEQINIT 0x00100 /* sequential scan initialized */
+
+#define R_CLOSEFP 0x00200 /* opened a file pointer */
+#define R_EOF 0x00400 /* end of input file reached. */
+#define R_FIXLEN 0x00800 /* fixed length records */
+#define R_MEMMAPPED 0x01000 /* memory mapped file. */
+#define R_INMEM 0x02000 /* in-memory file */
+#define R_MODIFIED 0x04000 /* modified file */
+#define R_RDONLY 0x08000 /* read-only file */
+
+#define B_DB_LOCK 0x10000 /* DB_LOCK specified. */
+#define B_DB_SHMEM 0x20000 /* DB_SHMEM specified. */
+#define B_DB_TXN 0x40000 /* DB_TXN specified. */
+
+ u_int32_t bt_flags; /* btree state */
+} BTREE;
+
+#define SET(t, f) ((t)->bt_flags |= (f))
+#define CLR(t, f) ((t)->bt_flags &= ~(f))
+#define ISSET(t, f) ((t)->bt_flags & (f))
+
+#include "extern.h"
diff --git a/lib/libc/db/btree/extern.h b/lib/libc/db/btree/extern.h
new file mode 100644
index 000000000000..4007bc708500
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/btree/extern.h
@@ -0,0 +1,70 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1991, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ *
+ * @(#)extern.h 8.3 (Berkeley) 2/21/94
+ */
+
+int __bt_close __P((DB *));
+int __bt_cmp __P((BTREE *, const DBT *, EPG *));
+int __bt_crsrdel __P((BTREE *, EPGNO *));
+int __bt_defcmp __P((const DBT *, const DBT *));
+size_t __bt_defpfx __P((const DBT *, const DBT *));
+int __bt_delete __P((const DB *, const DBT *, u_int));
+int __bt_dleaf __P((BTREE *, PAGE *, int));
+int __bt_fd __P((const DB *));
+EPG *__bt_first __P((BTREE *, const DBT *, int *));
+int __bt_free __P((BTREE *, PAGE *));
+int __bt_get __P((const DB *, const DBT *, DBT *, u_int));
+PAGE *__bt_new __P((BTREE *, pgno_t *));
+void __bt_pgin __P((void *, pgno_t, void *));
+void __bt_pgout __P((void *, pgno_t, void *));
+int __bt_push __P((BTREE *, pgno_t, int));
+int __bt_put __P((const DB *dbp, DBT *, const DBT *, u_int));
+int __bt_ret __P((BTREE *, EPG *, DBT *, DBT *));
+EPG *__bt_search __P((BTREE *, const DBT *, int *));
+int __bt_seq __P((const DB *, DBT *, DBT *, u_int));
+int __bt_split __P((BTREE *, PAGE *,
+ const DBT *, const DBT *, int, size_t, indx_t));
+int __bt_sync __P((const DB *, u_int));
+
+int __ovfl_delete __P((BTREE *, void *));
+int __ovfl_get __P((BTREE *, void *, size_t *, char **, size_t *));
+int __ovfl_put __P((BTREE *, const DBT *, pgno_t *));
+
+#ifdef DEBUG
+void __bt_dnpage __P((DB *, pgno_t));
+void __bt_dpage __P((PAGE *));
+void __bt_dump __P((DB *));
+#endif
+#ifdef STATISTICS
+void __bt_stat __P((DB *));
+#endif
diff --git a/lib/libc/db/db/Makefile.inc b/lib/libc/db/db/Makefile.inc
new file mode 100644
index 000000000000..59478ba198aa
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/db/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,5 @@
+# @(#)Makefile.inc 8.1 (Berkeley) 6/4/93
+
+.PATH: ${.CURDIR}/db/db
+
+SRCS+= db.c
diff --git a/lib/libc/db/db/db.c b/lib/libc/db/db/db.c
new file mode 100644
index 000000000000..a18f056db8ff
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/db/db.c
@@ -0,0 +1,99 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 1991, 1993
+ * The Regents of the University of California. All rights reserved.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
+ * must display the following acknowledgement:
+ * This product includes software developed by the University of
+ * California, Berkeley and its contributors.
+ * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
+ * may be used to endorse or promote products derived from this software
+ * without specific prior written permission.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
+static char sccsid[] = "@(#)db.c 8.4 (Berkeley) 2/21/94";
+#endif /* LIBC_SCCS and not lint */
+
+#include <sys/types.h>
+
+#include <errno.h>
+#include <fcntl.h>
+#include <stddef.h>
+#include <stdio.h>
+
+#include <db.h>
+
+DB *
+dbopen(fname, flags, mode, type, openinfo)
+ const char *fname;
+ int flags, mode;
+ DBTYPE type;
+ const void *openinfo;
+{
+
+#define DB_FLAGS (DB_LOCK | DB_SHMEM | DB_TXN)
+#define USE_OPEN_FLAGS \
+ (O_CREAT | O_EXCL | O_EXLOCK | O_NONBLOCK | O_RDONLY | \
+ O_RDWR | O_SHLOCK | O_TRUNC)
+
+ if ((flags & ~(USE_OPEN_FLAGS | DB_FLAGS)) == 0)
+ switch (type) {
+ case DB_BTREE:
+ return (__bt_open(fname, flags & USE_OPEN_FLAGS,
+ mode, openinfo, flags & DB_FLAGS));
+ case DB_HASH:
+ return (__hash_open(fname, flags & USE_OPEN_FLAGS,
+ mode, openinfo, flags & DB_FLAGS));
+ case DB_RECNO:
+ return (__rec_open(fname, flags & USE_OPEN_FLAGS,
+ mode, openinfo, flags & DB_FLAGS));
+ }
+ errno = EINVAL;
+ return (NULL);
+}
+
+static int
+__dberr()
+{
+ return (RET_ERROR);
+}
+
+/*
+ * __DBPANIC -- Stop.
+ *
+ * Parameters:
+ * dbp: pointer to the DB structure.
+ */
+void
+__dbpanic(dbp)
+ DB *dbp;
+{
+ /* The only thing that can succeed is a close. */
+ dbp->del = (int (*)())__dberr;
+ dbp->fd = (int (*)())__dberr;
+ dbp->get = (int (*)())__dberr;
+ dbp->put = (int (*)())__dberr;
+ dbp->seq = (int (*)())__dberr;
+ dbp->sync = (int (*)())__dberr;
+}
diff --git a/lib/libc/db/doc/hash.usenix.ps b/lib/libc/db/doc/hash.usenix.ps
new file mode 100644
index 000000000000..c884778830d2
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/db/doc/hash.usenix.ps
@@ -0,0 +1,12209 @@
+%!PS-Adobe-1.0
+%%Creator: utopia:margo (& Seltzer,608-13E,8072,)
+%%Title: stdin (ditroff)
+%%CreationDate: Tue Dec 11 15:06:45 1990
+%%EndComments
+% @(#)psdit.pro 1.3 4/15/88
+% lib/psdit.pro -- prolog for psdit (ditroff) files
+% Copyright (c) 1984, 1985 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
+% last edit: shore Sat Nov 23 20:28:03 1985
+% RCSID: $Header: psdit.pro,v 2.1 85/11/24 12:19:43 shore Rel $
+
+% Changed by Edward Wang (edward@ucbarpa.berkeley.edu) to handle graphics,
+% 17 Feb, 87.
+
+/$DITroff 140 dict def $DITroff begin
+/fontnum 1 def /fontsize 10 def /fontheight 10 def /fontslant 0 def
+/xi{0 72 11 mul translate 72 resolution div dup neg scale 0 0 moveto
+ /fontnum 1 def /fontsize 10 def /fontheight 10 def /fontslant 0 def F
+ /pagesave save def}def
+/PB{save /psv exch def currentpoint translate
+ resolution 72 div dup neg scale 0 0 moveto}def
+/PE{psv restore}def
+/arctoobig 90 def /arctoosmall .05 def
+/m1 matrix def /m2 matrix def /m3 matrix def /oldmat matrix def
+/tan{dup sin exch cos div}def
+/point{resolution 72 div mul}def
+/dround {transform round exch round exch itransform}def
+/xT{/devname exch def}def
+/xr{/mh exch def /my exch def /resolution exch def}def
+/xp{}def
+/xs{docsave restore end}def
+/xt{}def
+/xf{/fontname exch def /slotno exch def fontnames slotno get fontname eq not
+ {fonts slotno fontname findfont put fontnames slotno fontname put}if}def
+/xH{/fontheight exch def F}def
+/xS{/fontslant exch def F}def
+/s{/fontsize exch def /fontheight fontsize def F}def
+/f{/fontnum exch def F}def
+/F{fontheight 0 le{/fontheight fontsize def}if
+ fonts fontnum get fontsize point 0 0 fontheight point neg 0 0 m1 astore
+ fontslant 0 ne{1 0 fontslant tan 1 0 0 m2 astore m3 concatmatrix}if
+ makefont setfont .04 fontsize point mul 0 dround pop setlinewidth}def
+/X{exch currentpoint exch pop moveto show}def
+/N{3 1 roll moveto show}def
+/Y{exch currentpoint pop exch moveto show}def
+/S{show}def
+/ditpush{}def/ditpop{}def
+/AX{3 -1 roll currentpoint exch pop moveto 0 exch ashow}def
+/AN{4 2 roll moveto 0 exch ashow}def
+/AY{3 -1 roll currentpoint pop exch moveto 0 exch ashow}def
+/AS{0 exch ashow}def
+/MX{currentpoint exch pop moveto}def
+/MY{currentpoint pop exch moveto}def
+/MXY{moveto}def
+/cb{pop}def % action on unknown char -- nothing for now
+/n{}def/w{}def
+/p{pop showpage pagesave restore /pagesave save def}def
+/Dt{/Dlinewidth exch def}def 1 Dt
+/Ds{/Ddash exch def}def -1 Ds
+/Di{/Dstipple exch def}def 1 Di
+/Dsetlinewidth{2 Dlinewidth mul setlinewidth}def
+/Dsetdash{Ddash 4 eq{[8 12]}{Ddash 16 eq{[32 36]}
+ {Ddash 20 eq{[32 12 8 12]}{[]}ifelse}ifelse}ifelse 0 setdash}def
+/Dstroke{gsave Dsetlinewidth Dsetdash 1 setlinecap stroke grestore
+ currentpoint newpath moveto}def
+/Dl{rlineto Dstroke}def
+/arcellipse{/diamv exch def /diamh exch def oldmat currentmatrix pop
+ currentpoint translate 1 diamv diamh div scale /rad diamh 2 div def
+ currentpoint exch rad add exch rad -180 180 arc oldmat setmatrix}def
+/Dc{dup arcellipse Dstroke}def
+/De{arcellipse Dstroke}def
+/Da{/endv exch def /endh exch def /centerv exch def /centerh exch def
+ /cradius centerv centerv mul centerh centerh mul add sqrt def
+ /eradius endv endv mul endh endh mul add sqrt def
+ /endang endv endh atan def
+ /startang centerv neg centerh neg atan def
+ /sweep startang endang sub dup 0 lt{360 add}if def
+ sweep arctoobig gt
+ {/midang startang sweep 2 div sub def /midrad cradius eradius add 2 div def
+ /midh midang cos midrad mul def /midv midang sin midrad mul def
+ midh neg midv neg endh endv centerh centerv midh midv Da
+ Da}
+ {sweep arctoosmall ge
+ {/controldelt 1 sweep 2 div cos sub 3 sweep 2 div sin mul div 4 mul def
+ centerv neg controldelt mul centerh controldelt mul
+ endv neg controldelt mul centerh add endh add
+ endh controldelt mul centerv add endv add
+ centerh endh add centerv endv add rcurveto Dstroke}
+ {centerh endh add centerv endv add rlineto Dstroke}
+ ifelse}
+ ifelse}def
+/Dpatterns[
+[%cf[widthbits]
+[8<0000000000000010>]
+[8<0411040040114000>]
+[8<0204081020408001>]
+[8<0000103810000000>]
+[8<6699996666999966>]
+[8<0000800100001008>]
+[8<81c36666c3810000>]
+[8<0f0e0c0800000000>]
+[8<0000000000000010>]
+[8<0411040040114000>]
+[8<0204081020408001>]
+[8<0000001038100000>]
+[8<6699996666999966>]
+[8<0000800100001008>]
+[8<81c36666c3810000>]
+[8<0f0e0c0800000000>]
+[8<0042660000246600>]
+[8<0000990000990000>]
+[8<0804020180402010>]
+[8<2418814242811824>]
+[8<6699996666999966>]
+[8<8000000008000000>]
+[8<00001c3e363e1c00>]
+[8<0000000000000000>]
+[32<00000040000000c00000004000000040000000e0000000000000000000000000>]
+[32<00000000000060000000900000002000000040000000f0000000000000000000>]
+[32<000000000000000000e0000000100000006000000010000000e0000000000000>]
+[32<00000000000000002000000060000000a0000000f00000002000000000000000>]
+[32<0000000e0000000000000000000000000000000f000000080000000e00000001>]
+[32<0000090000000600000000000000000000000000000007000000080000000e00>]
+[32<00010000000200000004000000040000000000000000000000000000000f0000>]
+[32<0900000006000000090000000600000000000000000000000000000006000000>]]
+[%ug
+[8<0000020000000000>]
+[8<0000020000002000>]
+[8<0004020000002000>]
+[8<0004020000402000>]
+[8<0004060000402000>]
+[8<0004060000406000>]
+[8<0006060000406000>]
+[8<0006060000606000>]
+[8<00060e0000606000>]
+[8<00060e000060e000>]
+[8<00070e000060e000>]
+[8<00070e000070e000>]
+[8<00070e020070e000>]
+[8<00070e020070e020>]
+[8<04070e020070e020>]
+[8<04070e024070e020>]
+[8<04070e064070e020>]
+[8<04070e064070e060>]
+[8<06070e064070e060>]
+[8<06070e066070e060>]
+[8<06070f066070e060>]
+[8<06070f066070f060>]
+[8<060f0f066070f060>]
+[8<060f0f0660f0f060>]
+[8<060f0f0760f0f060>]
+[8<060f0f0760f0f070>]
+[8<0e0f0f0760f0f070>]
+[8<0e0f0f07e0f0f070>]
+[8<0e0f0f0fe0f0f070>]
+[8<0e0f0f0fe0f0f0f0>]
+[8<0f0f0f0fe0f0f0f0>]
+[8<0f0f0f0ff0f0f0f0>]
+[8<1f0f0f0ff0f0f0f0>]
+[8<1f0f0f0ff1f0f0f0>]
+[8<1f0f0f8ff1f0f0f0>]
+[8<1f0f0f8ff1f0f0f8>]
+[8<9f0f0f8ff1f0f0f8>]
+[8<9f0f0f8ff9f0f0f8>]
+[8<9f0f0f9ff9f0f0f8>]
+[8<9f0f0f9ff9f0f0f9>]
+[8<9f8f0f9ff9f0f0f9>]
+[8<9f8f0f9ff9f8f0f9>]
+[8<9f8f1f9ff9f8f0f9>]
+[8<9f8f1f9ff9f8f1f9>]
+[8<bf8f1f9ff9f8f1f9>]
+[8<bf8f1f9ffbf8f1f9>]
+[8<bf8f1fdffbf8f1f9>]
+[8<bf8f1fdffbf8f1fd>]
+[8<ff8f1fdffbf8f1fd>]
+[8<ff8f1fdffff8f1fd>]
+[8<ff8f1ffffff8f1fd>]
+[8<ff8f1ffffff8f1ff>]
+[8<ff9f1ffffff8f1ff>]
+[8<ff9f1ffffff9f1ff>]
+[8<ff9f9ffffff9f1ff>]
+[8<ff9f9ffffff9f9ff>]
+[8<ffbf9ffffff9f9ff>]
+[8<ffbf9ffffffbf9ff>]
+[8<ffbfdffffffbf9ff>]
+[8<ffbfdffffffbfdff>]
+[8<ffffdffffffbfdff>]
+[8<ffffdffffffffdff>]
+[8<fffffffffffffdff>]
+[8<ffffffffffffffff>]]
+[%mg
+[8<8000000000000000>]
+[8<0822080080228000>]
+[8<0204081020408001>]
+[8<40e0400000000000>]
+[8<66999966>]
+[8<8001000010080000>]
+[8<81c36666c3810000>]
+[8<f0e0c08000000000>]
+[16<07c00f801f003e007c00f800f001e003c007800f001f003e007c00f801f003e0>]
+[16<1f000f8007c003e001f000f8007c003e001f800fc007e003f001f8007c003e00>]
+[8<c3c300000000c3c3>]
+[16<0040008001000200040008001000200040008000000100020004000800100020>]
+[16<0040002000100008000400020001800040002000100008000400020001000080>]
+[16<1fc03fe07df0f8f8f07de03fc01f800fc01fe03ff07df8f87df03fe01fc00f80>]
+[8<80>]
+[8<8040201000000000>]
+[8<84cc000048cc0000>]
+[8<9900009900000000>]
+[8<08040201804020100800020180002010>]
+[8<2418814242811824>]
+[8<66999966>]
+[8<8000000008000000>]
+[8<70f8d8f870000000>]
+[8<0814224180402010>]
+[8<aa00440a11a04400>]
+[8<018245aa45820100>]
+[8<221c224180808041>]
+[8<88000000>]
+[8<0855800080550800>]
+[8<2844004482440044>]
+[8<0810204080412214>]
+[8<00>]]]def
+/Dfill{
+ transform /maxy exch def /maxx exch def
+ transform /miny exch def /minx exch def
+ minx maxx gt{/minx maxx /maxx minx def def}if
+ miny maxy gt{/miny maxy /maxy miny def def}if
+ Dpatterns Dstipple 1 sub get exch 1 sub get
+ aload pop /stip exch def /stipw exch def /stiph 128 def
+ /imatrix[stipw 0 0 stiph 0 0]def
+ /tmatrix[stipw 0 0 stiph 0 0]def
+ /minx minx cvi stiph idiv stiph mul def
+ /miny miny cvi stipw idiv stipw mul def
+ gsave eoclip 0 setgray
+ miny stiph maxy{
+ tmatrix exch 5 exch put
+ minx stipw maxx{
+ tmatrix exch 4 exch put tmatrix setmatrix
+ stipw stiph true imatrix {stip} imagemask
+ }for
+ }for
+ grestore
+}def
+/Dp{Dfill Dstroke}def
+/DP{Dfill currentpoint newpath moveto}def
+end
+
+/ditstart{$DITroff begin
+ /nfonts 60 def % NFONTS makedev/ditroff dependent!
+ /fonts[nfonts{0}repeat]def
+ /fontnames[nfonts{()}repeat]def
+/docsave save def
+}def
+
+% character outcalls
+/oc{
+ /pswid exch def /cc exch def /name exch def
+ /ditwid pswid fontsize mul resolution mul 72000 div def
+ /ditsiz fontsize resolution mul 72 div def
+ ocprocs name known{ocprocs name get exec}{name cb}ifelse
+}def
+/fractm [.65 0 0 .6 0 0] def
+/fraction{
+ /fden exch def /fnum exch def gsave /cf currentfont def
+ cf fractm makefont setfont 0 .3 dm 2 copy neg rmoveto
+ fnum show rmoveto currentfont cf setfont(\244)show setfont fden show
+ grestore ditwid 0 rmoveto
+}def
+/oce{grestore ditwid 0 rmoveto}def
+/dm{ditsiz mul}def
+/ocprocs 50 dict def ocprocs begin
+(14){(1)(4)fraction}def
+(12){(1)(2)fraction}def
+(34){(3)(4)fraction}def
+(13){(1)(3)fraction}def
+(23){(2)(3)fraction}def
+(18){(1)(8)fraction}def
+(38){(3)(8)fraction}def
+(58){(5)(8)fraction}def
+(78){(7)(8)fraction}def
+(sr){gsave 0 .06 dm rmoveto(\326)show oce}def
+(is){gsave 0 .15 dm rmoveto(\362)show oce}def
+(->){gsave 0 .02 dm rmoveto(\256)show oce}def
+(<-){gsave 0 .02 dm rmoveto(\254)show oce}def
+(==){gsave 0 .05 dm rmoveto(\272)show oce}def
+(uc){gsave currentpoint 400 .009 dm mul add translate
+ 8 -8 scale ucseal oce}def
+end
+
+% an attempt at a PostScript FONT to implement ditroff special chars
+% this will enable us to
+% cache the little buggers
+% generate faster, more compact PS out of psdit
+% confuse everyone (including myself)!
+50 dict dup begin
+/FontType 3 def
+/FontName /DIThacks def
+/FontMatrix [.001 0 0 .001 0 0] def
+/FontBBox [-260 -260 900 900] def% a lie but ...
+/Encoding 256 array def
+0 1 255{Encoding exch /.notdef put}for
+Encoding
+ dup 8#040/space put %space
+ dup 8#110/rc put %right ceil
+ dup 8#111/lt put %left top curl
+ dup 8#112/bv put %bold vert
+ dup 8#113/lk put %left mid curl
+ dup 8#114/lb put %left bot curl
+ dup 8#115/rt put %right top curl
+ dup 8#116/rk put %right mid curl
+ dup 8#117/rb put %right bot curl
+ dup 8#120/rf put %right floor
+ dup 8#121/lf put %left floor
+ dup 8#122/lc put %left ceil
+ dup 8#140/sq put %square
+ dup 8#141/bx put %box
+ dup 8#142/ci put %circle
+ dup 8#143/br put %box rule
+ dup 8#144/rn put %root extender
+ dup 8#145/vr put %vertical rule
+ dup 8#146/ob put %outline bullet
+ dup 8#147/bu put %bullet
+ dup 8#150/ru put %rule
+ dup 8#151/ul put %underline
+ pop
+/DITfd 100 dict def
+/BuildChar{0 begin
+ /cc exch def /fd exch def
+ /charname fd /Encoding get cc get def
+ /charwid fd /Metrics get charname get def
+ /charproc fd /CharProcs get charname get def
+ charwid 0 fd /FontBBox get aload pop setcachedevice
+ 2 setlinejoin 40 setlinewidth
+ newpath 0 0 moveto gsave charproc grestore
+ end}def
+/BuildChar load 0 DITfd put
+/CharProcs 50 dict def
+CharProcs begin
+/space{}def
+/.notdef{}def
+/ru{500 0 rls}def
+/rn{0 840 moveto 500 0 rls}def
+/vr{0 800 moveto 0 -770 rls}def
+/bv{0 800 moveto 0 -1000 rls}def
+/br{0 840 moveto 0 -1000 rls}def
+/ul{0 -140 moveto 500 0 rls}def
+/ob{200 250 rmoveto currentpoint newpath 200 0 360 arc closepath stroke}def
+/bu{200 250 rmoveto currentpoint newpath 200 0 360 arc closepath fill}def
+/sq{80 0 rmoveto currentpoint dround newpath moveto
+ 640 0 rlineto 0 640 rlineto -640 0 rlineto closepath stroke}def
+/bx{80 0 rmoveto currentpoint dround newpath moveto
+ 640 0 rlineto 0 640 rlineto -640 0 rlineto closepath fill}def
+/ci{500 360 rmoveto currentpoint newpath 333 0 360 arc
+ 50 setlinewidth stroke}def
+
+/lt{0 -200 moveto 0 550 rlineto currx 800 2cx s4 add exch s4 a4p stroke}def
+/lb{0 800 moveto 0 -550 rlineto currx -200 2cx s4 add exch s4 a4p stroke}def
+/rt{0 -200 moveto 0 550 rlineto currx 800 2cx s4 sub exch s4 a4p stroke}def
+/rb{0 800 moveto 0 -500 rlineto currx -200 2cx s4 sub exch s4 a4p stroke}def
+/lk{0 800 moveto 0 300 -300 300 s4 arcto pop pop 1000 sub
+ 0 300 4 2 roll s4 a4p 0 -200 lineto stroke}def
+/rk{0 800 moveto 0 300 s2 300 s4 arcto pop pop 1000 sub
+ 0 300 4 2 roll s4 a4p 0 -200 lineto stroke}def
+/lf{0 800 moveto 0 -1000 rlineto s4 0 rls}def
+/rf{0 800 moveto 0 -1000 rlineto s4 neg 0 rls}def
+/lc{0 -200 moveto 0 1000 rlineto s4 0 rls}def
+/rc{0 -200 moveto 0 1000 rlineto s4 neg 0 rls}def
+end
+
+/Metrics 50 dict def Metrics begin
+/.notdef 0 def
+/space 500 def
+/ru 500 def
+/br 0 def
+/lt 416 def
+/lb 416 def
+/rt 416 def
+/rb 416 def
+/lk 416 def
+/rk 416 def
+/rc 416 def
+/lc 416 def
+/rf 416 def
+/lf 416 def
+/bv 416 def
+/ob 350 def
+/bu 350 def
+/ci 750 def
+/bx 750 def
+/sq 750 def
+/rn 500 def
+/ul 500 def
+/vr 0 def
+end
+
+DITfd begin
+/s2 500 def /s4 250 def /s3 333 def
+/a4p{arcto pop pop pop pop}def
+/2cx{2 copy exch}def
+/rls{rlineto stroke}def
+/currx{currentpoint pop}def
+/dround{transform round exch round exch itransform} def
+end
+end
+/DIThacks exch definefont pop
+ditstart
+(psc)xT
+576 1 1 xr
+1(Times-Roman)xf 1 f
+2(Times-Italic)xf 2 f
+3(Times-Bold)xf 3 f
+4(Times-BoldItalic)xf 4 f
+5(Helvetica)xf 5 f
+6(Helvetica-Bold)xf 6 f
+7(Courier)xf 7 f
+8(Courier-Bold)xf 8 f
+9(Symbol)xf 9 f
+10(DIThacks)xf 10 f
+10 s
+1 f
+xi
+%%EndProlog
+
+%%Page: 1 1
+10 s 10 xH 0 xS 1 f
+3 f
+22 s
+1249 626(A)N
+1420(N)X
+1547(ew)X
+1796(H)X
+1933(ashing)X
+2467(P)X
+2574(ackage)X
+3136(for)X
+3405(U)X
+3532(N)X
+3659(IX)X
+2 f
+20 s
+3855 562(1)N
+1 f
+12 s
+1607 779(Margo)N
+1887(Seltzer)X
+9 f
+2179(-)X
+1 f
+2256(University)X
+2686(of)X
+2790(California,)X
+3229(Berkeley)X
+2015 875(Ozan)N
+2242(Yigit)X
+9 f
+2464(-)X
+1 f
+2541(York)X
+2762(University)X
+3 f
+2331 1086(ABSTRACT)N
+1 f
+10 s
+1152 1222(UNIX)N
+1385(support)X
+1657(of)X
+1756(disk)X
+1921(oriented)X
+2216(hashing)X
+2497(was)X
+2654(originally)X
+2997(provided)X
+3314(by)X
+2 f
+3426(dbm)X
+1 f
+3595([ATT79])X
+3916(and)X
+1152 1310(subsequently)N
+1595(improved)X
+1927(upon)X
+2112(in)X
+2 f
+2199(ndbm)X
+1 f
+2402([BSD86].)X
+2735(In)X
+2826(AT&T)X
+3068(System)X
+3327(V,)X
+3429(in-memory)X
+3809(hashed)X
+1152 1398(storage)N
+1420(and)X
+1572(access)X
+1814(support)X
+2090(was)X
+2251(added)X
+2479(in)X
+2577(the)X
+2 f
+2711(hsearch)X
+1 f
+3000(library)X
+3249(routines)X
+3542([ATT85].)X
+3907(The)X
+1152 1486(result)N
+1367(is)X
+1457(a)X
+1530(system)X
+1789(with)X
+1968(two)X
+2125(incompatible)X
+2580(hashing)X
+2865(schemes,)X
+3193(each)X
+3377(with)X
+3555(its)X
+3666(own)X
+3840(set)X
+3965(of)X
+1152 1574(shortcomings.)N
+1152 1688(This)N
+1316(paper)X
+1517(presents)X
+1802(the)X
+1922(design)X
+2152(and)X
+2289(performance)X
+2717(characteristics)X
+3198(of)X
+3286(a)X
+3343(new)X
+3498(hashing)X
+3768(package)X
+1152 1776(providing)N
+1483(a)X
+1539(superset)X
+1822(of)X
+1909(the)X
+2027(functionality)X
+2456(provided)X
+2761(by)X
+2 f
+2861(dbm)X
+1 f
+3019(and)X
+2 f
+3155(hsearch)X
+1 f
+3409(.)X
+3469(The)X
+3614(new)X
+3768(package)X
+1152 1864(uses)N
+1322(linear)X
+1537(hashing)X
+1818(to)X
+1912(provide)X
+2189(ef\256cient)X
+2484(support)X
+2755(of)X
+2853(both)X
+3026(memory)X
+3324(based)X
+3538(and)X
+3685(disk)X
+3849(based)X
+1152 1952(hash)N
+1319(tables)X
+1526(with)X
+1688(performance)X
+2115(superior)X
+2398(to)X
+2480(both)X
+2 f
+2642(dbm)X
+1 f
+2800(and)X
+2 f
+2936(hsearch)X
+1 f
+3210(under)X
+3413(most)X
+3588(conditions.)X
+3 f
+1380 2128(Introduction)N
+1 f
+892 2260(Current)N
+1196(UNIX)X
+1456(systems)X
+1768(offer)X
+1984(two)X
+2163(forms)X
+2409(of)X
+720 2348(hashed)N
+973(data)X
+1137(access.)X
+2 f
+1413(Dbm)X
+1 f
+1599(and)X
+1745(its)X
+1850(derivatives)X
+2231(provide)X
+720 2436(keyed)N
+939(access)X
+1171(to)X
+1259(disk)X
+1418(resident)X
+1698(data)X
+1858(while)X
+2 f
+2062(hsearch)X
+1 f
+2342(pro-)X
+720 2524(vides)N
+929(access)X
+1175(for)X
+1309(memory)X
+1616(resident)X
+1910(data.)X
+2124(These)X
+2356(two)X
+720 2612(access)N
+979(methods)X
+1302(are)X
+1453(incompatible)X
+1923(in)X
+2037(that)X
+2209(memory)X
+720 2700(resident)N
+1011(hash)X
+1195(tables)X
+1419(may)X
+1593(not)X
+1731(be)X
+1843(stored)X
+2075(on)X
+2191(disk)X
+2360(and)X
+720 2788(disk)N
+884(resident)X
+1169(tables)X
+1387(cannot)X
+1632(be)X
+1739(read)X
+1909(into)X
+2063(memory)X
+2360(and)X
+720 2876(accessed)N
+1022(using)X
+1215(the)X
+1333(in-memory)X
+1709(routines.)X
+2 f
+892 2990(Dbm)N
+1 f
+1091(has)X
+1241(several)X
+1512(shortcomings.)X
+2026(Since)X
+2247(data)X
+2423(is)X
+720 3078(assumed)N
+1032(to)X
+1130(be)X
+1242(disk)X
+1411(resident,)X
+1721(each)X
+1905(access)X
+2146(requires)X
+2440(a)X
+720 3166(system)N
+963(call,)X
+1120(and)X
+1257(almost)X
+1491(certainly,)X
+1813(a)X
+1869(disk)X
+2022(operation.)X
+2365(For)X
+720 3254(extremely)N
+1072(large)X
+1264(databases,)X
+1623(where)X
+1851(caching)X
+2131(is)X
+2214(unlikely)X
+720 3342(to)N
+810(be)X
+914(effective,)X
+1244(this)X
+1386(is)X
+1466(acceptable,)X
+1853(however,)X
+2177(when)X
+2378(the)X
+720 3430(database)N
+1022(is)X
+1100(small)X
+1298(\(i.e.)X
+1447(the)X
+1569(password)X
+1896(\256le\),)X
+2069(performance)X
+720 3518(improvements)N
+1204(can)X
+1342(be)X
+1443(obtained)X
+1744(through)X
+2018(caching)X
+2293(pages)X
+720 3606(of)N
+818(the)X
+947(database)X
+1255(in)X
+1348(memory.)X
+1685(In)X
+1782(addition,)X
+2 f
+2094(dbm)X
+1 f
+2262(cannot)X
+720 3694(store)N
+902(data)X
+1062(items)X
+1261(whose)X
+1492(total)X
+1660(key)X
+1802(and)X
+1943(data)X
+2102(size)X
+2252(exceed)X
+720 3782(the)N
+850(page)X
+1034(size)X
+1191(of)X
+1290(the)X
+1420(hash)X
+1599(table.)X
+1827(Similarly,)X
+2176(if)X
+2257(two)X
+2409(or)X
+720 3870(more)N
+907(keys)X
+1076(produce)X
+1357(the)X
+1477(same)X
+1664(hash)X
+1833(value)X
+2029(and)X
+2166(their)X
+2334(total)X
+720 3958(size)N
+876(exceeds)X
+1162(the)X
+1291(page)X
+1474(size,)X
+1650(the)X
+1779(table)X
+1966(cannot)X
+2210(store)X
+2396(all)X
+720 4046(the)N
+838(colliding)X
+1142(keys.)X
+892 4160(The)N
+1050(in-memory)X
+2 f
+1439(hsearch)X
+1 f
+1725(routines)X
+2015(have)X
+2199(different)X
+720 4248(shortcomings.)N
+1219(First,)X
+1413(the)X
+1539(notion)X
+1771(of)X
+1865(a)X
+1928(single)X
+2146(hash)X
+2320(table)X
+720 4336(is)N
+807(embedded)X
+1171(in)X
+1266(the)X
+1397(interface,)X
+1732(preventing)X
+2108(an)X
+2217(applica-)X
+720 4424(tion)N
+902(from)X
+1116(accessing)X
+1482(multiple)X
+1806(tables)X
+2050(concurrently.)X
+720 4512(Secondly,)N
+1063(the)X
+1186(routine)X
+1438(to)X
+1525(create)X
+1743(a)X
+1804(hash)X
+1976(table)X
+2157(requires)X
+2440(a)X
+720 4600(parameter)N
+1066(which)X
+1286(declares)X
+1573(the)X
+1694(size)X
+1842(of)X
+1932(the)X
+2053(hash)X
+2223(table.)X
+2422(If)X
+720 4688(this)N
+856(size)X
+1001(is)X
+1074(set)X
+1183(too)X
+1305(low,)X
+1465(performance)X
+1892(degradation)X
+2291(or)X
+2378(the)X
+720 4776(inability)N
+1008(to)X
+1092(add)X
+1230(items)X
+1425(to)X
+1509(the)X
+1628(table)X
+1805(may)X
+1964(result.)X
+2223(In)X
+2311(addi-)X
+720 4864(tion,)N
+2 f
+910(hsearch)X
+1 f
+1210(requires)X
+1515(that)X
+1681(the)X
+1825(application)X
+2226(allocate)X
+720 4952(memory)N
+1037(for)X
+1181(the)X
+1329(key)X
+1495(and)X
+1661(data)X
+1845(items.)X
+2108(Lastly,)X
+2378(the)X
+2 f
+720 5040(hsearch)N
+1 f
+1013(routines)X
+1310(provide)X
+1594(no)X
+1713(interface)X
+2034(to)X
+2135(store)X
+2329(hash)X
+720 5128(tables)N
+927(on)X
+1027(disk.)X
+16 s
+720 5593 MXY
+864 0 Dl
+2 f
+8 s
+760 5648(1)N
+1 f
+9 s
+5673(UNIX)Y
+990(is)X
+1056(a)X
+1106(registered)X
+1408(trademark)X
+1718(of)X
+1796(AT&T.)X
+10 s
+2878 2128(The)N
+3032(goal)X
+3199(of)X
+3295(our)X
+3431(work)X
+3625(was)X
+3779(to)X
+3870(design)X
+4108(and)X
+4253(imple-)X
+2706 2216(ment)N
+2900(a)X
+2970(new)X
+3138(package)X
+3436(that)X
+3590(provides)X
+3899(a)X
+3968(superset)X
+4264(of)X
+4364(the)X
+2706 2304(functionality)N
+3144(of)X
+3240(both)X
+2 f
+3411(dbm)X
+1 f
+3578(and)X
+2 f
+3723(hsearch)X
+1 f
+3977(.)X
+4045(The)X
+4198(package)X
+2706 2392(had)N
+2871(to)X
+2982(overcome)X
+3348(the)X
+3495(interface)X
+3826(shortcomings)X
+4306(cited)X
+2706 2480(above)N
+2930(and)X
+3078(its)X
+3185(implementation)X
+3719(had)X
+3867(to)X
+3961(provide)X
+4238(perfor-)X
+2706 2568(mance)N
+2942(equal)X
+3142(or)X
+3235(superior)X
+3524(to)X
+3612(that)X
+3758(of)X
+3851(the)X
+3975(existing)X
+4253(imple-)X
+2706 2656(mentations.)N
+3152(In)X
+3274(order)X
+3498(to)X
+3614(provide)X
+3913(a)X
+4003(compact)X
+4329(disk)X
+2706 2744(representation,)N
+3224(graceful)X
+3531(table)X
+3729(growth,)X
+4018(and)X
+4176(expected)X
+2706 2832(constant)N
+3033(time)X
+3234(performance,)X
+3720(we)X
+3873(selected)X
+4191(Litwin's)X
+2706 2920(linear)N
+2923(hashing)X
+3206(algorithm)X
+3551([LAR88,)X
+3872(LIT80].)X
+4178(We)X
+4324(then)X
+2706 3008(enhanced)N
+3037(the)X
+3161(algorithm)X
+3498(to)X
+3586(handle)X
+3826(page)X
+4004(over\257ows)X
+4346(and)X
+2706 3096(large)N
+2900(key)X
+3049(handling)X
+3362(with)X
+3537(a)X
+3606(single)X
+3830(mechanism,)X
+4248(named)X
+2706 3184(buddy-in-waiting.)N
+3 f
+2975 3338(Existing)N
+3274(UNIX)X
+3499(Hashing)X
+3802(Techniques)X
+1 f
+2878 3470(Over)N
+3076(the)X
+3210(last)X
+3357(decade,)X
+3637(several)X
+3901(dynamic)X
+4213(hashing)X
+2706 3558(schemes)N
+3000(have)X
+3174(been)X
+3348(developed)X
+3700(for)X
+3816(the)X
+3936(UNIX)X
+4159(timeshar-)X
+2706 3646(ing)N
+2856(system,)X
+3146(starting)X
+3433(with)X
+3622(the)X
+3767(inclusion)X
+4107(of)X
+2 f
+4221(dbm)X
+1 f
+4359(,)X
+4426(a)X
+2706 3734(minimal)N
+3008(database)X
+3321(library)X
+3571(written)X
+3834(by)X
+3950(Ken)X
+4120(Thompson)X
+2706 3822([THOM90],)N
+3141(in)X
+3248(the)X
+3391(Seventh)X
+3694(Edition)X
+3974(UNIX)X
+4220(system.)X
+2706 3910(Since)N
+2916(then,)X
+3106(an)X
+3214(extended)X
+3536(version)X
+3804(of)X
+3903(the)X
+4032(same)X
+4228(library,)X
+2 f
+2706 3998(ndbm)N
+1 f
+2884(,)X
+2933(and)X
+3078(a)X
+3142(public-domain)X
+3637(clone)X
+3839(of)X
+3934(the)X
+4060(latter,)X
+2 f
+4273(sdbm)X
+1 f
+4442(,)X
+2706 4086(have)N
+2902(been)X
+3098(developed.)X
+3491(Another)X
+3797 0.1645(interface-compatible)AX
+2706 4174(library)N
+2 f
+2950(gdbm)X
+1 f
+3128(,)X
+3178(was)X
+3333(recently)X
+3622(made)X
+3826(available)X
+4145(as)X
+4241(part)X
+4395(of)X
+2706 4262(the)N
+2829(Free)X
+2997(Software)X
+3312(Foundation's)X
+3759(\(FSF\))X
+3970(software)X
+4271(distri-)X
+2706 4350(bution.)N
+2878 4464(All)N
+3017(of)X
+3121(these)X
+3323(implementations)X
+3893(are)X
+4029(based)X
+4248(on)X
+4364(the)X
+2706 4552(idea)N
+2871(of)X
+2969(revealing)X
+3299(just)X
+3445(enough)X
+3711(bits)X
+3856(of)X
+3953(a)X
+4019(hash)X
+4196(value)X
+4400(to)X
+2706 4640(locate)N
+2920(a)X
+2978(page)X
+3151(in)X
+3234(a)X
+3291(single)X
+3503(access.)X
+3770(While)X
+2 f
+3987(dbm/ndbm)X
+1 f
+4346(and)X
+2 f
+2706 4728(sdbm)N
+1 f
+2908(map)X
+3079(the)X
+3210(hash)X
+3390(value)X
+3597(directly)X
+3874(to)X
+3968(a)X
+4036(disk)X
+4201(address,)X
+2 f
+2706 4816(gdbm)N
+1 f
+2921(uses)X
+3096(the)X
+3231(hash)X
+3414(value)X
+3624(to)X
+3722(index)X
+3936(into)X
+4096(a)X
+2 f
+4168(directory)X
+1 f
+2706 4904([ENB88])N
+3020(containing)X
+3378(disk)X
+3531(addresses.)X
+2878 5018(The)N
+2 f
+3033(hsearch)X
+1 f
+3317(routines)X
+3605(in)X
+3697(System)X
+3962(V)X
+4049(are)X
+4177(designed)X
+2706 5106(to)N
+2804(provide)X
+3085(memory-resident)X
+3669(hash)X
+3852(tables.)X
+4115(Since)X
+4328(data)X
+2706 5194(access)N
+2948(does)X
+3131(not)X
+3269(require)X
+3533(disk)X
+3702(access,)X
+3964(simple)X
+4213(hashing)X
+2706 5282(schemes)N
+3010(which)X
+3238(may)X
+3408(require)X
+3667(multiple)X
+3964(probes)X
+4209(into)X
+4364(the)X
+2706 5370(table)N
+2889(are)X
+3015(used.)X
+3209(A)X
+3294(more)X
+3486(interesting)X
+3851(version)X
+4114(of)X
+2 f
+4208(hsearch)X
+1 f
+2706 5458(is)N
+2784(a)X
+2845(public)X
+3070(domain)X
+3335(library,)X
+2 f
+3594(dynahash)X
+1 f
+3901(,)X
+3945(that)X
+4089(implements)X
+2706 5546(Larson's)N
+3036(in-memory)X
+3440(adaptation)X
+3822([LAR88])X
+4164(of)X
+4279(linear)X
+2706 5634(hashing)N
+2975([LIT80].)X
+3 f
+720 5960(USENIX)N
+9 f
+1042(-)X
+3 f
+1106(Winter)X
+1371('91)X
+9 f
+1498(-)X
+3 f
+1562(Dallas,)X
+1815(TX)X
+1 f
+4424(1)X
+
+2 p
+%%Page: 2 2
+10 s 10 xH 0 xS 1 f
+3 f
+432 258(A)N
+510(New)X
+682(Hashing)X
+985(Package)X
+1290(for)X
+1413(UNIX)X
+3663(Seltzer)X
+3920(&)X
+4007(Yigit)X
+2 f
+1074 538(dbm)N
+1 f
+1232(and)X
+2 f
+1368(ndbm)X
+1 f
+604 670(The)N
+2 f
+760(dbm)X
+1 f
+928(and)X
+2 f
+1074(ndbm)X
+1 f
+1282(library)X
+1526(implementations)X
+2089(are)X
+432 758(based)N
+667(on)X
+799(the)X
+949(same)X
+1166(algorithm)X
+1529(by)X
+1661(Ken)X
+1846(Thompson)X
+432 846([THOM90,)N
+824(TOR88,)X
+1113(WAL84],)X
+1452(but)X
+1582(differ)X
+1789(in)X
+1879(their)X
+2054(pro-)X
+432 934(grammatic)N
+801(interfaces.)X
+1160(The)X
+1311(latter)X
+1502(is)X
+1581(a)X
+1643(modi\256ed)X
+1952(version)X
+432 1022(of)N
+533(the)X
+665(former)X
+918(which)X
+1148(adds)X
+1328(support)X
+1601(for)X
+1728(multiple)X
+2027(data-)X
+432 1110(bases)N
+634(to)X
+724(be)X
+828(open)X
+1011(concurrently.)X
+1484(The)X
+1636(discussion)X
+1996(of)X
+2090(the)X
+432 1198(algorithm)N
+774(that)X
+925(follows)X
+1196(is)X
+1280(applicable)X
+1640(to)X
+1732(both)X
+2 f
+1904(dbm)X
+1 f
+2072(and)X
+2 f
+432 1286(ndbm)N
+1 f
+610(.)X
+604 1400(The)N
+760(basic)X
+956(structure)X
+1268(of)X
+2 f
+1366(dbm)X
+1 f
+1535(calls)X
+1712(for)X
+1836(\256xed-sized)X
+432 1488(disk)N
+612(blocks)X
+868(\(buckets\))X
+1214(and)X
+1377(an)X
+2 f
+1499(access)X
+1 f
+1755(function)X
+2068(that)X
+432 1576(maps)N
+623(a)X
+681(key)X
+819(to)X
+902(a)X
+959(bucket.)X
+1234(The)X
+1380(interface)X
+1683(routines)X
+1962(use)X
+2090(the)X
+2 f
+432 1664(access)N
+1 f
+673(function)X
+970(to)X
+1062(obtain)X
+1292(the)X
+1420(appropriate)X
+1816(bucket)X
+2060(in)X
+2152(a)X
+432 1752(single)N
+643(disk)X
+796(access.)X
+604 1866(Within)N
+869(the)X
+2 f
+1010(access)X
+1 f
+1263(function,)X
+1593(a)X
+1672(bit-randomizing)X
+432 1954(hash)N
+610(function)X
+2 f
+8 s
+877 1929(2)N
+1 f
+10 s
+940 1954(is)N
+1024(used)X
+1202(to)X
+1294(convert)X
+1565(a)X
+1631(key)X
+1777(into)X
+1931(a)X
+1997(32-bit)X
+432 2042(hash)N
+605(value.)X
+825(Out)X
+971(of)X
+1064(these)X
+1254(32)X
+1359(bits,)X
+1519(only)X
+1686(as)X
+1778(many)X
+1981(bits)X
+2121(as)X
+432 2130(necessary)N
+773(are)X
+900(used)X
+1075(to)X
+1165(determine)X
+1514(the)X
+1639(particular)X
+1974(bucket)X
+432 2218(on)N
+533(which)X
+750(a)X
+807(key)X
+944(resides.)X
+1228(An)X
+1347(in-memory)X
+1724(bitmap)X
+1967(is)X
+2041(used)X
+432 2306(to)N
+533(determine)X
+893(how)X
+1070(many)X
+1287(bits)X
+1441(are)X
+1579(required.)X
+1905(Each)X
+2104(bit)X
+432 2394(indicates)N
+746(whether)X
+1033(its)X
+1136(associated)X
+1494(bucket)X
+1736(has)X
+1871(been)X
+2051(split)X
+432 2482(yet)N
+562(\(a)X
+657(0)X
+728(indicating)X
+1079(that)X
+1230(the)X
+1359(bucket)X
+1604(has)X
+1742(not)X
+1875(yet)X
+2004(split\).)X
+432 2570(The)N
+590(use)X
+730(of)X
+830(the)X
+961(hash)X
+1141(function)X
+1441(and)X
+1590(the)X
+1720(bitmap)X
+1974(is)X
+2059(best)X
+432 2658(described)N
+769(by)X
+878(stepping)X
+1177(through)X
+1454(database)X
+1759(creation)X
+2046(with)X
+432 2746(multiple)N
+718(invocations)X
+1107(of)X
+1194(a)X
+2 f
+1250(store)X
+1 f
+1430(operation.)X
+604 2860(Initially,)N
+906(the)X
+1033(hash)X
+1209(table)X
+1394(contains)X
+1690(a)X
+1755(single)X
+1974(bucket)X
+432 2948(\(bucket)N
+711(0\),)X
+836(the)X
+972(bit)X
+1094(map)X
+1270(contains)X
+1575(a)X
+1649(single)X
+1878(bit)X
+2000(\(bit)X
+2148(0)X
+432 3036(corresponding)N
+913(to)X
+997(bucket)X
+1233(0\),)X
+1342(and)X
+1480(0)X
+1542(bits)X
+1699(of)X
+1788(a)X
+1846(hash)X
+2014(value)X
+432 3124(are)N
+560(examined)X
+901(to)X
+992(determine)X
+1342(where)X
+1568(a)X
+1633(key)X
+1778(is)X
+1860(placed)X
+2099(\(in)X
+432 3212(bucket)N
+670(0\).)X
+801(When)X
+1017(bucket)X
+1255(0)X
+1319(is)X
+1396(full,)X
+1551(its)X
+1650(bit)X
+1758(in)X
+1844(the)X
+1966(bitmap)X
+432 3300(\(bit)N
+564(0\))X
+652(is)X
+726(set,)X
+856(and)X
+993(its)X
+1089(contents)X
+1377(are)X
+1497(split)X
+1655(between)X
+1943(buckets)X
+432 3388(0)N
+499(and)X
+641(1,)X
+727(by)X
+833(considering)X
+1233(the)X
+1357(0)X
+2 f
+7 s
+3356(th)Y
+10 s
+1 f
+1480 3388(bit)N
+1590(\(the)X
+1741(lowest)X
+1976(bit)X
+2086(not)X
+432 3476(previously)N
+800(examined\))X
+1169(of)X
+1266(the)X
+1393(hash)X
+1569(value)X
+1772(for)X
+1895(each)X
+2072(key)X
+432 3564(within)N
+668(the)X
+798(bucket.)X
+1064(Given)X
+1292(a)X
+1359(well-designed)X
+1840(hash)X
+2018(func-)X
+432 3652(tion,)N
+613(approximately)X
+1112(half)X
+1273(of)X
+1376(the)X
+1510(keys)X
+1693(will)X
+1853(have)X
+2041(hash)X
+432 3740(values)N
+666(with)X
+837(the)X
+964(0)X
+2 f
+7 s
+3708(th)Y
+10 s
+1 f
+1090 3740(bit)N
+1203(set.)X
+1341(All)X
+1471(such)X
+1646(keys)X
+1821(and)X
+1965(associ-)X
+432 3828(ated)N
+586(data)X
+740(are)X
+859(moved)X
+1097(to)X
+1179(bucket)X
+1413(1,)X
+1493(and)X
+1629(the)X
+1747(rest)X
+1883(remain)X
+2126(in)X
+432 3916(bucket)N
+666(0.)X
+604 4030(After)N
+804(this)X
+949(split,)X
+1135(the)X
+1262(\256le)X
+1393(now)X
+1560(contains)X
+1856(two)X
+2005(buck-)X
+432 4118(ets,)N
+562(and)X
+699(the)X
+818(bitmap)X
+1061(contains)X
+1349(three)X
+1530(bits:)X
+1687(the)X
+1805(0)X
+2 f
+7 s
+4086(th)Y
+10 s
+1 f
+1922 4118(bit)N
+2026(is)X
+2099(set)X
+432 4206(to)N
+525(indicate)X
+810(a)X
+876(bucket)X
+1120(0)X
+1190(split)X
+1357(when)X
+1561(no)X
+1671(bits)X
+1816(of)X
+1913(the)X
+2041(hash)X
+432 4294(value)N
+648(are)X
+789(considered,)X
+1199(and)X
+1357(two)X
+1519(more)X
+1726(unset)X
+1937(bits)X
+2094(for)X
+432 4382(buckets)N
+706(0)X
+775(and)X
+920(1.)X
+1029(The)X
+1183(placement)X
+1542(of)X
+1638(an)X
+1742(incoming)X
+2072(key)X
+432 4470(now)N
+604(requires)X
+897(examination)X
+1327(of)X
+1428(the)X
+1560(0)X
+2 f
+7 s
+4438(th)Y
+10 s
+1 f
+1691 4470(bit)N
+1809(of)X
+1910(the)X
+2041(hash)X
+432 4558(value,)N
+667(and)X
+824(the)X
+963(key)X
+1119(is)X
+1212(placed)X
+1462(either)X
+1685(in)X
+1787(bucket)X
+2041(0)X
+2121(or)X
+432 4646(bucket)N
+674(1.)X
+782(If)X
+864(either)X
+1075(bucket)X
+1317(0)X
+1385(or)X
+1480(bucket)X
+1722(1)X
+1790(\256lls)X
+1937(up,)X
+2064(it)X
+2135(is)X
+432 4734(split)N
+598(as)X
+693(before,)X
+947(its)X
+1050(bit)X
+1162(is)X
+1243(set)X
+1360(in)X
+1450(the)X
+1576(bitmap,)X
+1846(and)X
+1990(a)X
+2054(new)X
+432 4822(set)N
+541(of)X
+628(unset)X
+817(bits)X
+952(are)X
+1071(added)X
+1283(to)X
+1365(the)X
+1483(bitmap.)X
+604 4936(Each)N
+791(time)X
+959(we)X
+1079(consider)X
+1376(a)X
+1437(new)X
+1596(bit)X
+1705(\(bit)X
+1841(n\),)X
+1953(we)X
+2072(add)X
+432 5024(2)N
+2 f
+7 s
+4992(n)Y
+9 f
+509(+)X
+1 f
+540(1)X
+10 s
+595 5024(bits)N
+737(to)X
+826(the)X
+951(bitmap)X
+1199(and)X
+1341(obtain)X
+1567(2)X
+2 f
+7 s
+4992(n)Y
+9 f
+1644(+)X
+1 f
+1675(1)X
+10 s
+1729 5024(more)N
+1920(address-)X
+432 5112(able)N
+595(buckets)X
+869(in)X
+960(the)X
+1087(\256le.)X
+1258(As)X
+1376(a)X
+1441(result,)X
+1668(the)X
+1795(bitmap)X
+2045(con-)X
+432 5200(tains)N
+618(the)X
+751(previous)X
+1062(2)X
+2 f
+7 s
+5168(n)Y
+9 f
+1139(+)X
+1 f
+1170(1)X
+2 f
+10 s
+9 f
+5200(-)Y
+1 f
+1242(1)X
+1317(bits)X
+1467(\(1)X
+2 f
+9 f
+1534(+)X
+1 f
+1578(2)X
+2 f
+9 f
+(+)S
+1 f
+1662(4)X
+2 f
+9 f
+(+)S
+1 f
+1746(...)X
+2 f
+9 f
+(+)S
+1 f
+1850(2)X
+2 f
+7 s
+5168(n)Y
+10 s
+1 f
+1931 5200(\))N
+1992(which)X
+432 5288(trace)N
+649(the)X
+807(entire)X
+2 f
+1050(split)X
+1247(history)X
+1 f
+1529(of)X
+1656(the)X
+1813(addressable)X
+16 s
+432 5433 MXY
+864 0 Dl
+2 f
+8 s
+472 5488(2)N
+1 f
+9 s
+523 5513(This)N
+670(bit-randomizing)X
+1153(property)X
+1416(is)X
+1482(important)X
+1780(to)X
+1854(obtain)X
+2052(radi-)X
+432 5593(cally)N
+599(different)X
+874(hash)X
+1033(values)X
+1244(for)X
+1355(nearly)X
+1562(identical)X
+1836(keys,)X
+2012(which)X
+432 5673(in)N
+506(turn)X
+640(avoids)X
+846(clustering)X
+1148(of)X
+1226(such)X
+1376(keys)X
+1526(in)X
+1600(a)X
+1650(single)X
+1840(bucket.)X
+10 s
+2418 538(buckets.)N
+2590 652(Given)N
+2809(a)X
+2868(key)X
+3007(and)X
+3146(the)X
+3267(bitmap)X
+3512(created)X
+3768(by)X
+3871(this)X
+4009(algo-)X
+2418 740(rithm,)N
+2638(we)X
+2759(\256rst)X
+2910(examine)X
+3209(bit)X
+3320(0)X
+3386(of)X
+3479(the)X
+3603(bitmap)X
+3851(\(the)X
+4002(bit)X
+4112(to)X
+2418 828(consult)N
+2673(when)X
+2871(0)X
+2934(bits)X
+3072(of)X
+3162(the)X
+3283(hash)X
+3453(value)X
+3650(are)X
+3772(being)X
+3973(exam-)X
+2418 916(ined\).)N
+2631(If)X
+2713(it)X
+2785(is)X
+2866(set)X
+2982(\(indicating)X
+3356(that)X
+3503(the)X
+3628(bucket)X
+3869(split\),)X
+4080(we)X
+2418 1004(begin)N
+2617(considering)X
+3012(the)X
+3131(bits)X
+3267(of)X
+3355(the)X
+3473(32-bit)X
+3684(hash)X
+3851(value.)X
+4085(As)X
+2418 1092(bit)N
+2525(n)X
+2587(is)X
+2662(revealed,)X
+2977(a)X
+3035(mask)X
+3226(equal)X
+3422(to)X
+3506(2)X
+2 f
+7 s
+1060(n)Y
+9 f
+3583(+)X
+1 f
+3614(1)X
+2 f
+10 s
+9 f
+1092(-)Y
+1 f
+3686(1)X
+3748(will)X
+3894(yield)X
+4076(the)X
+2418 1180(current)N
+2675(bucket)X
+2918(address.)X
+3228(Adding)X
+3496(2)X
+2 f
+7 s
+1148(n)Y
+9 f
+3573(+)X
+1 f
+3604(1)X
+2 f
+10 s
+9 f
+1180(-)Y
+1 f
+3676(1)X
+3744(to)X
+3834(the)X
+3960(bucket)X
+2418 1268(address)N
+2701(identi\256es)X
+3035(which)X
+3272(bit)X
+3397(in)X
+3500(the)X
+3639(bitmap)X
+3902(must)X
+4098(be)X
+2418 1356(checked.)N
+2743(We)X
+2876(continue)X
+3173(revealing)X
+3493(bits)X
+3628(of)X
+3715(the)X
+3833(hash)X
+4000(value)X
+2418 1444(until)N
+2591(all)X
+2698(set)X
+2814(bits)X
+2955(in)X
+3043(the)X
+3167(bitmap)X
+3415(are)X
+3540(exhausted.)X
+3907(The)X
+4058(fol-)X
+2418 1532(lowing)N
+2682(algorithm,)X
+3055(a)X
+3133(simpli\256cation)X
+3614(of)X
+3723(the)X
+3863(algorithm)X
+2418 1620(due)N
+2565(to)X
+2658(Ken)X
+2823(Thompson)X
+3196([THOM90,)X
+3590(TOR88],)X
+3908(uses)X
+4076(the)X
+2418 1708(hash)N
+2625(value)X
+2839(and)X
+2995(the)X
+3133(bitmap)X
+3395(to)X
+3497(calculate)X
+3823(the)X
+3960(bucket)X
+2418 1796(address)N
+2679(as)X
+2766(discussed)X
+3093(above.)X
+0(Courier)xf 0 f
+1 f
+0 f
+8 s
+2418 2095(hash)N
+2608(=)X
+2684 -0.4038(calchash\(key\);)AX
+2418 2183(mask)N
+2608(=)X
+2684(0;)X
+2418 2271(while)N
+2646 -0.4018(\(isbitset\(\(hash)AX
+3254(&)X
+3330(mask\))X
+3558(+)X
+3634(mask\)\))X
+2706 2359(mask)N
+2896(=)X
+2972(\(mask)X
+3200(<<)X
+3314(1\))X
+3428(+)X
+3504(1;)X
+2418 2447(bucket)N
+2684(=)X
+2760(hash)X
+2950(&)X
+3026(mask;)X
+2 f
+10 s
+3211 2812(sdbm)N
+1 f
+2590 2944(The)N
+2 f
+2738(sdbm)X
+1 f
+2930(library)X
+3167(is)X
+3243(a)X
+3302(public-domain)X
+3791(clone)X
+3987(of)X
+4076(the)X
+2 f
+2418 3032(ndbm)N
+1 f
+2638(library,)X
+2914(developed)X
+3286(by)X
+3408(Ozan)X
+3620(Yigit)X
+3826(to)X
+3929(provide)X
+2 f
+2418 3120(ndbm)N
+1 f
+2596('s)X
+2692(functionality)X
+3139(under)X
+3359(some)X
+3565(versions)X
+3869(of)X
+3973(UNIX)X
+2418 3208(that)N
+2559(exclude)X
+2830(it)X
+2894(for)X
+3008(licensing)X
+3317(reasons)X
+3578([YIG89].)X
+3895(The)X
+4040(pro-)X
+2418 3296(grammer)N
+2735(interface,)X
+3064(and)X
+3207(the)X
+3332(basic)X
+3524(structure)X
+3832(of)X
+2 f
+3926(sdbm)X
+1 f
+4121(is)X
+2418 3384(identical)N
+2733(to)X
+2 f
+2834(ndbm)X
+1 f
+3051(but)X
+3192(internal)X
+3476(details)X
+3723(of)X
+3828(the)X
+2 f
+3964(access)X
+1 f
+2418 3472(function,)N
+2726(such)X
+2894(as)X
+2982(the)X
+3101(calculation)X
+3474(of)X
+3561(the)X
+3679(bucket)X
+3913(address,)X
+2418 3560(and)N
+2563(the)X
+2690(use)X
+2825(of)X
+2920(different)X
+3225(hash)X
+3400(functions)X
+3726(make)X
+3928(the)X
+4054(two)X
+2418 3648(incompatible)N
+2856(at)X
+2934(the)X
+3052(database)X
+3349(level.)X
+2590 3762(The)N
+2 f
+2740(sdbm)X
+1 f
+2934(library)X
+3173(is)X
+3251(based)X
+3458(on)X
+3562(a)X
+3622(simpli\256ed)X
+3965(imple-)X
+2418 3850(mentation)N
+2778(of)X
+2885(Larson's)X
+3206(1978)X
+2 f
+3406(dynamic)X
+3717(hashing)X
+1 f
+4009(algo-)X
+2418 3938(rithm)N
+2616(including)X
+2943(the)X
+2 f
+3066(re\256nements)X
+3461(and)X
+3605(variations)X
+1 f
+3953(of)X
+4044(sec-)X
+2418 4026(tion)N
+2562(5)X
+2622([LAR78].)X
+2956(Larson's)X
+3257(original)X
+3526(algorithm)X
+3857(calls)X
+4024(for)X
+4138(a)X
+2418 4114(forest)N
+2635(of)X
+2736(binary)X
+2975(hash)X
+3156(trees)X
+3341(that)X
+3494(are)X
+3626(accessed)X
+3941(by)X
+4054(two)X
+2418 4202(hash)N
+2586(functions.)X
+2925(The)X
+3071(\256rst)X
+3216(hash)X
+3384(function)X
+3672(selects)X
+3907(a)X
+3964(partic-)X
+2418 4290(ular)N
+2571(tree)X
+2720(within)X
+2952(the)X
+3078(forest.)X
+3309(The)X
+3462(second)X
+3713(hash)X
+3887(function,)X
+2418 4378(which)N
+2659(is)X
+2757(required)X
+3070(to)X
+3177(be)X
+3297(a)X
+3377(boolean)X
+3675(pseudo-random)X
+2418 4466(number)N
+2687(generator)X
+3015(that)X
+3159(is)X
+3236(seeded)X
+3479(by)X
+3583(the)X
+3705(key,)X
+3865(is)X
+3942(used)X
+4112(to)X
+2418 4554(traverse)N
+2733(the)X
+2890(tree)X
+3070(until)X
+3275(internal)X
+3579(\(split\))X
+3829(nodes)X
+4075(are)X
+2418 4642(exhausted)N
+2763(and)X
+2903(an)X
+3003(external)X
+3286(\(non-split\))X
+3648(node)X
+3827(is)X
+3903(reached.)X
+2418 4730(The)N
+2571(bucket)X
+2813(addresses)X
+3149(are)X
+3276(stored)X
+3500(directly)X
+3772(in)X
+3861(the)X
+3986(exter-)X
+2418 4818(nal)N
+2536(nodes.)X
+2590 4932(Larson's)N
+2903(re\256nements)X
+3309(are)X
+3440(based)X
+3655(on)X
+3767(the)X
+3897(observa-)X
+2418 5020(tion)N
+2570(that)X
+2718(the)X
+2844(nodes)X
+3059(can)X
+3199(be)X
+3303(represented)X
+3702(by)X
+3809(a)X
+3872(single)X
+4090(bit)X
+2418 5108(that)N
+2569(is)X
+2653(set)X
+2773(for)X
+2898(internal)X
+3174(nodes)X
+3392(and)X
+3539(not)X
+3672(set)X
+3791(for)X
+3915(external)X
+2418 5196(nodes,)N
+2652(resulting)X
+2959(in)X
+3048(a)X
+3111(radix)X
+3303(search)X
+3536(trie.)X
+3709(Figure)X
+3944(1)X
+4010(illus-)X
+2418 5284(trates)N
+2621(this.)X
+2804(Nodes)X
+3037(A)X
+3123(and)X
+3267(B)X
+3348(are)X
+3475(internal)X
+3748(\(split\))X
+3967(nodes,)X
+2418 5372(thus)N
+2573(having)X
+2813(no)X
+2915(bucket)X
+3151(addresses)X
+3480(associated)X
+3831(with)X
+3994(them.)X
+2418 5460(Instead,)N
+2693(the)X
+2814(external)X
+3096(nodes)X
+3306(\(C,)X
+3429(D,)X
+3530(and)X
+3669(E\))X
+3768(each)X
+3938(need)X
+4112(to)X
+2418 5548(refer)N
+2594(to)X
+2679(a)X
+2738(bucket)X
+2975(address.)X
+3279(These)X
+3494(bucket)X
+3731(addresses)X
+4062(can)X
+2418 5636(be)N
+2529(stored)X
+2760(in)X
+2857(the)X
+2990(trie)X
+3132(itself)X
+3327(where)X
+3559(the)X
+3691(subtries)X
+3974(would)X
+3 f
+432 5960(2)N
+2970(USENIX)X
+9 f
+3292(-)X
+3 f
+3356(Winter)X
+3621('91)X
+9 f
+3748(-)X
+3 f
+3812(Dallas,)X
+4065(TX)X
+
+3 p
+%%Page: 3 3
+0(Courier)xf 0 f
+10 s 10 xH 0 xS 0 f
+3 f
+720 258(Seltzer)N
+977(&)X
+1064(Yigit)X
+3278(A)X
+3356(New)X
+3528(Hashing)X
+3831(Package)X
+4136(for)X
+4259(UNIX)X
+1 f
+720 538(live)N
+862(if)X
+933(they)X
+1092(existed)X
+1340([KNU68].)X
+1709(For)X
+1841(example,)X
+2154(if)X
+2224(nodes)X
+2432(F)X
+720 626(and)N
+858(G)X
+938(were)X
+1117(the)X
+1237(children)X
+1522(of)X
+1610(node)X
+1787(C,)X
+1881(the)X
+2000(bucket)X
+2235(address)X
+720 714(L00)N
+886(could)X
+1101(reside)X
+1330(in)X
+1429(the)X
+1563(bits)X
+1714(that)X
+1870(will)X
+2030(eventually)X
+2400(be)X
+720 802(used)N
+887(to)X
+969(store)X
+1145(nodes)X
+1352(F)X
+1416(and)X
+1552(G)X
+1630(and)X
+1766(all)X
+1866(their)X
+2033(children.)X
+10 f
+720 890 -0.0930(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)AN
+3 f
+1894 2247(L1)N
+784 1925(A)N
+1431(E)X
+1106 2247(D)N
+1428 1281(C)N
+1109 1603(B)N
+1884 1930(L01)N
+1879 1286(L00)N
+1221 1814(1)N
+903 2131(1)N
+1221 1402(0)N
+903 1714(0)N
+1 Dt
+1397 1821 MXY
+-8 -32 Dl
+-5 19 Dl
+-20 6 Dl
+33 7 Dl
+-187 -182 Dl
+1397 1322 MXY
+-33 7 Dl
+20 6 Dl
+5 19 Dl
+8 -32 Dl
+-187 182 Dl
+1069 1639 MXY
+-32 7 Dl
+20 6 Dl
+5 19 Dl
+7 -32 Dl
+-186 182 Dl
+1374 1891 MXY
+185 Dc
+1779 2133 MXY
+0 161 Dl
+322 0 Dl
+0 -161 Dl
+-322 0 Dl
+1811 MY
+0 161 Dl
+322 0 Dl
+0 -161 Dl
+-322 0 Dl
+1166 MY
+0 161 Dl
+322 0 Dl
+0 -161 Dl
+-322 0 Dl
+1052 2213 MXY
+185 Dc
+1569 MY
+185 Dc
+720 1881 MXY
+185 Dc
+1779 2213 MXY
+-28 -17 Dl
+10 17 Dl
+-10 18 Dl
+28 -18 Dl
+-543 0 Dl
+1769 1891 MXY
+-28 -18 Dl
+10 18 Dl
+-10 18 Dl
+28 -18 Dl
+-201 0 Dl
+1364 1247 MXY
+185 Dc
+1769 MX
+-28 -18 Dl
+10 18 Dl
+-10 18 Dl
+28 -18 Dl
+-201 0 Dl
+1064 2143 MXY
+-7 -32 Dl
+-5 19 Dl
+-20 6 Dl
+32 7 Dl
+-181 -181 Dl
+3 Dt
+-1 Ds
+8 s
+720 2482(Figure)N
+925(1:)X
+1 f
+1002(Radix)X
+1179(search)X
+1365(trie)X
+1474(with)X
+1612(internal)X
+1831(nodes)X
+2004(A)X
+2074(and)X
+2189(B,)X
+2271(external)X
+720 2570(nodes)N
+891(C,)X
+972(D,)X
+1056(and)X
+1170(E,)X
+1247(and)X
+1361(bucket)X
+1553(addresses)X
+1819(stored)X
+1997(in)X
+2069(the)X
+2168(unused)X
+2370(por-)X
+720 2658(tion)N
+836(of)X
+905(the)X
+999(trie.)X
+10 s
+10 f
+720 2922 -0.0930(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)AN
+1 f
+892 3124(Further)N
+1153(simpli\256cations)X
+1647(of)X
+1738(the)X
+1860(above)X
+2076([YIG89])X
+2377(are)X
+720 3212(possible.)N
+1038(Using)X
+1265(a)X
+1337(single)X
+1564(radix)X
+1765(trie)X
+1908(to)X
+2006(avoid)X
+2219(the)X
+2352(\256rst)X
+720 3300(hash)N
+904(function,)X
+1227(replacing)X
+1562(the)X
+1696(pseudo-random)X
+2231(number)X
+720 3388(generator)N
+1052(with)X
+1222(a)X
+1286(well)X
+1452(designed,)X
+1785(bit-randomizing)X
+2329(hash)X
+720 3476(function,)N
+1053(and)X
+1215(using)X
+1434(the)X
+1578(portion)X
+1855(of)X
+1967(the)X
+2110(hash)X
+2302(value)X
+720 3564(exposed)N
+1021(during)X
+1268(the)X
+1404(trie)X
+1549(traversal)X
+1864(as)X
+1969(a)X
+2042(direct)X
+2262(bucket)X
+720 3652(address)N
+990(results)X
+1228(in)X
+1319(an)X
+2 f
+1424(access)X
+1 f
+1663(function)X
+1959(that)X
+2108(works)X
+2333(very)X
+720 3740(similar)N
+974(to)X
+1068(Thompson's)X
+1499(algorithm)X
+1841(above.)X
+2084(The)X
+2240(follow-)X
+720 3828(ing)N
+847(algorithm)X
+1183(uses)X
+1346(the)X
+1469(hash)X
+1641(value)X
+1840(to)X
+1927(traverse)X
+2206(a)X
+2266(linear-)X
+720 3916(ized)N
+874(radix)X
+1059(trie)X
+2 f
+8 s
+1166 3891(3)N
+1 f
+10 s
+1218 3916(starting)N
+1478(at)X
+1556(the)X
+1674(0)X
+2 f
+7 s
+3884(th)Y
+10 s
+1 f
+1791 3916(bit.)N
+0 f
+8 s
+720 4215(tbit)N
+910(=)X
+986(0;)X
+1296(/*)X
+1410(radix)X
+1638(trie)X
+1828(index)X
+2056(*/)X
+720 4303(hbit)N
+910(=)X
+986(0;)X
+1296(/*)X
+1410(hash)X
+1600(bit)X
+1752(index)X
+2056(*/)X
+720 4391(mask)N
+910(=)X
+986(0;)X
+720 4479(hash)N
+910(=)X
+986 -0.4038(calchash\(key\);)AX
+720 4655(for)N
+872(\(mask)X
+1100(=)X
+1176(0;)X
+910 4743 -0.4018(isbitset\(tbit\);)AN
+910 4831(mask)N
+1100(=)X
+1176(\(mask)X
+1404(<<)X
+1518(1\))X
+1632(+)X
+1708(1\))X
+1008 4919(if)N
+1122(\(hash)X
+1350(&)X
+1426(\(1)X
+1540(<<)X
+1654 -0.4219(hbit++\)\)\))AX
+1160 5007(/*)N
+1274(right)X
+1502(son)X
+1692(*/)X
+1160 5095(tbit)N
+1350(=)X
+1426(2)X
+1502(*)X
+1578(tbit)X
+1768(+)X
+1844(2;)X
+1008 5183(else)N
+1 f
+16 s
+720 5353 MXY
+864 0 Dl
+2 f
+8 s
+760 5408(3)N
+1 f
+9 s
+818 5433(A)N
+896(linearized)X
+1206(radix)X
+1380(trie)X
+1502(is)X
+1576(merely)X
+1802(an)X
+1895(array)X
+2068(representation)X
+720 5513(of)N
+800(the)X
+908(radix)X
+1076(search)X
+1280(trie)X
+1396(described)X
+1692(above.)X
+1920(The)X
+2052(children)X
+2308(of)X
+2388(the)X
+720 5593(node)N
+885(with)X
+1038(index)X
+1223(i)X
+1267(can)X
+1391(be)X
+1483(found)X
+1675(at)X
+1751(the)X
+1863(nodes)X
+2055(indexed)X
+2307(2*i+1)X
+720 5673(and)N
+842(2*i+2.)X
+0 f
+8 s
+3146 538(/*)N
+3260(left)X
+3450(son)X
+3678(*/)X
+3146 626(tbit)N
+3336(=)X
+3412(2)X
+3488(*)X
+3564(tbit)X
+3754(+)X
+3830(1;)X
+2706 802(bucket)N
+2972(=)X
+3048(hash)X
+3238(&)X
+3314(mask;)X
+2 f
+10 s
+3495 1167(gdbm)N
+1 f
+2878 1299(The)N
+3027(gdbm)X
+3233(\(GNU)X
+3458(data)X
+3616(base)X
+3783(manager\))X
+4111(library)X
+4349(is)X
+4426(a)X
+2706 1387(UNIX)N
+2933(database)X
+3236(manager)X
+3539(written)X
+3792(by)X
+3897(Philip)X
+4112(A.)X
+4215(Nelson,)X
+2706 1475(and)N
+2848(made)X
+3048(available)X
+3364(as)X
+3457(a)X
+3518(part)X
+3668(of)X
+3760(the)X
+3883(FSF)X
+4040(software)X
+4342(dis-)X
+2706 1563(tribution.)N
+3052(The)X
+3207(gdbm)X
+3419(library)X
+3663(provides)X
+3969(the)X
+4097(same)X
+4292(func-)X
+2706 1651(tionality)N
+3028(of)X
+3151(the)X
+2 f
+3304(dbm)X
+1 f
+3442(/)X
+2 f
+3464(ndbm)X
+1 f
+3697(libraries)X
+4015([NEL90])X
+4360(but)X
+2706 1739(attempts)N
+3018(to)X
+3121(avoid)X
+3340(some)X
+3550(of)X
+3658(their)X
+3846(shortcomings.)X
+4337(The)X
+2706 1827(gdbm)N
+2918(library)X
+3162(allows)X
+3401(for)X
+3525(arbitrary-length)X
+4059(data,)X
+4242(and)X
+4387(its)X
+2706 1915(database)N
+3027(is)X
+3124(a)X
+3203(singular,)X
+3524(non-sparse)X
+2 f
+8 s
+3872 1890(4)N
+1 f
+10 s
+3947 1915(\256le.)N
+4112(The)X
+4280(gdbm)X
+2706 2003(library)N
+2947(also)X
+3103(includes)X
+2 f
+3396(dbm)X
+1 f
+3560(and)X
+2 f
+3702(ndbm)X
+1 f
+3906(compatible)X
+4288(inter-)X
+2706 2091(faces.)N
+2878 2205(The)N
+3025(gdbm)X
+3229(library)X
+3465(is)X
+3540(based)X
+3745(on)X
+2 f
+3847(extensible)X
+4189(hashing)X
+1 f
+4442(,)X
+2706 2293(a)N
+2766(dynamic)X
+3066(hashing)X
+3339(algorithm)X
+3674(by)X
+3778(Fagin)X
+3984(et)X
+4066(al)X
+4148([FAG79].)X
+2706 2381(This)N
+2881(algorithm)X
+3225(differs)X
+3467(from)X
+3655(the)X
+3785(previously)X
+4155(discussed)X
+2706 2469(algorithms)N
+3069(in)X
+3152(that)X
+3293(it)X
+3358(uses)X
+3517(a)X
+2 f
+3574(directory)X
+1 f
+3889(that)X
+4030(is)X
+4103(a)X
+4159(collapsed)X
+2706 2557(representation)N
+3192([ENB88])X
+3517(of)X
+3615(the)X
+3744(radix)X
+3940(search)X
+4177(trie)X
+4315(used)X
+2706 2645(by)N
+2 f
+2806(sdbm)X
+1 f
+2975(.)X
+10 f
+2706 2733 -0.0930(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)AN
+3 f
+7 s
+3572 3761(L1)N
+1 Dt
+3485 3738 MXY
+-20 -13 Dl
+7 13 Dl
+-7 13 Dl
+20 -13 Dl
+-400 0 Dl
+3180 3027 MXY
+136 Dc
+2706 3494 MXY
+136 Dc
+2950 3264 MXY
+136 Dc
+3738 MY
+136 Dc
+3485 2968 MXY
+0 118 Dl
+238 0 Dl
+0 -118 Dl
+-238 0 Dl
+3442 MY
+0 119 Dl
+238 0 Dl
+0 -119 Dl
+-238 0 Dl
+3679 MY
+0 119 Dl
+238 0 Dl
+0 -119 Dl
+-238 0 Dl
+3187 3501 MXY
+136 Dc
+2963 3316 MXY
+-24 5 Dl
+15 4 Dl
+4 15 Dl
+5 -24 Dl
+-137 134 Dl
+3204 3083 MXY
+-24 5 Dl
+15 4 Dl
+3 14 Dl
+6 -23 Dl
+-137 133 Dl
+3204 3450 MXY
+-6 -24 Dl
+-3 14 Dl
+-15 5 Dl
+24 5 Dl
+-137 -134 Dl
+2842 3369(0)N
+3075 3139(0)N
+2842 3676(1)N
+3075 3443(1)N
+3562 3054(L00)N
+3565 3528(L01)N
+4197 2968 MXY
+0 118 Dl
+237 0 Dl
+0 -118 Dl
+-237 0 Dl
+3205 MY
+0 119 Dl
+237 0 Dl
+0 -119 Dl
+-237 0 Dl
+3561 MY
+0 118 Dl
+237 0 Dl
+0 -118 Dl
+-237 0 Dl
+3960 2909 MXY
+0 237 Dl
+118 0 Dl
+0 -237 Dl
+-118 0 Dl
+3146 MY
+0 237 Dl
+118 0 Dl
+0 -237 Dl
+-118 0 Dl
+3383 MY
+0 237 Dl
+118 0 Dl
+0 -237 Dl
+-118 0 Dl
+3620 MY
+0 237 Dl
+118 0 Dl
+0 -237 Dl
+-118 0 Dl
+4197 3027 MXY
+-21 -13 Dl
+8 13 Dl
+-8 13 Dl
+21 -13 Dl
+-119 0 Dl
+4197 3264 MXY
+-21 -13 Dl
+8 13 Dl
+-8 13 Dl
+21 -13 Dl
+-119 0 Dl
+3501 MY
+59 0 Dl
+0 89 Dl
+4078 3738 MXY
+59 0 Dl
+0 -88 Dl
+4197 3590 MXY
+-21 -13 Dl
+8 13 Dl
+-8 13 Dl
+21 -13 Dl
+-60 0 Dl
+4197 3650 MXY
+-21 -13 Dl
+8 13 Dl
+-8 13 Dl
+21 -13 Dl
+-60 0 Dl
+3991 3050(00)N
+3991 3287(01)N
+3991 3524(10)N
+3991 3761(11)N
+4269 3050(L00)N
+4269 3287(L01)N
+4283 3643(L1)N
+3485 3501 MXY
+-20 -13 Dl
+7 13 Dl
+-7 13 Dl
+20 -13 Dl
+-155 0 Dl
+3485 3027 MXY
+-20 -13 Dl
+7 13 Dl
+-7 13 Dl
+20 -13 Dl
+-163 0 Dl
+2967 3687 MXY
+-5 -24 Dl
+-4 14 Dl
+-15 4 Dl
+24 6 Dl
+-141 -141 Dl
+3 Dt
+-1 Ds
+8 s
+2706 4033(Figure)N
+2903(2:)X
+1 f
+2972(A)X
+3034(radix)X
+3181(search)X
+3359(trie)X
+3460(and)X
+3568(a)X
+3612(directory)X
+3858(representing)X
+4189(the)X
+4283(trie.)X
+10 s
+10 f
+2706 4209 -0.0930(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)AN
+1 f
+2878 4411(In)N
+2968(this)X
+3106(algorithm,)X
+3460(a)X
+3519(directory)X
+3832(consists)X
+4108(of)X
+4198(a)X
+4256(search)X
+2706 4499(trie)N
+2847(of)X
+2947(depth)X
+2 f
+3158(n)X
+1 f
+3211(,)X
+3264(containing)X
+3635(2)X
+2 f
+7 s
+4467(n)Y
+10 s
+1 f
+3749 4499(bucket)N
+3996(addresses)X
+4337(\(i.e.)X
+2706 4587(each)N
+2897(element)X
+3194(of)X
+3304(the)X
+3445(trie)X
+3594(is)X
+3689(a)X
+3767(bucket)X
+4023(address\).)X
+4373(To)X
+2706 4675(access)N
+2935(the)X
+3056(hash)X
+3226(table,)X
+3425(a)X
+3483(32-bit)X
+3696(hash)X
+3865(value)X
+4061(is)X
+4136(calculated)X
+2706 4763(and)N
+2 f
+2861(n)X
+1 f
+2953(bits)X
+3107(of)X
+3213(the)X
+3350(value)X
+3563(are)X
+3701(used)X
+3886(to)X
+3986(index)X
+4202(into)X
+4364(the)X
+2706 4851(directory)N
+3018(to)X
+3102(obtain)X
+3324(a)X
+3382(bucket)X
+3618(address.)X
+3921(It)X
+3992(is)X
+4067(important)X
+4400(to)X
+2706 4939(note)N
+2866(that)X
+3008(multiple)X
+3296(entries)X
+3532(of)X
+3620(this)X
+3756(directory)X
+4067(may)X
+4226(contain)X
+2706 5027(the)N
+2833(same)X
+3026(bucket)X
+3268(address)X
+3537(as)X
+3632(a)X
+3696(result)X
+3902(of)X
+3997(directory)X
+4315(dou-)X
+2706 5115(bling)N
+2903(during)X
+3145(bucket)X
+3392(splitting.)X
+3706(Figure)X
+3948(2)X
+4021(illustrates)X
+4364(the)X
+2706 5203(relationship)N
+3126(between)X
+3436(a)X
+3513(typical)X
+3772(\(skewed\))X
+4108(search)X
+4355(trie)X
+2706 5291(and)N
+2850(its)X
+2953(directory)X
+3271(representation.)X
+3774(The)X
+3927(formation)X
+4270(of)X
+4364(the)X
+2706 5379(directory)N
+3016(shown)X
+3245(in)X
+3327(the)X
+3445(\256gure)X
+3652(is)X
+3725(as)X
+3812(follows.)X
+16 s
+2706 5593 MXY
+864 0 Dl
+2 f
+8 s
+2746 5648(4)N
+1 f
+9 s
+2796 5673(It)N
+2858(does)X
+3008(not)X
+3118(contain)X
+3348(holes.)X
+3 f
+10 s
+720 5960(USENIX)N
+9 f
+1042(-)X
+3 f
+1106(Winter)X
+1371('91)X
+9 f
+1498(-)X
+3 f
+1562(Dallas,)X
+1815(TX)X
+4424(3)X
+
+4 p
+%%Page: 4 4
+0(Courier)xf 0 f
+10 s 10 xH 0 xS 0 f
+3 f
+432 258(A)N
+510(New)X
+682(Hashing)X
+985(Package)X
+1290(for)X
+1413(UNIX)X
+3663(Seltzer)X
+3920(&)X
+4007(Yigit)X
+1 f
+604 538(Initially,)N
+937(there)X
+1158(is)X
+1271(one)X
+1446(slot)X
+1620(in)X
+1741(the)X
+1898(directory)X
+432 626(addressing)N
+802(a)X
+865(single)X
+1083(bucket.)X
+1364(The)X
+1515(depth)X
+1719(of)X
+1812(the)X
+1936(trie)X
+2069(is)X
+2148(0)X
+432 714(and)N
+577(0)X
+646(bits)X
+790(of)X
+886(each)X
+1063(hash)X
+1239(value)X
+1442(are)X
+1570(examined)X
+1910(to)X
+2000(deter-)X
+432 802(mine)N
+624(in)X
+718(which)X
+946(bucket)X
+1192(to)X
+1286(place)X
+1488(a)X
+1556(key;)X
+1726(all)X
+1837(keys)X
+2015(go)X
+2126(in)X
+432 890(bucket)N
+682(0.)X
+797(When)X
+1024(this)X
+1174(bucket)X
+1423(is)X
+1511(full,)X
+1677(its)X
+1787(contents)X
+2089(are)X
+432 978(divided)N
+698(between)X
+992(L0)X
+1107(and)X
+1249(L1)X
+1363(as)X
+1455(was)X
+1605(done)X
+1786(in)X
+1873(the)X
+1996(previ-)X
+432 1066(ously)N
+664(discussed)X
+1030(algorithms.)X
+1471(After)X
+1700(this)X
+1874(split,)X
+2090(the)X
+432 1154(address)N
+710(of)X
+814(the)X
+948(second)X
+1207(bucket)X
+1457(must)X
+1648(be)X
+1760(stored)X
+1992(in)X
+2090(the)X
+432 1242(directory.)N
+796(To)X
+939(accommodate)X
+1438(the)X
+1589(new)X
+1776(address,)X
+2090(the)X
+432 1330(directory)N
+752(is)X
+835(split)X
+2 f
+8 s
+972 1305(5)N
+1 f
+10 s
+1330(,)Y
+1054(by)X
+1163(doubling)X
+1476(it,)X
+1569(thus)X
+1731(increasing)X
+2090(the)X
+432 1418(depth)N
+630(of)X
+717(the)X
+835(directory)X
+1145(by)X
+1245(one.)X
+604 1532(After)N
+813(this)X
+967(split,)X
+1163(a)X
+1237(single)X
+1466(bit)X
+1588(of)X
+1693(the)X
+1829(hash)X
+2014(value)X
+432 1620(needs)N
+663(to)X
+773(be)X
+896(examined)X
+1255(to)X
+1364(decide)X
+1621(whether)X
+1927(the)X
+2072(key)X
+432 1708(belongs)N
+711(to)X
+803(L0)X
+922(or)X
+1019(L1.)X
+1158(Once)X
+1358(one)X
+1504(of)X
+1601(these)X
+1795(buckets)X
+2069(\256lls)X
+432 1796(\(L0)N
+578(for)X
+702(example\),)X
+1051(it)X
+1125(is)X
+1208(split)X
+1375(as)X
+1472(before,)X
+1728(and)X
+1873(the)X
+2000(direc-)X
+432 1884(tory)N
+585(is)X
+662(split)X
+823(again)X
+1021(to)X
+1107(make)X
+1305(room)X
+1498(for)X
+1615(the)X
+1736(address)X
+2000(of)X
+2090(the)X
+432 1972(third)N
+618(bucket.)X
+927(This)X
+1104(splitting)X
+1400(causes)X
+1645(the)X
+1778(addresses)X
+2121(of)X
+432 2060(the)N
+567(non-splitting)X
+1012(bucket)X
+1263(\(L1\))X
+1443(to)X
+1541(be)X
+1653(duplicated.)X
+2063(The)X
+432 2148(directory)N
+766(now)X
+948(has)X
+1099(four)X
+1277(entries,)X
+1555(a)X
+1635(depth)X
+1857(of)X
+1968(2,)X
+2072(and)X
+432 2236(indexes)N
+700(the)X
+821(buckets)X
+1089(L00,)X
+1261(L01)X
+1413(and)X
+1552(L1,)X
+1684(as)X
+1774(shown)X
+2006(in)X
+2090(the)X
+432 2324(Figure)N
+661(2.)X
+604 2438(The)N
+756(crucial)X
+1002(part)X
+1154(of)X
+1247(the)X
+1371(algorithm)X
+1708(is)X
+1787(the)X
+1911(observa-)X
+432 2526(tion)N
+580(that)X
+724(L1)X
+837(is)X
+914(addressed)X
+1255(twice)X
+1453(in)X
+1539(the)X
+1661(directory.)X
+1995(If)X
+2073(this)X
+432 2614(bucket)N
+679(were)X
+869(to)X
+964(split)X
+1134(now,)X
+1324(the)X
+1454(directory)X
+1776(already)X
+2045(con-)X
+432 2702(tains)N
+611(room)X
+808(to)X
+898(hold)X
+1067(the)X
+1192(address)X
+1460(of)X
+1554(the)X
+1679(new)X
+1840(bucket.)X
+2121(In)X
+432 2790(general,)N
+711(the)X
+831(relationship)X
+1231(between)X
+1521(the)X
+1641(directory)X
+1953(and)X
+2090(the)X
+432 2878(number)N
+704(of)X
+798(bucket)X
+1039(addresses)X
+1374(contained)X
+1713(therein)X
+1962(is)X
+2041(used)X
+432 2966(to)N
+517(decide)X
+750(when)X
+947(to)X
+1031(split)X
+1190(the)X
+1310(directory.)X
+1662(Each)X
+1845(bucket)X
+2081(has)X
+432 3054(a)N
+505(depth,)X
+740(\()X
+2 f
+767(n)X
+7 s
+3070(b)Y
+10 s
+1 f
+848 3054(\),)N
+932(associated)X
+1299(with)X
+1478(it)X
+1558(and)X
+1710(appears)X
+1992(in)X
+2090(the)X
+432 3142(directory)N
+744(exactly)X
+998(2)X
+2 f
+7 s
+3106(n)Y
+9 f
+1075(-)X
+2 f
+1106(n)X
+4 s
+3110(b)Y
+7 s
+1 f
+10 s
+1181 3142(times.)N
+1396(When)X
+1610(a)X
+1668(bucket)X
+1904(splits,)X
+2113(its)X
+432 3230(depth)N
+638(increases)X
+961(by)X
+1069(one.)X
+1253(The)X
+1406(directory)X
+1724(must)X
+1907(split)X
+2072(any)X
+432 3318(time)N
+602(a)X
+665(bucket's)X
+964(depth)X
+1169(exceeds)X
+1451(the)X
+1576(depth)X
+1781(of)X
+1875(the)X
+2000(direc-)X
+432 3406(tory.)N
+630(The)X
+784(following)X
+1123(code)X
+1303(fragment)X
+1621(helps)X
+1818(to)X
+1908(illustrate)X
+432 3494(the)N
+554(extendible)X
+912(hashing)X
+1185(algorithm)X
+1520([FAG79])X
+1838(for)X
+1955(access-)X
+432 3582(ing)N
+554(individual)X
+898(buckets)X
+1163(and)X
+1299(maintaining)X
+1701(the)X
+1819(directory.)X
+0 f
+8 s
+432 3881(hash)N
+622(=)X
+698 -0.4038(calchash\(key\);)AX
+432 3969(mask)N
+622(=)X
+698 -0.4018(maskvec[depth];)AX
+432 4145(bucket)N
+698(=)X
+774 -0.4038(directory[hash)AX
+1344(&)X
+1420(mask];)X
+432 4321(/*)N
+546(Key)X
+698 -0.4219(Insertion)AX
+1078(*/)X
+432 4409(if)N
+546 -0.4038(\(store\(bucket,)AX
+1116(key,)X
+1306(data\))X
+1534(==)X
+1648(FAIL\))X
+1876({)X
+720 4497(newbl)N
+948(=)X
+1024 -0.4167(getpage\(\);)AX
+720 4585 -0.4000(bucket->depth++;)AN
+720 4673 -0.4091(newbl->depth)AN
+1214(=)X
+1290 -0.4038(bucket->depth;)AX
+720 4761(if)N
+834 -0.4038(\(bucket->depth)AX
+1404(>)X
+1480(depth\))X
+1746({)X
+1008 4849(/*)N
+1122(double)X
+1388 -0.4219(directory)AX
+1768(*/)X
+1008 4937(depth++;)N
+1 f
+16 s
+432 5033 MXY
+864 0 Dl
+2 f
+8 s
+472 5088(5)N
+1 f
+9 s
+534 5113(This)N
+692(decision)X
+962(to)X
+1048(split)X
+1202(the)X
+1319(directory)X
+1608(is)X
+1685(based)X
+1878(on)X
+1979(a)X
+2040(com-)X
+432 5193(parison)N
+666(of)X
+748(the)X
+858(depth)X
+1040(of)X
+1121(the)X
+1230(page)X
+1387(being)X
+1568(split)X
+1713(and)X
+1838(the)X
+1947(depth)X
+2128(of)X
+432 5273(the)N
+543(trie.)X
+698(In)X
+781(Figure)X
+992(2,)X
+1069(the)X
+1180(depths)X
+1390(of)X
+1472(both)X
+1622(L00)X
+1760(and)X
+1886(L01)X
+2024(are)X
+2134(2,)X
+432 5353(whereas)N
+689(the)X
+798(depth)X
+979(of)X
+1060(L1)X
+1161(is)X
+1230(1.)X
+1323(Therefore,)X
+1646(if)X
+1710(L1)X
+1810(were)X
+1970(to)X
+2046(split,)X
+432 5433(the)N
+543(directory)X
+826(would)X
+1029(not)X
+1144(need)X
+1303(to)X
+1382(split.)X
+1565(In)X
+1648(reality,)X
+1872(a)X
+1926(bucket)X
+2140(is)X
+432 5513(allocated)N
+727(for)X
+846(the)X
+969(directory)X
+1264(at)X
+1351(the)X
+1474(time)X
+1637(of)X
+1732(\256le)X
+1858(creation)X
+2124(so)X
+432 5593(although)N
+707(the)X
+818(directory)X
+1100(splits)X
+1274(logically,)X
+1566(physical)X
+1828(splits)X
+2002(do)X
+2096(not)X
+432 5673(occur)N
+610(until)X
+760(the)X
+866(\256le)X
+976(becomes)X
+1246(quite)X
+1408(large.)X
+0 f
+8 s
+2994 538 -0.4219(directory)AN
+3374(=)X
+3450 -0.3971(double\(directory\);)AX
+2706 626(})N
+2706 714 -0.3958(splitbucket\(bucket,)AN
+3466(newbl\))X
+2706 802(...)N
+2418 890(})N
+2 f
+10 s
+3169 1255(hsearch)N
+1 f
+2590 1387(Since)N
+2 f
+2807(hsearch)X
+1 f
+3100(does)X
+3286(not)X
+3427(have)X
+3617(to)X
+3717(translate)X
+4027(hash)X
+2418 1475(values)N
+2659(into)X
+2819(disk)X
+2988(addresses,)X
+3352(it)X
+3432(can)X
+3579(use)X
+3721(much)X
+3934(simpler)X
+2418 1563(algorithms)N
+2808(than)X
+2994(those)X
+3211(de\256ned)X
+3495(above.)X
+3775(System)X
+4058(V's)X
+2 f
+2418 1651(hsearch)N
+1 f
+2708(constructs)X
+3069(a)X
+3141(\256xed-size)X
+3489(hash)X
+3671(table)X
+3862(\(speci\256ed)X
+2418 1739(by)N
+2519(the)X
+2637(user)X
+2791(at)X
+2869(table)X
+3045(creation\).)X
+3391(By)X
+3504(default,)X
+3767(a)X
+3823(multiplica-)X
+2418 1827(tive)N
+2570(hash)X
+2748(function)X
+3046(based)X
+3260(on)X
+3371(that)X
+3522(described)X
+3861(in)X
+3954(Knuth,)X
+2418 1915(Volume)N
+2710(3,)X
+2804(section)X
+3065(6.4)X
+3199([KNU68])X
+3541(is)X
+3628(used)X
+3809(to)X
+3905(obtain)X
+4138(a)X
+2418 2003(primary)N
+2694(bucket)X
+2930(address.)X
+3233(If)X
+3309(this)X
+3446(bucket)X
+3681(is)X
+3755(full,)X
+3907(a)X
+3964(secon-)X
+2418 2091(dary)N
+2593(multiplicative)X
+3069(hash)X
+3248(value)X
+3454(is)X
+3538(computed)X
+3885(to)X
+3978(de\256ne)X
+2418 2179(the)N
+2542(probe)X
+2751(interval.)X
+3062(The)X
+3213(probe)X
+3422(interval)X
+3693(is)X
+3772(added)X
+3989(to)X
+4076(the)X
+2418 2267(original)N
+2712(bucket)X
+2971(address)X
+3257(\(modulo)X
+3573(the)X
+3716(table)X
+3916(size\))X
+4112(to)X
+2418 2355(obtain)N
+2658(a)X
+2734(new)X
+2908(bucket)X
+3162(address.)X
+3483(This)X
+3665(process)X
+3946(repeats)X
+2418 2443(until)N
+2588(an)X
+2688(empty)X
+2911(bucket)X
+3148(is)X
+3224(found.)X
+3474(If)X
+3551(no)X
+3654(bucket)X
+3891(is)X
+3967(found,)X
+2418 2531(an)N
+2514(insertion)X
+2814(fails)X
+2972(with)X
+3134(a)X
+3190(``table)X
+3420(full'')X
+3605(condition.)X
+2590 2645(The)N
+2768(basic)X
+2986(algorithm)X
+3350(may)X
+3541(be)X
+3670(modi\256ed)X
+4006(by)X
+4138(a)X
+2418 2733(number)N
+2705(of)X
+2813(compile)X
+3112(time)X
+3295(options)X
+3571(available)X
+3902(to)X
+4005(those)X
+2418 2821(users)N
+2604(with)X
+2767(AT&T)X
+3006(source)X
+3237(code.)X
+3450(First,)X
+3637(the)X
+3756(package)X
+4040(pro-)X
+2418 2909(vides)N
+2638(two)X
+2809(options)X
+3094(for)X
+3238(hash)X
+3435(functions.)X
+3803(Users)X
+4036(may)X
+2418 2997(specify)N
+2690(their)X
+2877(own)X
+3055(hash)X
+3242(function)X
+3549(by)X
+3669(compiling)X
+4032(with)X
+2418 3085(``USCR'')N
+2757(de\256ned)X
+3016(and)X
+3155(declaring)X
+3477(and)X
+3616(de\256ning)X
+3901(the)X
+4022(vari-)X
+2418 3173(able)N
+2 f
+2578(hcompar)X
+1 f
+2863(,)X
+2909(a)X
+2971(function)X
+3263(taking)X
+3488(two)X
+3633(string)X
+3840(arguments)X
+2418 3261(and)N
+2560(returning)X
+2880(an)X
+2982(integer.)X
+3271(Users)X
+3480(may)X
+3643(also)X
+3797(request)X
+4054(that)X
+2418 3349(hash)N
+2587(values)X
+2814(be)X
+2912(computed)X
+3250(simply)X
+3489(by)X
+3590(taking)X
+3811(the)X
+3930(modulo)X
+2418 3437(of)N
+2521(key)X
+2673(\(using)X
+2909(division)X
+3201(rather)X
+3424(than)X
+3597(multiplication)X
+4080(for)X
+2418 3525(hash)N
+2589(value)X
+2787(calculation\).)X
+3230(If)X
+3308(this)X
+3447(technique)X
+3783(is)X
+3859(used,)X
+4049(col-)X
+2418 3613(lisions)N
+2651(are)X
+2775(resolved)X
+3072(by)X
+3176(scanning)X
+3485(sequentially)X
+3896(from)X
+4076(the)X
+2418 3701(selected)N
+2702(bucket)X
+2941(\(linear)X
+3176(probing\).)X
+3517(This)X
+3684(option)X
+3913(is)X
+3991(avail-)X
+2418 3789(able)N
+2572(by)X
+2672(de\256ning)X
+2954(the)X
+3072(variable)X
+3351(``DIV'')X
+3622(at)X
+3700(compile)X
+3978(time.)X
+2590 3903(A)N
+2720(second)X
+3015(option,)X
+3311(based)X
+3565(on)X
+3716(an)X
+3863(algorithm)X
+2418 3991(discovered)N
+2787(by)X
+2888(Richard)X
+3163(P.)X
+3248(Brent,)X
+3466(rearranges)X
+3822(the)X
+3940(table)X
+4116(at)X
+2418 4079(the)N
+2549(time)X
+2724(of)X
+2824(insertion)X
+3137(in)X
+3232(order)X
+3434(to)X
+3528(speed)X
+3743(up)X
+3855(retrievals.)X
+2418 4167(The)N
+2571(basic)X
+2764(idea)X
+2926(is)X
+3007(to)X
+3097(shorten)X
+3361(long)X
+3531(probe)X
+3741(sequences)X
+4094(by)X
+2418 4255(lengthening)N
+2833(short)X
+3030(probe)X
+3249(sequences.)X
+3651(Once)X
+3857(the)X
+3991(probe)X
+2418 4343(chain)N
+2613(has)X
+2741(exceeded)X
+3062(some)X
+3252(threshold)X
+3571(\(Brent)X
+3796(suggests)X
+4087(2\),)X
+2418 4431(we)N
+2541(attempt)X
+2809(to)X
+2899(shuf\257e)X
+3145(any)X
+3289(colliding)X
+3601(keys)X
+3776(\(keys)X
+3978(which)X
+2418 4519(appeared)N
+2734(in)X
+2821(the)X
+2944(probe)X
+3152(sequence)X
+3471(of)X
+3562(the)X
+3684(new)X
+3842(key\).)X
+4049(The)X
+2418 4607(details)N
+2652(of)X
+2744(this)X
+2884(key)X
+3025(shuf\257ing)X
+3333(can)X
+3469(be)X
+3569(found)X
+3780(in)X
+3866([KNU68])X
+2418 4695(and)N
+2576([BRE73].)X
+2946(This)X
+3129(algorithm)X
+3481(may)X
+3660(be)X
+3777(obtained)X
+4094(by)X
+2418 4783(de\256ning)N
+2700(the)X
+2818(variable)X
+3097(``BRENT'')X
+3487(at)X
+3565(compile)X
+3843(time.)X
+2590 4897(A)N
+2698(third)X
+2899(set)X
+3038(of)X
+3154(options,)X
+3458(obtained)X
+3783(by)X
+3912(de\256ning)X
+2418 4985(``CHAINED'',)N
+2943(use)X
+3086(linked)X
+3321(lists)X
+3484(to)X
+3581(resolve)X
+3848(collisions.)X
+2418 5073(Either)N
+2647(of)X
+2747(the)X
+2878(primary)X
+3164(hash)X
+3343(function)X
+3642(described)X
+3982(above)X
+2418 5161(may)N
+2584(be)X
+2688(used,)X
+2882(but)X
+3011(all)X
+3118(collisions)X
+3451(are)X
+3577(resolved)X
+3876(by)X
+3983(build-)X
+2418 5249(ing)N
+2554(a)X
+2623(linked)X
+2856(list)X
+2986(of)X
+3086(entries)X
+3333(from)X
+3522(the)X
+3653(primary)X
+3940(bucket.)X
+2418 5337(By)N
+2542(default,)X
+2816(new)X
+2981(entries)X
+3226(will)X
+3381(be)X
+3488(added)X
+3711(to)X
+3804(a)X
+3871(bucket)X
+4116(at)X
+2418 5425(the)N
+2541(beginning)X
+2886(of)X
+2978(the)X
+3101(bucket)X
+3339(chain.)X
+3577(However,)X
+3916(compile)X
+2418 5513(options)N
+2706(``SORTUP'')X
+3173(or)X
+3293(``SORTDOWN'')X
+3908(may)X
+4098(be)X
+2418 5601(speci\256ed)N
+2723(to)X
+2805(order)X
+2995(the)X
+3113(hash)X
+3280(chains)X
+3505(within)X
+3729(each)X
+3897(bucket.)X
+3 f
+432 5960(4)N
+2970(USENIX)X
+9 f
+3292(-)X
+3 f
+3356(Winter)X
+3621('91)X
+9 f
+3748(-)X
+3 f
+3812(Dallas,)X
+4065(TX)X
+
+5 p
+%%Page: 5 5
+0(Courier)xf 0 f
+10 s 10 xH 0 xS 0 f
+3 f
+720 258(Seltzer)N
+977(&)X
+1064(Yigit)X
+3278(A)X
+3356(New)X
+3528(Hashing)X
+3831(Package)X
+4136(for)X
+4259(UNIX)X
+2 f
+1444 538(dynahash)N
+1 f
+892 670(The)N
+2 f
+1054(dynahash)X
+1 f
+1398(library,)X
+1669(written)X
+1932(by)X
+2048(Esmond)X
+2346(Pitt,)X
+720 758(implements)N
+1183(Larson's)X
+1554(linear)X
+1827(hashing)X
+2165(algorithm)X
+720 846([LAR88])N
+1097(with)X
+1302(an)X
+2 f
+1440(hsearch)X
+1 f
+1756(compatible)X
+2174(interface.)X
+720 934(Intuitively,)N
+1099(a)X
+1161(hash)X
+1334(table)X
+1516(begins)X
+1751(as)X
+1844(a)X
+1905(single)X
+2121(bucket)X
+2360(and)X
+720 1022(grows)N
+941(in)X
+1028(generations,)X
+1443(where)X
+1665(a)X
+1725(generation)X
+2088(corresponds)X
+720 1110(to)N
+815(a)X
+884(doubling)X
+1201(in)X
+1296(the)X
+1427(size)X
+1585(of)X
+1685(the)X
+1815(hash)X
+1994(table.)X
+2222(The)X
+2379(0)X
+2 f
+7 s
+1078(th)Y
+10 s
+1 f
+720 1198(generation)N
+1085(occurs)X
+1321(as)X
+1414(the)X
+1538(table)X
+1719(grows)X
+1940(from)X
+2121(one)X
+2262(bucket)X
+720 1286(to)N
+814(two.)X
+1006(In)X
+1105(the)X
+1235(next)X
+1405(generation)X
+1776(the)X
+1906(table)X
+2093(grows)X
+2320(from)X
+720 1374(two)N
+862(to)X
+946(four.)X
+1122(During)X
+1371(each)X
+1541(generation,)X
+1921(every)X
+2121(bucket)X
+2356(that)X
+720 1462(existed)N
+967(at)X
+1045(the)X
+1163(beginning)X
+1503(of)X
+1590(the)X
+1708(generation)X
+2067(is)X
+2140(split.)X
+892 1576(The)N
+1041(table)X
+1221(starts)X
+1414(as)X
+1505(a)X
+1565(single)X
+1780(bucket)X
+2018(\(numbered)X
+2389(0\),)X
+720 1664(the)N
+839(current)X
+1088(split)X
+1245(bucket)X
+1479(is)X
+1552(set)X
+1661(to)X
+1743(bucket)X
+1977(0,)X
+2057(and)X
+2193(the)X
+2311(max-)X
+720 1752(imum)N
+933(split)X
+1097(point)X
+1288(is)X
+1368(set)X
+1483(to)X
+1571(twice)X
+1771(the)X
+1895(current)X
+2149(split)X
+2312(point)X
+720 1840(\(0\).)N
+863(When)X
+1084(it)X
+1157(is)X
+1239(time)X
+1410(for)X
+1532(a)X
+1596(bucket)X
+1838(to)X
+1928(split,)X
+2113(the)X
+2239(keys)X
+2414(in)X
+720 1928(the)N
+872(current)X
+1154(split)X
+1345(bucket)X
+1612(are)X
+1764(divided)X
+2057(between)X
+2378(the)X
+720 2016(current)N
+981(split)X
+1151(bucket)X
+1397(and)X
+1545(a)X
+1613(new)X
+1779(bucket)X
+2025(whose)X
+2262(bucket)X
+720 2104(number)N
+1000(is)X
+1088(equal)X
+1297(to)X
+1394(1)X
+1469(+)X
+1549(current)X
+1812(split)X
+1984(bucket)X
+2232(+)X
+2311(max-)X
+720 2192(imum)N
+927(split)X
+1085(point.)X
+1310(We)X
+1442(can)X
+1574(determine)X
+1915(which)X
+2131(keys)X
+2298(move)X
+720 2280(to)N
+807(the)X
+929(new)X
+1087(bucket)X
+1325(by)X
+1429(examining)X
+1791(the)X
+2 f
+1913(n)X
+7 s
+1962 2248(th)N
+10 s
+1 f
+2043 2280(bit)N